Tarnów i powiat tarnowski

TARNÓW – MIASTO
(379 ankietowanych)
1. Przyjazd:
– z miejsca zamieszkania: 257
– z innego miejsca: 122
2. Długść pobytu:
– więcej niż jedna noc: 135
– pobyt z jednym noclegiem: 117
– jeden dzień: 74
– pobyt do 3 godz.: 53
3. Cel przyjazdu:
– służbowy: 130
– zwiedzanie: 121
– odwiedziny krewnych: 91
– wypoczynek: 86
– imprezy, wydarzenia: 72
– zakupy: 51
– edukacja: 41
– tranzyt: 37
– rozrywka: 34
– turystyka aktywna: 15
– zdrowotny: 3
4. Środek transportu:
– samochód: 200
– pociąg: 106
– autokar: 73
5. Koszt pobytu w miejscowości:
– 200-300: 65
– 100-150: 57
– 30-50: 53
– 400-600: 20
– 70-90: 17
– 1000-1200: 8
– 700-1000: 5
6. Sposób organizacji pobytu:
– we własnym zakresie: 274
– zorganizowany: 101
7. Miejsce noclegu w miejscowości:
– hotel: 117
– zajazd: 36
– u krewnych, znajomych: 30
– okoje gościnne (IT): 27
– kamping: 26
– pensjonat: 5
– we własnym mieszkaniu: 5
– internat: 3
– schronisko: 2
8. Źródło informacji o miejscowości:
– rodzina, znajomi: 169
– przewodniki, foldery: 82
– szkoła: 81
– zakład pracy: 66
– strony internetowe: 52
– prasa: 10
– radio, TV: 10
– targi turystyczne: 2
9. Który z kolei przyjazd do miejscowości:
– przyjeżdżam często: 136
– po raz pierwszy: 109
– kilka razy: 87
– po raz drugi: 47
10. Sposób spędzania czasu w miejscowości:
– restauracje, puby: 166
– turystyka aktywna: 144
– praca: 144
– zwiedzanie: 105
– spotkanie ze znajomymi: 98
– imprezy, wydarzenia: 58
– inny: 56
– wypoczynek bierny: 33
– kino: 20
– teatr: 16
11. Ocena wybranych kategorii usług:
a) Informacja turystyczna:
– bdb: 121
– db: 99
– dst: 15
– ndst: 9
b) Rozrywka, imprezy:
– db: 33
– bdb: 18
– dst: 13
– ndst: 4
c) Gastronomia:
– db: 160
– bdb: 94
– dst: 38
– ndst: 5
d) Noclegi:
– db: 90
– bdb: 81
– dst: 33
– ndst: 10
12. Czy miejscowość zostanie polecona:
– tak: 320
– nie wiem: 45
– nie: 7
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA
1. Miejsce zamieszkania:
Polska: 316
– małopolskie: 103
– mazowieckie: 40
– podkarpackie: 39
– śląskie: 28
– lubelskie: 16
– dolnośląskie: 15
– wielkopolskie: 13
– kujawsko-pomorskie: 12
– świętokrzyskie: 12
– pomorskie: 9
– podlaskie: 7
– łódzkie: 6
– zachodnio-pomorskie: 5
– lubuskie: 4
– warmińsko-mazurskie: 4
– opolskie: 3
zagranica: 63
– Francja: 14
– Niemcy: 12
– USA: 9
– Wielka Brytania: 7
– Włochy: 5
– Australia: 3
– Litwa, Czechy: 2
– Łotwa, Dania, Japonia, Belgia,
Hiszpania, Holandia:
1
2. Wiek:
– średnia wieku respondentów: 35
3. Płeć:
– mężczyźni: 235
– kobiety: 144
4. Wykształcenie:
– wyższe: 245
– średnie: 108
– zawodowe: 16
5. Status zawodowy:
– pracujący: 262
– uczeń, student: 73
– emeryt, rencista: 30
– bezrobotny: 12
6. Status materialny:
– db: 210
– dst: 133
– bdb: 29
POWIAT TARNOWSKI
(128 ankietowanych)
1. Przyjazd:
– z miejsca zamieszkania: 110
– z innego miejsca: 18
2. Długść pobytu:
– więcej niż jedna noc: 48
– pobyt do 3 godz.: 32
– pobyt z jednym noclegiem: 28
– jeden dzień: 20
3. Cel przyjazdu:
– wypoczynek: 66
– zwiedzanie: 51
– turystyka aktywna: 47
– służbowy: 27
– tranzyt: 20
– odwiedziny krewnych: 7
– zawody sportowe: 7
– edukacja: 6
– zakupy: 2
– rozrywka: 2
4. Środek transportu:
– samochód: 109
– autobus: 16
– inne (rower): 2
– pociąg: 1
5. Koszt pobytu w miejscowości:
– 100-150: 25
– 30-50: 14
– 200-300: 12
– 400-600: 10
– 800-1000: 3
– 50-90: 2
– 1500-2000: 1
6. Sposób organizacji pobytu:
– we własnym zakresie: 96
– zorganizowany: 32
7. Miejsce noclegu w miejscowości:
– agroturystyka: 31
– pensjonat: 25
– hotel: 20
8. Źródło informacji o miejscowości:
– rodzina, znajomi: 60
– przewodniki, foldery: 33
– szkoła: 31
– strony internetowe: 29
– zakład pracy: 14
– prasa: 9
– targi turystyczne: 8
– inne: 2
– radio, TV: 5
9. Który z kolei przyjazd do miejscowości:
– po raz pierwszy: 47
– kilka razy: 40
– przyjeżdżam często: 25
– po raz drugi: 16
10. Sposób spędzania czasu w miejscowości:
– turystyka aktywna: 71
– zwiedzanie: 45
– wypoczynek bierny: 34
– praca: 21
– restauracje, puby: 21
– spotkanie ze znajomymi: 11
– inny: 9
11. Ocena wybranych kategorii usług:
a) Informacja turystyczna:
– db: 41
– bdb: 12
– dst: 9
– ndst: 1
b) Rozrywka, imprezy:
– dst: 10
– ndst: 10
– db: 7
– bdb: 3
c) Gastronomia:
– db: 44
– bdb: 36
– dst: 27
– ndst: 2
d) Noclegi:
– db: 44
– bdb: 31
– dst: 7
12. Czy miejscowość zostanie polecona:
– tak: 11
– nie wiem: 17
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA
1. Miejsce zamieszkania:
Polska: 123
– małopolskie: 59
– śląskie: 12
– mazowieckie: 12
– łódzkie: 12
– lubelskie: 7
– podkarpackie: 6
– pomorskie: 4
– wielkopolskie: 4
– świętokrzyskie: 4
– opolskie: 3
– dolnośląskie: 2
– kujawsko-pomorskie: 1
zagranica: 5
– Węgry, Ukraina: 2
– USA: 1
2. Wiek:
– średnia wieku respondentów: 41
3. Płeć:
– mężczyźni: 74
– kobiety: 54
4. Wykształcenie:
– średnie: 64
– wyższe: 54
– zawodowe: 7
5. Status zawodowy:
– pracujący: 83
– uczeń, student: 21
– bezrobotny: 13
– emeryt, rencista: 11
6. Status materialny:
– dst: 63
– db: 61
– bdb: 2