Honorowi Obywatele Tarnowa

Marszałek Józef Piłsudski

26 maja 1917 roku radni miejscy nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa (również I. Mościckiemu) „za niespożyte zasługi dla Polski, myśli będące myślami Staszica, Małachowskiego, Czartoryskiego – owiane głęboką miłością Ojczyzny i przepojone siłą postawienia Polski w szeregu pierwszych państw Europy oraz za zbudowanie silnej moralnie i materialnie Polski”.

Marszałek Józef Piłsudski gościł w Tarnowie wielokrotnie. Najdłużej, bo 2 tygodnie spędził w wakacje w 1901 r. Wraz z Kazimierzem Kelles-Krauzem zatrzymał się w domu rodziny Wrzosków na ul. św. Anny. Ponieważ był to czas rekonwalescencji, Piłsudski w Tarnowie odpoczywał. Często jeździł zażywać kąpieli w Dunajcu.

Józef Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1967 roku w Zułowie, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk i mąż stanu. Od 1892 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju. Twórca Organizacji Bojowej PPS (1904 rok) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914 rok), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917 rok). Od 11 listopada 1918 roku naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922 naczelnik państwa. Pierwszy marszałek Polski, po przewrocie majowym w 1926 roku przywódca obozu sanacji. Dwukrotny premier Polski (w latach 1926-1928 i w roku 1930), wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

 

Ignacy Mościcki

26 maja 1917 roku radni miejscy nadali tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa (również J. Piłsudskiemu) „za niespożyte zasługi dla Polski, myśli będące myślami Staszica, Małachowskiego, Czartoryskiego – owiane głęboką miłością Ojczyzny i przepojone siłą postawienia Polski w szeregu pierwszych państw Europy oraz za zbudowanie silnej moralnie i materialnie Polski”.

Ignacy Mościcki, urodził się 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie, zmarł 2 października 1946 roku w Versoix. Polski chemik, polityk, w latach 1926-1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym. W latach 1912-1922 profesor Politechniki Lwowskiej, autor nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Założyciel w 1922 roku Unii Narodowo-Państwowej. W 1925 roku wybrany na rektora Politechniki Lwowskiej, w latach 1925-1926 profesor Politechniki Warszawskiej. W 1926 i 1933 roku wybrany na urząd prezydenta RP. Blisko związany z obozem sanacyjnym Józefa Piłsudskiego. W 1927 roku był inicjatorem budowy Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Autor ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, po wyborze na prezydenta RP użytkowanie praw do nich nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu.

 

Norbert Lippóczy
W uznaniu wybitnych zasług i niekwestionowanych osiągnięć w dziedzinie kulturalnego rozwoju miasta Tarnowa, wzbogacenia jego dorobku artystycznego oraz pogłębiania związków społeczno-kulturalnych i przyjaźni polsko-węgierskiej, w podziwie dla umiejętności łączenia uczuć patriotycznych z pasjami kolekcjonerskimi Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXI/212/92 z dnia 20 lutego 1992 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 11 marca 1992 roku (w dniu 90. urodzin uhonorowanego) w Tarnowskim Ratuszu.

 

Książę Paweł François Roman SanguszkoW uznaniu wybitnych zasług historycznego rodu książąt Sanguszków dla rozwoju miasta Tarnowa oraz w przekonaniu o możliwości rozwoju korzystnego współdziałania w przyszłości Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IV/19/90 z dnia 12 lipca 1990 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 16 czerwca 1993 roku w Tarnowskim Ratuszu.

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński
 Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa; za zaangażowanie w rozwój demokracji i budowę państwa obywatelskiego; niekwestionowane osiągnięcia na polu naukowym oraz za przekazywanie Wiary w sens czynnego uczestniczenia w życiu społecznym Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XL/357/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 31 sierpnia 1997 roku w Tarnowskim Ratuszu.

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Profesor Doktor Habilitowany Franciszek Ziejka
 W uznaniu wybitnych zasług dla kultury i nauki polskiej, zaangażowanie w popularyzację uniwersalnych prawd o człowieku, a tym samym nieoceniony wkład w rozwój tradycyjnych wartości europejskich oraz systematyczne dążenie do odkrywania prawdy poprzez organizację i tworzenie struktur uniwersyteckich na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXVI/427/2000 z dnia 14 września 2000 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w dniu 10 października 2000 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

 

Tony Ricardsson
 W uznaniu wybitnych zasług dla tarnowskiego sportu i zaangażowania w popularyzację ducha sportowej rywalizacji Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XLVIII/880/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w dniu 16 września 2006 r. imprezy pod nazwą “Turniej pożegnalny Tony’ego Ricardssona – LAP – ostatnie okrążenie”

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski
 W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, za długoletnią pracę wzmacniającą rolę Kościoła w Diecezji Tarnowskiej, za troskę o duszpasterstwo młodzieży w skali Polski i Diecezji, za wrażliwość na potrzeby biednych i potrzebujących – Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IX/135/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 20 czerwca 2007 roku w Tarnowskim Ratuszu, podczas uroczystości 50-lecia Święceń Kapłańskich.

 

Ksiądz profesor Michał Heller
 Ksiądz profesor Michał Heller, tarnowianin urodzony w Tarnowie 12 marca 1936 roku, jako pierwszy Polak został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie – Nagrody Templetona www.templetonprize.org (“teologicznego Nobla”), przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią.

 Ksiądz profesor Michał Heller jest absolwentem tarnowskiego Seminarium Duchownego, a także pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego w Tarnowie. Jest światowej sławy fizykiem, kosmologiem, filozofem i teologiem, członkiem m.in. Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i Papieskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, International Society for General Relativity and Gravitation, European Physical Society, Center for Theology and the Natural Science. Jest również autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych, wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Poprzez swoje osiągnięcia ksiądz profesor Heller porównywany jest do Alberta Einsteina czy Mikołaja Kopernika.

Uchwałą nr XXI/299/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 maja 2008 r. ks. profesor Michał Heller otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Ponadto podczas inauguracji obchodów Roku Miasta Tarnowa 8 marca 2010 roku ksiądz profesor został kolejnym Ambasadorem Tarnowa.

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc (Honorowy Obywatel Tarnowa 2012-2021)

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnotą wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę „okna życia”, a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji „Dni Judaizmu w Kościele Katolickim” w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o Miasto – Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XVII/183/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 6 stycznia 2012 roku w uroczystości z okazji 14. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
22 lipca 2021 roku abp. Wiktor Skworc zrzekł się honorowego obywatelstwa Tarnowa.

 

Profesor Kazimierz Braun  

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz miasta Tarnowa, za wieloletnie działania na rzecz współczesnej kultury i  literatury polskiej w szczególności w obszarze sztuki teatralnej, za artystyczne oddanie dla małej ojczyzny, z którą rodzinnie związany jest od trzech pokoleń, za dar dla Pierwszego Niepodległego Miasta – dramat „Tarnowski wiatr niepodległości” oraz innych wyjątkowych przedsięwzięć w duchu patriotyzmu (fragment listu gratulacyjnego, odczytanego przez Kazimierza Koprowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie) – Rada Miejska w Tarnowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta profesorowi Kazimierzowi Braunowi – reżyserowi, pisarzowi, tłumaczowi, krytykowi teatralnemu, teatrologowi i nauczycielowi akademickiemu – 22 października 2016 roku.

Profesor Kazimierz Braun wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych, opublikował około 50 książek i ponad 300 artykułów. Tłumaczył z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego na polski oraz z polskiego, rosyjskiego i francuskiego na angielski. Aktywnie działa w środowisku polonijnym. Prowadzi seminaria, kursy i wykłady na temat polskiego teatru, polskiej kultury i literatury. Stale współpracuje z prasą polonijną w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Jest laureatem wielu nagród artystycznych, literackich i naukowych w kraju i za granicą. Jego rodzina od trzech pokoleń jest związana z Tarnowem i regionem tarnowskim.

 

Mieczysław Korczak

Mieczysław Korczak, urodził się w styczniu 1921 roku w Połańcu. W wieku 14 lat wraz z całą rodziną przeprowadził się do Warszawy. Od szesnastego roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent. Zdobyte w Warszawie umiejętności przydały się młodemu Mieczysławowi, gdy wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” i „Zagorzujko”. W czasie wojny był ścigany przez gestapo, a następnie przez NKWD i UB. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a od 1951 roku mieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie. Przez 10 lat pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Założył szkolne gabinety stomatologiczne w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim. Po latach jego działalność wojenna i zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Zasłużony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria.

Podczas LII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnowa w dniu  26  kwietnia 2018 roku Mieczysław Korczak, pułkownik Armii Krajowej i znany tarnowski lekarz został Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa. Uchwałę, podjętą w tej sprawie przez tarnowskich radnych w dniu 22 marca 2018 r., odebrała jego córka, Marta Fistek. Po zakończeniu uroczystej sesji Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej odwiedzili pułkownika Mieczysława Korczaka w jego domu i przekazali mu uchwałę z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

 

Pułkownik dr Jerzy Pertkiewicz


Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w województwie tarnopolskim. Doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim “Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Mieszkaniec Tarnowa.

Po maturze został przyjęty na przeszkolenie wojskowe w szkole podchorążych rezerwy piechoty w Szczypiornie. Przed wybuchem II wojny światowej otrzymał przydział mobilizacyjny do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. W tym czasie kilkakrotnie był ranny. Po leczeniu Jerzy Pertkiewicz pojechał do Kalisza, gdzie brał udział w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców Kaniowskich. Wysiedlony z Kalisza trafił wraz z rodziną do Tarnowa. Tutaj przystąpił do Związku Walki Zbrojnej i przyjął pseudonim “Drzazga”.

W aptece im. T. Kościuszki, którą objął w Tarnowie jego ojciec (ps. “Zbudowski”), Jerzy Pertkiewicz pracował jako laborant. Apteka stanowiła także konspiracyjny punkt kontaktowy, miejsce kolportażu prasy podziemnej, tajną aptekę w czasie działań wojennych.

Po rozpoczęciu akcji “Burza” trafił do 16 pułku piechoty Armii Krajowej, gdzie był dowódcą plutonu 3. kompanii strzeleckiej “Regina” w batalionie “Barbara”. W 1944 roku za wkład w walkę zbrojną z okupantem otrzymał stopień podporucznika przez komendanta krakowskiego okręgu AK.

Po wojnie studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił na Akademii Medycznej w Krakowie pracę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Pracował w kilku aptekach, a w latach 80. był starszym inspektorem do spraw gospodarki lekami w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Od czasów nauki w gimnazjum był także aktywny w harcerstwie.

Prawdziwy bohater, żarliwy patriota a przede wszystkim skromny człowiek o wielkim sercu, od którego emanuje dobro. Niemal tradycją stały się spotkania z młodzieżą w szkołach, które przekształcają się w przepiękne lekcje historii. Są także niezapomnianą lekcją miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Postawa, zaangażowanie i ogromna serdeczność jaką darzy młodych ludzi sprawia, iż Jego obecność w szkołach jest dla nich ogromnym przeżyciem.

Za zasługi wojenne odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał stopień majora, w 2008 roku podpułkownika, a w 2011 roku stopień pułkownika.

Jest współautorem książki pt. „Tarnów-Stare Miasto” cz. I. W czerwcu 2015 roku napisał książkę pt. „Dzieje plutonu partyzanckiego „REGINA II” z batalionu „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej”.

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej i społeczności miasta Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury polskiej Rada Miejska w Tarnowie w dniu 21 września 2017 roku nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce miejsce 30 października 2017 roku podczas Uroczystej Sesji RDY Miejskiej w Tarnowie. Zmarł w Tarnowie w wieku 98 lat w dniu 30 czerwca 2018 roku.

 

Barbara Prymakowska

Urodziła się 7 listopada 1943 roku na Kresach ale od dzieciństwa mieszka w Tarnowie.

Nowa honorowa obywatelka Tarnowa jest wielokrotną mistrzynią świata masters w biegach górskich, a po ostatni tytuł sięgnęła na początku września 2021 roku w austriackim Telfes im Stubai. Ukończyła kilkadziesiąt maratonów – w pierwszym wystartowała w biegu 58 lat – oraz biegów górskich. W 2016 roku przebiegła maraton w Chicago. Ponieważ wcześniej ukończyła takie biegi w Londynie, Berlinie, Tokio, Nowym Jorku i Bostonie, zaliczyła tym samym sześć najważniejszych maratonów świata, jako czwarta Polka zdobywając medal „World Marathon Majors”. Uprawia także biegi na rolkach i nartach, a w roku 2011 jako pierwsza Polka po 65. roku życia zdobyła Mount Blanc. Przed przejściem na emeryturę przez 30 lat pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Nazwana „najszybszą babcią świata”.

Rada Miejska w Tarnowie w dniu 28 października 2021 roku nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 30 października 2021 roku podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

 

Tekst i zdjęcia ze strony: www.tarnow.pl