Ciekawostki

Czy wiesz?

jak powstał Tarnów?, że Tarnowska starówka uznawana jest za perłę polskiego renesansu?, że tarnowskie muzea są unikatowymi w skali europy i świata?, kogo Tarnów dał światu?, że „Malowana Wieś”, koronki i palmy wielkanocne, to folklor regionu tarnowskiego?, jak się bawić w Tarnowie?, że Tarnów to kultura na najwyższym poziomie?

Przewodnik po Tarnowie – audio

Ratusz, Rynek, Katedra, Muzeum Diecezjalne, Fortyfikacje miejskie, Synagoga, Brama Pilźnieńska, Klasztor Bernardynów, Wielkie schody

Rejestr zabytków

Układy urbanistyczne, przestrzenie miejskie; zabytki archeologiczne; klasztory i kościoły; cmentarze; budynki oraz budowle użyteczności publicznej; parki, zamki, dwory, wille i pałace; budynki mieszkalne

Ulice – nowe i stare nazwy

Dawne i obecne nazwy tarnowskich ulic i placów

Zegary słoneczne w Tarnowie

Lista tarnowskich zegarów słonecznych

Tarnowski „Dół złoczyńców”

W trakcie remontu Ratusza w 1997 i 2010 roku odkryto pod jego ścianą północną zagadkową budowlę. Była to cylindryczna studnia kamienna zagłębiona w ziemię do 3 metrów, o średnicy około 2 metrów. Budowlę tę pierwotnie interpretowano jako studnię cysternę.

Ludność Tarnowa i najbliższej okolicy

Liczba mieszkańców miasta Tarnowa na przestrzeni wieków

Powierzchnia Tarnowa

Powierzchnia miasta Tarnowa na przestrzeni wieków

Kalendarium historyczne

W 700-letniej historii Tarnowa miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, które składają się na bogactwo przeszłości naszego miasta. W układzie chronologicznym przedstawiono sprawy lokalne, wydarzenia ważne dla kultury, przejawy aktywności gospodarczej i politycznej od początków istnienia Tarnowa do czasów współczesnych. Publikacja ta pragnie zwrócić uwagę czytelnikowi na rolę jaką pełnił Tarnów w historii Polski, przypomnieć bogate tradycje miasta, które kontynuują dzisiejsi mieszkańcy.

Związani z Tarnowem – audio

Posłuchaj o znanych tarnowianach oraz wybitnych polakach związanych z Tarnowem - pliki audio

Tarnowskie tramwaje

Tarnów był jedynym spośród większych miast w Galicji (rządzących się ustawą z 13 marca 1889 r. Lwów i Kraków były miastami o własnym statucie), w którym od roku 1911 zaczął kursować elektryczny tramwaj. Oficjalna uroczystość uruchomienia ruchu tramwajowego odbyła się 25 września 1911 r. w poniedziałek. Tego to dnia, po uroczystym przejeździe Rady Miejskiej i zaproszonych dostojnych gości z remizy na placu Kapłanówka do dworca kolejowego, od godz. 17-tej oddano wozy tramwajowe do użytku publicznego.

Taka jest historia

Król Jan Zápolya w Tarnowie - Tarnów "stolicą" Węgier, Bitwa pod Obertynem - wielkie zwycięstwo hetmana Tarnowskiego, Tarnów pod zaborem austriackim - 1772 r, Powstanie Listopadowe, Rabacja - niezwykły pamiętnik, 151 lat kolei w Tarnowie, Bitwa pod Łowczówkiem, Wielka wojna - Tarnów w maju 1915 r, Tarnów jako pierwszy odzyskał niepodległość...

Znani tarnowianie

Lista najznamienitszych tarnowian

Honorowi Obywatele Tarnowa

Ksiądz profesor Michał Heller, Książę Paweł François Roman Sanguszko, Norbert Lippóczy, Arcybiskup Józef Życiński, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Prof. Dr Hab. Franciszek Ziejka…

Szkice Tarnowa

Zapraszamy do wędrówki po Tarnowie, który został uchwycony ołówkiem dr. Andrzeja B. Krupińskiego. Na jego szkicach znalazły się najpiękniejsze tarnowskie zabytki. Szkice są wraz z opisami, których autorem jest także dr Andrzej B. Krupiński. Wszystkie szkice znalazły się w publikacjach: "Teka Tarnowska" i "Teka Tarnowska 2".

Burmistrzowie Tarnowa

Burmistrzowie, Prezydenci, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tarnowa.

Pełna lista w ujęciu historycznym oraz charakterystyka wybranych burmistrzów Tarnowa sprzed II wojny światowej.

Śladami Jana Pawła II w Tarnowie

„Nie macie pojęcia, jak ja zawsze lubiłem jeździć do Tarnowa!”

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, najpierw jako biskup, później jako metropolita krakowski często odwiedzał Tarnów. Oficjalnie odnotowano 15 wizyt. Do tego należy dodać liczne prywatne spotkania z przyjacielem, ówczesnym biskupem tarnowskim, Jerzym Ablewiczem. Ostatni raz przed Konklawe późniejszy Papież był w Tarnowie 10 września 1978 roku, kiedy to uczestniczył w diecezjalnych uroczystościach ku czci świętego Stanisława i przemawiał na placu Katedralnym. Jan Paweł II odwiedził Tarnów tylko raz – w czerwcu 1987 roku, w trakcie III pielgrzymki do Polski.

Tarnow.pl z 1330 r.

Kancelaria Królewska wydała dla komesa Spycymira dokument lokacyjny dla Tarnowa. Dokument królewski pozwala na lokowanie miasta w Tarnowie na prawie niemieckim, z władzą sądową wójtowsko - ławniczą i samorządem...

Miasta współpracujące z Tarnowem

Lista 12 miast zawierająca informacje o liczbie ludności, daty podpisania porozumienia i odnośniki do oficjalnych stron www

1856 – 2016. 160 lat kolei w Tarnowie

20 lutego 1856 roku w kłębach pary i dymu, wśród huku, zgrzytu i gwizdu wjechał na tarnowski, prowizoryczny jeszcze dworzec kolejowy pierwszy pociąg. Nastąpiło oficjalne uruchomienie linii kolejowej Kraków - Bochnia - Tarnów - Dębica. Trasa miała 111 km dla regularnej komunikacji towarowej i pasażerskiej. Dziennie kursowały dwa pociągi. Z Dębicy do Krakowa jechało się wówczas 4 godziny 10 minut, a do Wiednia - 19 godzin 10 minut. W granicach powiatu tarnowskiego było 18,3 km tej jednotorowej linii kolejowej.

Słowiańskość Ziemi Tarnowskiej

Pradzieje ziemi tarnowskiej tak jak i całej Polski giną w pomroce dziejów. Zdawkowe, często nieprawdziwe relacje zachodnich i południowych kronikarzy, którzy przeważnie z niechęcią odnosili się do kraju nad Wisłą i Odra leżącego nie dają pełnego obrazu naszej przeszłości. Można wręcz powiedzieć, że obraz ten jest jedynie szczątkowy.

Ziemia Tarnowska na morzach i oceanach świata

Choć wielu może to dziwić, biorąc pod uwagę odległość naszego, gorącego miasta od jakiegokolwiek otwartego akwenu to Tarnów ma na wielkich wodach swoje przedstawicielstwo. I to takie operujące od smaganych lodowatym wiatrem ołowianych wód w okolicach bieguna, po opromienione słońcem lazury równika.

Tarnów z dreszczykiem

Opowieści o duchach, zjawach i upiorach towarzyszą nam od zawsze. Te jak i inne potwory, udręczone dusze i bestie wszelakie zapełniały mrok poza kręgiem ognisk już od prehistorycznych czasów. Z biegiem wieków opowieści o nich, spotkaniach, zbrodniach i tragediach zmieniały się tak jak i my. Nasza świadomość wykształcała coraz to nowe wcielenia pierwotnych lęków, zwyczajów i odraz. Do dzisiejszych czasów opowieści te przetrwały tylko w formie miejskich i ludowych legend oraz materiałów dla nowych horrorów i opowieści grozy. Ale czy aby na pewno? Czy są to tylko opowieści, które miały powstrzymać nas od niektórych nierozważnych czynów? A może, jak w wielu legendach i w nich się kryje ziarno prawdy? Ziarno które cierpliwie czeka w cieniu i mroku ostrząc swe kły i szpony...