Turystyka w roku 2004 w regionie tarnowskim

/DANE SZACUNKOWE – źródła: Urząd Statystyczny w Tarnowie, statystyki własne TRCKiOT, badania ruchu turystycznego MOT. Zestawienie sporządzone przez TRCKiOT/

Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

 

REGION TARNOWSKI:

 • liczba odwiedzających ogółem: 900 000 (rok 2003: 750 000 wzrost ok. 16%) w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): 100 000 (rok 2003: 75 000 wzrost ok. 25%)
 • liczba osób nocujących ogółem: 110 000 (rok 2003: 100 000 wzrost ok. 10%) w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 11 000 (rok 2003: 10 000 wzrost o 1000)
 • miesiąc, w którym największa liczba turystów skorzystała z noclegów wg powiatów: powiat bocheński: 8000 – maj (w 2003: 6500 – czerwiec)
 • powiat brzeski: 1200 – lipiec (2003: 800 – lipiec)
 • powiat tarnowski: 2000 – czerwiec (2003: 1700 – sierpień)
 • miasto Tarnów: 3300 – październik (2003: 2500 – wrzesień)
 • orientacyjna kwota wydana w 2004 roku przez turystów w regionie: 265 milionów złotych (rok 2003: 205 milionów złotych). Porównując do ogólnej kwoty zostawionej przez turystów w Małopolsce udział procentowy regionu w stosunku do całej Małopolski wynosi w 2004 roku 8,00% a w roku 2003: 5,70%)

 

MIASTO TARNÓW

 • liczba odwiedzających miasto ogółem: 280 000 (rok 2003: 250 000 wzrost ok. 11%) w tym turyści zagraniczni (ok. 15%): 42 000 (rok 2003: 30 000 wzrost ok. 30%)
 • liczba osób nocujących ogółem: 35 000 (rok 2003: 30 000 wzrost, ok. 16%) w tym turyści zagraniczni (ok. 20%): 7 000 (rok 2003: 5 100 wzrost, ok. 14%)
 • orientacyjna kwota wydana w 2004 roku przez turystów w samym Tarnowie: 86 milionów złotych (rok 2003: 70 milionów złotych)

 

NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE MUZEA W REGIONIE:

 • Kopalnia Soli w Bochni (bez Uzdrowiska) – 99 000
 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie (w tym Ratusz i Podcienia: 21 000) – 68 000
 • Muzeum Misyjne w Tuchowie – 55 000
 • Muzeum Lalek w Pilźnie – 40 000
 • Muzeum Drogownictwa w Szczucinie – 11 000

 

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE W REGIONIE WG TURYSTÓW:

 • Tarnowska Starówka
 • Kopalnia Soli w Bochni
 • Szlak architektury drewnianej
 • Zamki
 • Imprezy plenerowe, folklorystyczne w regionie

 

NAJWIĘKSZY WZROST ZWIEDZAJĄCYCH W STOSUNKU DO ROKU 2003:

 • Muzeum Misyjne: ponad 300%
 • Muzeum Lalek: ponad 77%
 • Ratusz w Tarnowie: ponad 43%

 

NAJWIĘKSZY SPADEK ZWIEDZAJĄCYCH W STOSUNKU DO ROKU 2003:

 • Muzeum Polonijne w Dąbrowie Tarnowskiej: ponad 90%
 • Izba Pamięci Żydów w Dąbrowie Tarnowskiej: prawie 50%
 • Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej: ponad 40%

 

NAJPOPULARNIEJSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE, IMPREZY I WYSTAWY:

 • Odpust w Tuchowie
 • Uzdrowisko w kopalni soli w Bochni
 • Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 • Turniej Rycerski w Dębnie