Powierzchnia Tarnowa

Powierzchnia miasta Tarnowa na przestrzeni wieków:

Rok / wiek

Powierzchnia przed

przyłączeniem w km2

Obszar przyłączony

Powierzchnia po

przyłączeniu w km2

1330 9000 sznurów kwadratowych (100 łanów):
75 sznurów w linii wschód – zachód oraz 120 na linii północ – południe
1805 0,07 (obręb murów miejskich) Zawale, Pogwizdów 2,29
1846 2,29 Grabówka, Strusina, Zabłocie, Terlikówka 17,27
1945 bd bd 17,61
1951 17,61 Chyszów, Klikowa, Mościce, Gumniska, Rzędzin oraz część Koszyc Wielkich 54,90
1958 56,90 Krzyż 69,51
1960 69,51 część Koszyc i Zbylitowskiej Góry 72,34

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 21-05-2008, aktualizacja 22-01-2010


Literatura:

“Tarnów. Dzieje miasta i regionu”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Tarnów (1981 – tom 1; 1983 – tom 2; 1987 – tom 3)