Honorowi Obywatele Tarnowa

 

Ksiądz profesor Michał Heller
 Ksiądz profesor Michał Heller, tarnowianin urodzony w Tarnowie 12 marca 1936 roku, jako pierwszy Polak został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie – Nagrody Templetona www.templetonprize.org (“teologicznego Nobla”), przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią.

 Ksiądz profesor Michał Heller jest absolwentem tarnowskiego Seminarium Duchownego, a także pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego w Tarnowie. Jest światowej sławy fizykiem, kosmologiem, filozofem i teologiem, członkiem m.in. Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i Papieskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, International Society for General Relativity and Gravitation, European Physical Society, Center for Theology and the Natural Science. Jest również autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych, wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Poprzez swoje osiągnięcia ksiądz profesor Heller porównywany jest do Alberta Einsteina czy Mikołaja Kopernika.

Uchwałą nr XXI/299/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 maja 2008 r. ks. profesor Michał Heller otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Ponadto podczas inauguracji obchodów Roku Miasta Tarnowa 8 marca 2010 roku ksiądz profesor został kolejnym Ambasadorem Tarnowa.

 

Książę Paweł François Roman Sanguszko
W uznaniu wybitnych zasług historycznego rodu książąt Sanguszków dla rozwoju miasta Tarnowa oraz w przekonaniu o możliwości rozwoju korzystnego współdziałania w przyszłości Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IV/19/90 z dnia 12 lipca 1990 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 16 czerwca 1993 roku w Tarnowskim Ratuszu.

 

 

Norbert Lippóczy
W uznaniu wybitnych zasług i niekwestionowanych osiągnięć w dziedzinie kulturalnego rozwoju miasta Tarnowa, wzbogacenia jego dorobku artystycznego oraz pogłębiania związków społeczno-kulturalnych i przyjaźni polsko-węgierskiej, w podziwie dla umiejętności łączenia uczuć patriotycznych z pasjami kolekcjonerskimi Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXI/212/92 z dnia 20 lutego 1992 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 11 marca 1992 roku (w dniu 90. urodzin uhonorowanego) w Tarnowskim Ratuszu.

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński
 Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa; za zaangażowanie w rozwój demokracji i budowę państwa obywatelskiego; niekwestionowane osiągnięcia na polu naukowym oraz za przekazywanie Wiary w sens czynnego uczestniczenia w życiu społecznym Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XL/357/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
 Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 31 sierpnia 1997 roku w Tarnowskim Ratuszu.

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 Profesor Doktor Habilitowany Franciszek Ziejka
 W uznaniu wybitnych zasług dla kultury i nauki polskiej, zaangażowanie w popularyzację uniwersalnych prawd o człowieku, a tym samym nieoceniony wkład w rozwój tradycyjnych wartości europejskich oraz systematyczne dążenie do odkrywania prawdy poprzez organizację i tworzenie struktur uniwersyteckich na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXVI/427/2000 z dnia 14 września 2000 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w dniu 10 października 2000 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

 

Tony Ricardsson
 W uznaniu wybitnych zasług dla tarnowskiego sportu i zaangażowania w popularyzację ducha sportowej rywalizacji Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XLVIII/880/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w dniu 16 września 2006 r. imprezy pod nazwą “Turniej pożegnalny Tony’ego Ricardssona – LAP – ostatnie okrążenie”

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski
 W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, za długoletnią pracę wzmacniającą rolę Kościoła w Diecezji Tarnowskiej, za troskę o duszpasterstwo młodzieży w skali Polski i Diecezji, za wrażliwość na potrzeby biednych i potrzebujących – Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IX/135/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 20 czerwca 2007 roku w Tarnowskim Ratuszu, podczas uroczystości 50-lecia Święceń Kapłańskich.

 

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc
W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnotą wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę „okna życia”, a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji „Dni Judaizmu w Kościele Katolickim” w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o Miasto – Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XVII/183/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.
Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 6 stycznia 2012 roku w uroczystości z okazji 14. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Pułkownik dr Jerzy Pertkiewicz
Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w województwie tarnopolskim. Doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim “Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Mieszkaniec Tarnowa.

Po maturze został przyjęty na przeszkolenie wojskowe w szkole podchorążych rezerwy piechoty w Szczypiornie. Przed wybuchem II wojny światowej otrzymał przydział mobilizacyjny do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. W tym czasie kilkakrotnie był ranny. Po leczeniu Jerzy Pertkiewicz pojechał do Kalisza, gdzie brał udział w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców Kaniowskich. Wysiedlony z Kalisza trafił wraz z rodziną do Tarnowa. Tutaj przystąpił do Związku Walki Zbrojnej i przyjął pseudonim “Drzazga”.

W aptece im. T. Kościuszki, którą objął w Tarnowie jego ojciec (ps. “Zbudowski”), Jerzy Pertkiewicz pracował jako laborant. Apteka stanowiła także konspiracyjny punkt kontaktowy, miejsce kolportażu prasy podziemnej, tajną aptekę w czasie działań wojennych.

Po rozpoczęciu akcji “Burza” trafił do 16 pułku piechoty Armii Krajowej, gdzie był dowódcą plutonu 3. kompanii strzeleckiej “Regina” w batalionie “Barbara”. W 1944 roku za wkład w walkę zbrojną z okupantem otrzymał stopień podporucznika przez komendanta krakowskiego okręgu AK.

Po wojnie studiował farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił na Akademii Medycznej w Krakowie pracę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Pracował w kilku aptekach, a w latach 80. był starszym inspektorem do spraw gospodarki lekami w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

Od czasów nauki w gimnazjum był także aktywny w harcerstwie.

Prawdziwy bohater, żarliwy patriota a przede wszystkim skromny człowiek o wielkim sercu, od którego emanuje dobro. Niemal tradycją stały się spotkania z młodzieżą w szkołach, które przekształcają się w przepiękne lekcje historii. Są także niezapomnianą lekcją miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Postawa, zaangażowanie i ogromna serdeczność jaką darzy młodych ludzi sprawia, iż Jego obecność w szkołach jest dla nich ogromnym przeżyciem.

Za zasługi wojenne odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał stopień majora, w 2008 roku podpułkownika, a w 2011 roku stopień pułkownika.

Jest współautorem książki pt. „Tarnów-Stare Miasto” cz. I. W czerwcu 2015 roku napisał książkę pt. „Dzieje plutonu partyzanckiego „REGINA II” z batalionu „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej”.

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej i społeczności miasta Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury polskiej Rada Miejska w Tarnowie w dniu 21 września 2017 roku nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu będzie miała miejsce 30 października 2017 roku podczas Uroczystej Sesji RDY Miejskiej w Tarnowie. Zmarł w Tarnowie w wieku 98 lat w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Mieczysław Korczak

Mieczysław Korczak, urodził się w styczniu 1921 roku w Połańcu. W wieku 14 lat wraz z całą rodziną przeprowadził się do Warszawy. Od szesnastego roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent. Zdobyte w Warszawie umiejętności przydały się młodemu Mieczysławowi, gdy wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” i „Zagorzujko”. W czasie wojny był ścigany przez gestapo, a następnie przez NKWD i UB. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a od 1951 roku mieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie. Przez 10 lat pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Założył szkolne gabinety stomatologiczne w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim. Po latach jego działalność wojenna i zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Zasłużony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria.

Podczas LII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnowa w dniu  26  kwietnia 2018 roku Mieczysław Korczak, pułkownik Armii Krajowej i znany tarnowski lekarz został Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa. Uchwałę, podjętą w tej sprawie przez tarnowskich radnych w dniu 22 marca 2018 r., odebrała jego córka, Marta Fistek. Po zakończeniu uroczystej sesji prezydent miasta i przewodniczący rady odwiedzili pułkownika Mieczysława Korczaka w jego domu i przekazali mu uchwałę z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa.

 

Tekst i zdjęcia ze strony: www.tarnow.pl