Budynki mieszkalne

 1. Kamienica nr 3 z XVI w., przebudowana w 1783 r. oraz po 1960 r. (ob. siedziba Muzeum Okręgowego)
 adres: Rynek 3
 nr wpisu:  A-109/M z 23.08.2007

 

 2. Kamienica nr 4 z II połowy XVI w., przebudowana w okresie 1880 – 1913
 adres: Rynek 4
 nr wpisu:  A-17/M z 05.04.2004 (Tar)

 

 3. Kamienica nr 8 z XV/XVI w., przebudowana w 1814 r. oraz 1900 r.
 adres: Rynek 8
 nr wpisu:  A-394 z 06.09.1996 (Tar)

 

 4. Kamienica nr 9 z XVIII/XIX w.
 adres: Rynek 9
 nr wpisu:  A-369 z 17.11.1993 (Tar)

 

 5. Kamienica nr 10, wraz z oficyną, z XV – XIX w.
 adres: Rynek 10
 nr wpisu:  A-383 z 04.05.1995 (Tar)

 

 6. Kamienica nr 12 z XVI – XIX w.
 adres: Rynek 12
 nr wpisu:  A-388 z 20.11.1995 (Tar)

 

 7. Kamienica nr 13, wraz z oficyną, (narożna z ul. Wekslarską) z XV – XIX w.
 adres: Rynek 13 / ul. Wekslarska 2
 nr wpisu:  A-413 z 30.04.1998 Tar)

 

 8. Kamienica nr 14, wraz z oficynami, z XV – XX w.
 adres: Rynek 14
 nr wpisu:  A-412 z 10.03.1998 (Tar)

 

 9. Kamienica nr 15, wraz z oficynami, z XVI, XVIII, XIX/XX w.
 adres: Rynek 15
 nr wpisu:  A-397 z 29.11.1996 (Tar)

 

 10. Kamienica nr 16 z XV – XIX w.
 adres: Rynek 16
 nr wpisu:  A-370 z 17.11.1993 (Tar)

 

 11. Kamienica nr 17 (narożna z ul. Żydowską) z 1796 r., XIX – XX w.
  adres: Rynek 17 / ul. Żydowska 1
 nr wpisu:  A-371 z 18.11.1993 (Tar)

 

 12. Kamienica nr 19 z XVI/XVII w.
adres: Rynek 19
 nr wpisu:  st. rej. nr 167, dec.L.K.S.I-3-17/46 z 19.05.1947

 

 13. Kamienica nr 20 (ob. Muzeum Okręgowe)
adres: Rynek 20
 nr wpisu:  st. rej. nr 585, dec. KAR..11-Ta-3-Kr/33 z 14.07.1933; [A-62/M] z 13.05.2016

 

 14. Kamienica nr 21 (ob. Muzeum Okręgowe)
adres: Rynek 21
 nr wpisu:  st. rej. nr 586, dec. LKBS.11-1-Ta/36 z 17.01.1936; [A-69/M] z 13.05.2016

 

 15. Kamienica nr 22, wraz z oficyną, z XVI – XIX w, przebudowana w 1906r.
adres:  Rynek 22
 nr wpisu:  A-30/M z 29.09.2005(Tar)

 

 16. Kamienica nr 24 (narożna z pl. Katedralnym) 
adres: Rynek 24 / pl. Katedralny 1
 nr wpisu:  A-1204/M z 22.04.2010

 

17. Kamienica “Dom Florencki” z I połowy XVI, przebudowana w okresie XVIII/XIX w. (ob. siedziba PTTK)
 adres:  ul. Żydowska 20
 nr wpisu:  A-407 z 26.11.1977 (Tar)

 

 18. Kamienica przy ul. Fortecznej 1
adres: ul. Forteczna 1
 nr wpisu:  st. rej. nr 75, dec. AK.11-Ta-L-Kr-32 z 23.05.1932

 

 19. Kamienica Tertila z lat 1912-1913 (ob. Urząd Statystyczny)
adres: pl. Kazimierza Wielkiego 2
 nr wpisu:  A-362 z 03.11.1993 (Tar)

 

 20. Kamienica przy ul. Bernardyńskiej 1
adres: ul. Bernardyńska 1
 nr wpisu:  st. rej. nr 584 z 05.12.1930

 

 21. Kamienica, wraz z oficynami, z II połowy XIX w. przy ul. Krakowskiej 2 
adres: ul. Krakowska 2
 nr wpisu:  A-135 z 09.12.1977 (Tar)

 

 22. Kamienica z II połowy XIX w., z dwoma oficynami, przy ul. Krakowskiej 8 
adres: ul. Krakowska 8
 nr wpisu:  A-380 z 03.10.1994 (Tar)

 

 23. Kamienica przy ul. Brodzińskiego 5
adres: ul. Brodzińskiego 5
 nr wpisu:  A-145 z 01.03.1978 (Tar)

 

 24. Kamienica przy ul. Brodzińskiego 8
adres: ul. Brodzińskiego 8
 nr wpisu:  A-146 z 01.03.1978 (Tar)

 

 25. Kamienica z pocz. XX w. przy ul. Brodzińskiego 16
adres: ul. Brodzińskiego 16
 nr wpisu:  A-242 z 14.05.1982 (Tar)

 

 26. Dom z 1912 r. przy ul. Legionów 14
adres: ul. Legionów 14
 nr wpisu:  A-237 z 09. 10. 1981 (Tar)

 

 27. Dom z 1912 r. przy ul. Legionów 16
adres: ul. Legionów 16
 nr wpisu:  A-236 z 09.10.1981 (Tar)

 

 28. Kamienica z 1906 r. przy ul. Piłsudskiego 3
adres: ul. Piłsudskiego 3
 nr wpisu:  A-67/M z 20.12.2006

 

 29. Kamienica z 1906 r. przy ul. Rogoyskiego 28
adres: ul. Rogoyskiego 28
 nr wpisu:  A-156/M z 25.08.2008

 

 30. Kamienica z 1913 r. przy ul. Rogoyskiego 30 
adres: ul. Rogoyskiego 30
 nr wpisu:  A-230 z 16.10.1980(Tar)

 

 31. Dom przy ul. Sowińskiego 11
adres: ul. Sowińskiego 11
 nr wpisu:  A-137 z 14.12.1977 (Tar)

 

 32. Dom z pocz. XX w. przy ul. Sowińskiego 13 
adres: ul. Sowińskiego 13
 nr wpisu:  A-229 z 07.10.1980 (Tar)

 

 33. Dom z połowy XIX w., pocz. XX w. przy ul. Narutowicza 33 
adres: ul. Narutowicza 33
 nr wpisu:  A-408 z 30.12.1997 (Tar)

 

 34. Dom przy ul. Czerwonych Klonów 6 w Tarnowie – Mościcach (obecnie siedziba Urzędu Dozoru Technicznego)
adres: ul. Czerwonych Klonów 6
 nr wpisu:  A-208 z 17.12.1979

 

 35.  Elewacja wraz z tarasem kamienicy pl. Sobieskiego 3
adres: pl. Sobieskiego 3
 nr wpisu: A-1520/M z 30.07.2019

 

Zabytki na terenie regionu tarnowskiego: www.nid.pl

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

przygotował: Paweł Rybak, TCI, ostatnia aktualizacja, Marcin Pałach: 03.08.2021 r.