Burmistrzowie Tarnowa

Burmistrzowie, Prezydenci, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tarnowa.

W okresie staropolskim (do 1772 r.) urząd burmistrza pełnili członkowie Rady Miejskiej (rajcy) rotacyjnie. Każdy rajca był więc burmistrzem. Po I rozbiorze Polski władze austriackie burmistrzów (prezydentów, wójtów, naczelników) mianowały.

 

 

Charakterystyka wybranych burmistrzów Tarnowa sprzed II wojny światowej. (odnośniki obok)

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Lata
OKRES 1772 – 1866:
1. Mateusz Morozowicz Burmistrz 1772-1774
2. Andrzej Ciepiszowski Wójt 1780-1784
3. Kazimierz Wohlleber Wójt 1785
4. Stanisław Mayer Prezydent 1786-1787
5. Andreas Szikszay Prezydent (?) 1817
6. Franciszek Baldini Burmistrz 1819-1838
7. Franciszek Wotawa Tymczasowy Naczelnik 1839
8. Ignacy Hingler Burmistrz 1841-1847
9. Adolf Koschina Burmistrz 1848-1850
10. Antoni Seeman Burmistrz 1851-1855
11. Adam Morawski Burmistrz 1856-1857
12. Józef Pędracki Burmistrz 1858-1867 (z przerwą w latach 1861-1862 i 1864-1866)
13. Franciszek Lorber Burmistrz 1861-1862
14. Edward Ganszer Burmistrz 1864-1866
OKRES AUTONOMII 1867 – 1918:
15. Wojciech Bandrowski Burmistrz 1867-1870
16. Feliks Jarocki Burmistrz 1870-1873
17. Klemens Rutowski Burmistrz 1873-1877
18. Władysław Krzaczkowski Komisarz Rządowy 1877 (04.04-29.11)
19. Aleksander Wisłocki Burmistrz 1877-1884
20. Witold Rogoyski Burmistrz 1884-1906
21. Tadeusz Tertil Burmistrz 1907-1918
OKRES MIĘDZYWOJENNY 1918 – 1939:
22. Tadeusz Tertil Burmistrz 1918-1923
23. Janusz Rypuszyński Burmistrz i Komisarz Rządowy 1923-1926
24. Julian Kryplewski Burmistrz 1926-1929
25. Michał Skowroński Burmistrz 1929-1930
26. Adam Marszałkowicz Komisarz Rządowy 1930-1934
27. Mieczysław Brodziński Prezydent 1934-1939
OKRES PRL-u 1945 – 1990:
28. Ludwik Mysak Prezydent tymczasowy 18.01.1945-01.06.1945
29. Eugeniusz Sit Prezydent 1945-1947
30. Kazimierz Jaroszewski Prezydent 1947-1949
31. Jan Pałka Prezydent / Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1950 1950-1951
32. Ludwik Razowski Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1951-1952
33. Stefan Seweryn Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1954
34. Władysław Wolski Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1954-1956
35. Jan Golemo Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1956-1958
36. Józef Klose Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1958-1971
37. Zenon Musiał Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1971-1975
38. Jerzy Szmyd Prezydent 1975-1982
39. Mieczysław Strzelecki Prezydent 1982-1990
OKRES OD 1990 ROKU:
40. Mieczysław Bień Prezydent 1990-1994
41. Roman Ciepiela Prezydent 1994-1998
42. Józef Rojek Prezydent 1998-2002
43. Mieczysław Bień Prezydent 2002-2006
44. Ryszard Ścigała Prezydent 2006-2014
45. Roman Ciepiela Prezydent 2014-

 

 

Opracowanie: Kazimierz Bańburski, Kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie www.muzeum.tarnow.pl