Budynki mieszkalne

 1. Kamienica w Rynku nr 3 z XVI w., przebudowana w 1783r, oraz po 1960r.(ob. siedziba Muzeum Okręgowego)
 nr wpisu:  A-109/M z 23.08.2007

 

 2. Kamienica w Rynku nr 4 z II połowy XVI w., przebudowana w okresie 1880 – 1913
 nr wpisu:  A-17/M z 05.04.2004 (Tar)

 

 3. Kamienica w Rynku nr 8 z XV/XVI w., przebudowana w 1814 oraz 1900
 nr wpisu:  A-394 z 06.09.1996 (Tar)

 

 4. Kamienica w Rynku nr 9 z XVIII/XIX w.
 nr wpisu:  A-369 z 17.11.1993 (Tar)

 

 5. Kamienica w Rynku nr 10 (z oficyną) z XV – XIX w.
 nr wpisu:  A-383 z 04.05.1995 (Tar)

 

 6. Kamienica w Rynku nr 12 z XVI – XIX w.
 nr wpisu:  A-388 z 20.11.1995 (Tar)

 

 7. Kamienica w Rynku nr 13 (ul. Wekslarska 2) (z oficyną) z XV – XIX w.
 nr wpisu:  A-413 z 30.04.1998 Tar)

 

 8. Kamienica w Rynku nr 14 (z oficynami) z XV – XX w.
 nr wpisu:  A-412 z 10.03.1998 (Tar)

 

 9. Kamienica w Rynku nr 15 (z oficynami) z XVI, XVIII, XIX/XX w.
 nr wpisu:  A-397 z 29.11.1996 (Tar)

 

 10. Kamienica w Rynku nr 16 z XV – XIX w.
 nr wpisu:  A-370 z 17.11.1993 (Tar)

 

 11. Kamienica w Rynku nr 17 (ul. Żydowska 1) z 1796 r., XIX – XX w.
 nr wpisu:  A-371 z 18.11.1993 (Tar)

 

 12. Kamienica w Rynku nr 19 z XVI/XVII w.
 nr wpisu:  st. rej. nr 167, dec.L.K.S.I-3-17/46 z 19.05.1947

 

 13. Kamienica w Rynku nr 20 (ob. Muzeum Okręgowe)
 nr wpisu:  st. rej. nr 585, dec. KAR..11-Ta-3-Kr/33 z 14.07.1933; [A-62/M] z 13.05.2016

 

 14. Kamienica w Rynku nr 21 (ob. Muzeum Okręgowe)
 nr wpisu:  st. rej. nr 586, dec. LKBS.11-1-Ta/36 z 17.01.1936; [A-69/M] z 13.05.2016

 

 15. Kamienica w Rynku nr 22 (z oficyną) z XVI – XIX w, przebudowana w 1906r.
 nr wpisu:  A-30/M z 29.09.2005(Tar)

 

 16. Kamienica w Rynku nr 24 (pl. Katedralny 1) 
 nr wpisu:  A-1204/M z 22.04.2010

 

17. Kamienica “Dom Florencki” z I połowy XVI, przebudowana w okresie XVIII/XIX w. (ob. siedziba PTTK)
 adres:  ul. Żydowska 20
 nr wpisu:  A-407 z 26.11.1977 (Tar)

 

 18. Kamienica przy ul. Fortecznej 1
 nr wpisu:  st. rej. nr 75, dec. AK.11-Ta-L-Kr-32 z 23.05.1932

 

 19. Kamienica Tertila przy pl. Kazimierza Wielkiego 2 z lat 1912-1913 (ob. Urząd Statystyczny)
 nr wpisu:  A-362 z 03.11.1993 (Tar)

 

 20. Kamienica przy ul. Bernardyńskiej 1
 nr wpisu:  st. rej. nr 584 z 05.12.1930

 

 21. Kamienica przy ul. Krakowskiej 2 (z oficynami) z II połowy XIX w.
 nr wpisu:  A-135 z 09.12.1977 (Tar)

 

 22. Kamienica przy ul. Krakowskiej 8 (z 2 oficynami) z II połowy XIX w.
 nr wpisu:  A-380 z 03.10.1994 (Tar)

 

 23. Kamienica przy ul. Brodzińskiego 5
 nr wpisu:  A-145 z 01.03.1978 (Tar)

 

 24. Kamienica przy ul. Brodzińskiego 8
 nr wpisu:  A-146 z 01.03.1978 (Tar)

 

 25. Kamienica przy ul. Brodzińskiego 16 z pocz. XX w.
 nr wpisu:  A-242 z 14.05.1982 (Tar)

 

 26. Dom przy ul. Legionów 14 z 1912r.
 nr wpisu:  A-237 z 09. 10. 1981 (Tar)

 

 27. Dom przy ul. Legionów 16 z 1912r.
 nr wpisu:  A-236 z 09.10.1981 (Tar)

 

 28. Kamienica przy ul. Piłsudskiego 3 z 1906r.
 nr wpisu:  A-67/M z 20.12.2006

 

 29. Kamienica przy ul. Rogoyskiego 28 z 1906r.
 nr wpisu:  A-156/M z 25.08.2008

 

 30. Kamienica przy ul. Rogoyskiego 30 z 1913r.
 nr wpisu:  A-230 z 16.10.1980(Tar)

 

 31. Dom przy ul. Sowińskiego 11
 nr wpisu:  A-137 z 14.12.1977 (Tar)

 

 32. Dom przy ul. Sowińskiego 13 z pocz. XX w.
 nr wpisu:  A-229 z 07.10.1980 (Tar)

 

 33. Dom przy ul. Narutowicza 33 z połowy XIX w., pocz. XX w.
 nr wpisu:  A-408 z 30.12.1997 (Tar)

 

 34. Dom przy ul. Czerwonych Klonów 6 w Tarnowie – Mościcach (obecnie siedziba Urzędu Dozoru Technicznego)
 nr wpisu:  A-208 z 17.12.1979

 

 35.  Elewacja wraz z tarasem kamienicy pl. Sobieskiego 3
 nr wpisu: A-1520/M z 30.07.2019

 

Zabytki na terenie regionu tarnowskiego: www.nid.pl

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

przygotował: Paweł Rybak, TCI, ostatnia aktualizacja, Marcin Pałach: 24.07.2020 r.