Zabytki archeologiczne

 1. Grodzisko średniowieczne
 adres:  Góra Św. Marcina (Tarnów – Zawada)
 nr wpisu:  A-1248 z 1970 i 292/86 (Tar)

 

 2. Osada wielokulturowa
 adres:  Góra św. Marcina (Tarnów – Zawada)
 nr wpisu:  A-239 (Tar)

 

 3. Osada z okresu wpływów rzymskich, Koszyce Wielkie
 adres:  Koszyce Wielkie, gm. Tarnów
 nr wpisu: A-240 z 1981

 

 4. Grodzisko, Zgłobice
 adres:  Zgłobice, gm. Tarnów
 nr wpisu: A-1247 z 1970 i 293/86

 

 

Zabytki na terenie regionu tarnowskiego: www.nid.pl www.zabytek.pl

 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

przygotował: Paweł Rybak, TCI. Ostatnia aktualizacja: Marcin Pałach, 11.08.2021 r.