Bochnia i powiat bocheński

BOCHNIA – MIASTO
(72 ankietowanych)
1. Przyjazd:
– z miejsca zamieszkania: 58
– z innego miejsca: 14
2. Długść pobytu:
– więcej niż jedna noc: 43
– jeden dzień: 13
– pobyt z jednym noclegiem: 8
– pobyt do 3 godz.: 8
3. Cel przyjazdu:
– zwiedzanie: 38
– zdrowotny: 32
– wypoczyne: 26
– służbowy: 17
– odwiedziny krewnych: 6
– rozrywka: 6
– turystyka aktywna: 5
– tranzyt: 4
– edukacja: 4
– zakupy: 1
4. Środek transportu:
– samochód: 42
– pociąg: 17
– autokar: 12
5. Koszt pobytu w miejscowości:
– 30-50: 13
– 100-120: 10
– 200-300: 8
– 800-1000: 7
– 400-600: 6
– 1200: 5
– 1900: 1
6. Sposób organizacji pobytu:
– we własnym zakresie: 51
– zorganizowany: 21
7. Miejsce noclegu w miejscowości:
– hotel: 45
– u krewnych i rodziny: 5
– ośrodek wczasowy: 1
8. Źródło informacji o miejscowości:
– rodzina, znajomi: 29
– strony internetowe: 15
– szkoła: 15
– foldery, przewodniki: 12
– prasa: 8
– targi turystyczne: 4
– radio, TV: 3
– zakład pracy: 3
9. Który z kolei przyjazd do miejscowości:
– po raz pierwszy: 36
– kilka razy: 13
– przyjeżdżam często: 11
– po raz drugi: 4
10. Sposób spędzania czasu w miejscowości:
– zwiedzanie: 46
– turystyka aktywna: 35
– inny (leczniczy pobyt w kopalni): 23
– restauracje, puby: 16
– spotkanie ze znajomymi: 6
– kino: 2
– wypoczynek bierny: 2
– imprezy, wydarzenia: 1
11. Ocena wybranych kategorii usług:
a) Informacja turystyczna:
– db: 39
– bdb: 16
– dst: 6
b) Rozrywka, imprezy:
– db: 10
– dst: 9
– bdb: 2
c) Gastronomia:
– db: 36
– dst: 10
– bdb: 5
d) Noclegi:
– db: 22
– bdb: 18
– dst: 6
12. Czy miejscowość zostanie polecona:
– tak: 55
– nie wiem: 14
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA
1. Miejsce zamieszkania:
Polska: 63
– małopolskie: 18
– mazowieckie: 14
– śląskie: 13
– wielkopolskie: 5
– pomorskie: 4
– opolskie: 3
– warminsko-mazurskie: 2
– podkarpackie: 2
– kujawsko-pomorskie: 1
– dolnośląskie: 1
zagranica: 9
– Francja: 3
– Izrael: 2
– USA, Kanada, Włochy, Chiny: 1
2. Wiek:
– średnia wieku respondentów: 41
3. Płeć:
– kobiety: 44
– mężczyźni: 28
4. Wykształcenie:
– wyższe: 50
– średnie: 18
– zawodowe: 1
5. Status zawodowy:
– pracujący: 44
– bezrobotny: 11
– emeryt, rencista: 9
– uczeń, student: 7
6. Status materialny:
– db: 39
– dst: 29
– bdb: 1
POWIAT BOCHEŃSKI
(44 ankietowanych)
1. Przyjazd:
– z miejsca zamieszkania: 37
– z innego miejsca: 7
2. Długść pobytu:
– więcej niż jedna noc: 20
– pobyt z jednym noclegiem: 12
– pobyt do 3 godz.: 5
– jeden dzień: 1
3. Cel przyjazdu:
– wypoczynek: 22
– zwiedzanie: 20
– służbowy: 26
– turystyka aktywna: 5
– rozrywka: 5
– tranzyt: 4
– odwiedziny krewnych: 2
– zdrowotny: 2
– zawody sportowe: 2
– religijny: 1
4. Środek transportu:
– samochód: 42
– pociąg: 1
– autokar: 1
5. Koszt pobytu w miejscowości:
– 400-600: 8
– 70-90: 7
– 100-120: 6
– 200-300: 4
– 150-180: 2
– 30-50: 1
– 1200-1500: 1
6. Sposób organizacji pobytu:
– we własnym zakresie: 28
– zorganizowany: 15
7. Miejsce noclegu w miejscowości:
– pensjonat: 13
– agroturystyka: 10
– schronisko: 10
– hotel: 4
– u krewnych i rodziny: 1
8. Źródło informacji o miejscowości:
– rodzina, znajomi: 16
– przewodniki, foldery: 11
– strony internetowe: 6
– zakład pracy: 6
– inne (dawny mieszkaniec): 4
– prasa: 3
– szkoła: 3
– targi turystyczne: 2
9. Który z kolei przyjazd do miejscowości:
– po raz pierwszy: 24
– kilka razy: 9
– przyjeżdżam często: 7
– po raz drugi: 4
10. Sposób spędzania czasu w miejscowości:
– zwiedzanie: 20
– turystyka aktywna: 19
– wypoczynek bierny: 14
– praca: 12
– restauracje, puby: 8
– spotkanie ze znajomymi: 6
– inny (leczniczy): 7
11. Ocena wybranych kategorii usług:
a) Informacja turystyczna:
– db: 20
– bdb: 13
– dst: 1
– ndst: 1
b) Rozrywka, imprezy:
– dst: 7
– db: 5
– bdb: 2
– ndst: 1
c) Gastronomia:
– db: 17
– bdb: 12
– dst: 1
d) Noclegi:
– db: 18
– bdb: 12
– dst: 1
12. Czy miejscowość zostanie polecona:
– tak: 35
– nie wiem: 5
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA
1. Miejsce zamieszkania:
Polska: 43
– małopolskie: 17
– śląskie: 8
– dolnośląskie: 4
– opolskie: 3
– mazowieckie: 2
– zachodnio-pomorskie: 2
– łódzkie: 2
– świętokrzyskie, podkarpackie,
wielkopolskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie:
1
zagranica: 1
– Niemcy: 1
2. Wiek:
– średnia wieku respondentów: 41
3. Płeć:
– kobiety: 19
– mężczyźni: 25
4. Wykształcenie:
– wyższe: 23
– średnie: 18
– zawodowe: 3
5. Status zawodowy:
– pracujący: 31
– bezrobotny: 1
– emeryt, rencista: 7
– uczeń, student: 5
6. Status materialny:
– db: 26
– dst: 16
– bdb: 2