Małopolski System Informacji Turystycznej

 

 

Miasto Tarnów

poprzez Tarnowskie Centrum Informacji – jedno z wiodących centrów informacji turystycznej (it) w Polsce, należy do wojewódzkiego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Tarnowskie Centrum Informacji jest jednym z 6 subregionalnych centrów it w Małopolsce. Obszar działalności TCI obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

 

 

 

 

Szczegóły projektu na stronie internetowej Województwa Małopolskiego .

 

 

 

Wydawnictwa MSIT dostępne w pdf

Wydawnictwa MSIT do pobrania ze strony:

www.visitmalopolska.pl/web/visitmalopolska/wydawnictwa

 

Projekt MSIT (Małopolski System Informacji Turystycznej) współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013