Parki, zamki, dwory, wille i pałace

 1. Ogród Strzelecki z XIXw. (obecnie park miejski):
 
 • Budynek Towarzystwa Strzeleckiego
 • Mauzoleum gen. Józefa Bema
 • Ogrodzenie
 adres:  ul. Piłsudskiego / ul. Słowackiego/ ul. Nowy Świat/ ul. Romanowicza
 nr wpisu:  A-81 z 13.12.1975 (Tar)

 

 2. Zespół pałacowy Sanguszków z XVIII- XX w.:
 
 • pałac
 • oficyna
 • 2 budynki gospodarczo – administracyjne
 • spichrz
 adres:  ul. Sanguszków 28 (Tarnów – Gumniska)
 nr wpisu:  A-55 z 19.11.1968 = A-23 (Tar)

 

 3. Park Sanguszków w Gumniskach
 adres:  ul. Gumniska (Tarnów – Gumniska)
 nr wpisu:  I-4-2/47 z 29.09.1947 oraz 111/11/56 z 30.01.1956

 

 4. Park Planty Kolejowe (planty im. Józefa Jakubowskiego)
 adres:  ul. Dworcowa / ul. Krakowska
 nr wpisu:  A-80 z 01.12.1975 (Tar)

 

 5. Ruiny Zamku Tarnowskich na Górze Św. Marcina z XIV – XVIII w.
 adres:  ul. Wypoczynkowa
 nr wpisu:  A-119 z 05.10.1976 (Tar)

 

 6. Dworek podmiejski wraz z ogrodem z pocz. XIX w. (w 2017 r. trwało postępowanie w sprawie skreślenia, jednak MKiDN odmówiło skreślenia z rejestru)
 adres:  ul. Batorego 19
 nr wpisu:  A-225 z 06.09.1980 (Tar)

 

 7. Willa przy ul. Gumniska 30 (Pałac Ślubów) z lat 1860-66 (do końca stycznia 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego)
 nr wpisu:  A-48/M,22.03.2006

 

 8. Zespół dworku przy ul. Krakowskiej 10 z XVIII/XIX w. (ob. Muzeum Etnograficzne):
 
 • murowano – drewniany dworek
 • drewniany spichrz
 • ogród
 nr wpisu:  A-221 17.08.1980 (Tar)

 

 9. Zespół willowy w Tarnowie – Mościcach z lat 1927-28, ul. Jarzębinowa 9:
 
 • willa
 • park
 • ogrodzenie z bramą
 • kordegarda
 nr wpisu:  A-63/M z 21.07.2006

 

 10. Dawny zajazd z I poł. XIX w. (ob. dom), ul. Kołłątaja 1
 nr wpisu:  A-120 z 05.10.1976 (Tar)

 

 11. Murowano – drewniany dworek podmiejski z I poł. XIX w. (siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), ul. Konarskiego 15
 nr wpisu:  A-224 z 25.08.1980 (Tar)

 

 12. Dawny oraz obecny Hotel “Bristol”
 adres:  ul. Krakowska 9 (obecny) oraz ul. Nowy Świat 3 (dawny)
 nr wpisu:  A-415 z 07.05.1998 (Tar)

 

13. Zespół dworsko – parkowy, Zbylitowska Góra
 nr wpisu: A-227 z 25.09.1980

 

14. Zespół dworski, Zgłobice
 
 • dwór
 • 2 oficyny
 • park z aleją dojazdową
 nr wpisu: A-421 z 01.03.1974

 

15. Dwór z otoczeniem, Radlna
 nr wpisu: A-1453/M, 21.01.2016 r. (decyzja uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia)

 

16. Budynek dworu (dawnej rządcówki) w Tarnowie – Mościcach
adres: ul. Chemiczna
nr wpisu: [A-1583/M] z dnia 22.03.2021

 

Zabytki na terenie regionu tarnowskiego: www.nid.pl www.zabytek.pl

 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

przygotował: Paweł Rybak, TCI, ostatnia aktualizacja, Marcin Pałach: 11.08.2021 r.