Spoty promujące Tarnów [video]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MSIT (Małopolski System Informacji Turystycznej) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

 

“Gra w miasta”, TVP

 

 

“Polska według Kreta”, TVP

 

 

Poland in undiscovered – Tarnów, TVP VOD