Statystyki

Sezon letni: maj-wrzesień 2018

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20181

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 600 000 (600 000)2*
  w tym turyści zagraniczni 109 000 (120 000)
Liczba korzystających z noclegów: 112 000 (120 000)
  w tym turyści zagraniczni 12 000 (13 500)
Liczba udzielonych noclegów: 215 000 (210 000)
  w tym turyści zagraniczni 26 5000 (29 000)

Turystyka w 2017 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2017 W REGIONIE TARNOWSKIM1

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

Liczba odwiedzających ogółem2: 1 000 000 (rok 2016: 1 000 000, rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000)
w tym zagraniczni: 195 000 (rok 2016: 185 000, rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000)
Liczba korzystających z noclegów: 210 000 (rok 2016: 205 000, rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000)
w tym turyści zagraniczni: 29 000 (rok 2016: 44 300, rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000)
Liczba udzielonych noclegów: 400 000 (rok 2016: 390 000, rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000)
w tym turyści zagraniczni: 54 000 (rok 2016: 44 500, rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500)

Sezon letni: maj-wrzesień 2017

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20171

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 600 000 (600 000)2*
w tym turyści zagraniczni 120 000 (120 000)
Liczba korzystających z noclegów: 120 000 (109 000)
w tym turyści zagraniczni 13 500 (13 500)
Liczba udzielonych noclegów: 210 000 (197 000)
w tym turyści zagraniczni 29 000 (21 000)

Turystyka w 2016 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2016 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

Liczba odwiedzających ogółem2: 1 000 000 (rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000)
w tym zagraniczni3: 185 000 (rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000)
Liczba korzystających z noclegów: 205 000 (rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000)
w tym turyści zagraniczni: 44 300 (rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000)
Liczba udzielonych noclegów: 390 000 (rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000)
w tym turyści zagraniczni: 44 500 (rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500, rok 2013: 35 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2016

SEZON LETNI: MAJ - WRZESIEŃ 20161

 

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 600 000 (660 000)2*
  w tym turyści zagraniczni 120 000 (85 000)
Liczba korzystających z noclegów: 109 500 (100 000)
  w tym turyści zagraniczni 13 500 (9 000)
Liczba udzielonych noclegów: 197 000 (173 000)
  w tym turyści zagraniczni 121 000 (14 000)

Turystyka w 2015 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  1 000 000 (rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000)
 w tym zagraniczni3:  175 000 (rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  199 000 (rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000)
 w tym turyści zagraniczni:  33 000 (rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500)
 Liczba udzielonych noclegów:  350 000 (rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000)
 w tym turyści zagraniczni:  32 200 (rok 2013: 32 500, rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, widoczny zwiększony ruch z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Czech, Słowacji i Japonii (podobnie jak w roku 2014)

Sezon letni: maj-wrzesień 2015

SEZON LETNI: MAJ - WRZESIEŃ 20151

 

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  600 000  (660 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  85 000  (103 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  100 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  9 000  (11 000)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  173 000  (172 000)
   w tym turyści zagraniczni  14 200  (15 000)

Turystyka w 2014 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  1 000 000 (rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000 (rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  194 000 (rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000)
 w tym turyści zagraniczni:  30 000 (rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800)
 Liczba udzielonych noclegów:  300 000 (rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000
 w tym turyści zagraniczni:  32 500 (rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2014

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  660 000  (660 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  103 000  (110 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  105 000  (100 000)
   w tym turyści zagraniczni  11 000  (12 000)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  172 000  (180 000)
   w tym turyści zagraniczni  15 000  (17 000)

Turystyka w 2013 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  990 000 (rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000  (rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  188 000  (rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  30 000  (rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400)
 Liczba udzielonych noclegów:  300 000 (rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  35 000 (rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2013

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  660 000  (660 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  111 000  (111 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  100 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  12 000  (9 800)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  180 000  (185 000)
   w tym turyści zagraniczni  17 000  (15 000)

Turystyka w 2012 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  985 000  (rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000  (rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  185 000  (rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  29 500  (rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  295 000 (rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900)

Sezon letni: maj-wrzesień 2012

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  660 000  (650 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  111 000  (107 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  105 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  9 800  (9 500)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  185 000  (185 000)
   w tym turyści zagraniczni  15 000  (15 000)

Turystyka w 2011 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  967 000  (rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000)
 w tym zagraniczni3:  179 000  (rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  180 000  (rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  22 800  (rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  290 000  (rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2011

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  650 000  (620 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  107 000  (114 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  105 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  9 500  (10 000)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  185 000  (185 000)
   w tym turyści zagraniczni  15 000  (20 000)

Turystyka w 2010 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem[2]:  930 000  (rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
 w tym zagraniczni[3]:  175 000  (rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  160 000  (rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
 w tym turyści zagraniczni:  16 400  (rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  270 000  (rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2010

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  620 000  (620 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  114 000  (110 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  105 000  (100 000)
   w tym turyści zagraniczni  10 000  (8 200)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  185 000  (177 000)
   w tym turyści zagraniczni  20 000  (14 500)

Turystyka w roku 2009 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

Liczba odwiedzających ogółem[1]: 900 000 (rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
w tym zagraniczni[2]: 170 000 (rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
Liczba korzystających z noclegów: 160 000 (rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
w tym turyści zagraniczni: 14 000 (rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
Liczba udzielonych noclegów: 270 000 (rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
w tym turyści zagraniczni: 39 900 (rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2009

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 

Liczba odwiedzających ogółem: 620 000 (705 000)[1]*
  w tym turyści zagraniczni (ok 18%): 110 0000 (112 500)
Liczba korzystających z noclegów: 100 000 (101 000)
  w tym turyści zagraniczni (ok. 8 %): 8 200  (11 000)
Liczba udzielonych noclegów: 177 000  (186 000)
średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,81)
  w tym turyści zagraniczni (ok. 8%): 14 500 (19 000)

Turystyka w 2008 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

 

Liczba odwiedzających ogółem3:   1 000 000   (rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
w tym turyści zagraniczni4:   184 000   (rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
Liczba korzystających z noclegów5:   160 000   (rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
w tym turyści zagraniczni:   16 000   (rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
Liczba udzielonych noclegów:   270 000   (rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
w tym turyści zagraniczni:   38 000   (rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

 

Sezon letni: maj-wrzesień 2008

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 705 000 (750 000)*
w tym turyści zagraniczni (ok 16%): 112 500 (150 000)
Liczba korzystających z noclegów: 101 000 (96 000)
w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): 11 000 (11 500)
Liczba udzielonych noclegów:
średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,84)
186 000 (192 000)
w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 19 000 (24 000)

Turystyka w roku 2007 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

 

Liczba odwiedzających ogółem3: 1 200 000 (rok 2006: 1 100 000, rok 2005: 1 000 000, rok 2004: 900 000)
w tym turyści zagraniczni4: 205 000 (rok 2006: 200 000, rok 2005: 180 000, rok 2004: 100 000)
Liczba korzystających z noclegów5: 145 000 (rok 2006: 130 000, rok 2005: 112 000, rok 2004: 110 000)
w tym turyści zagraniczni: 27 000 (rok 2006: 25 000, rok 2005: 18 000, rok 2004: 11 000)
Liczba udzielonych noclegów: 270 000 (rok 2006: 250 000, rok 2005: 220 000)
w tym turyści zagraniczni: 45 000 (rok 2006: 40 000, rok 2005: 30 000)

 

Sezon letni: maj-wrzesień 2007

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 750 000 (rok 2006) 700 000
w tym turyści zagraniczni (ok 20%): 150 000 (rok 2006) 140 000
Liczba korzystających z noclegów: 96 000 (rok 2006) 76 200
w tym turyści zagraniczni (ok. 12%): 11 500 (rok 2006) 9 800
Liczba udzielonych noclegów:
(średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)
192 000 (rok 2006) 152 500
w tym turyści zagraniczni (ok. 12,5%): 24 000 (rok 2006) 20 000

Turystyka w roku 2006 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI: (wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

- Liczba odwiedzających ogółem3: 1 100 000 (rok 2005: 1 000 000, rok 2004: 900 000)
w tym turyści zagraniczni4: 200 000 (rok 2005: 180 000, rok 2004: 100 000)
- Liczba korzystających z noclegów5: 130 000 (rok 2005: 112 000, rok 2004: 110 000)
w tym turyści zagraniczni: 25 000 (rok 2005: 18 000, rok 2004: 11 000)
- Liczba udzielonych noclegów: 250 000 (rok 2005: 220 000)
w tym turyści zagraniczni: 40 000 (rok 2005: 30 000)

Sezon letni: maj-wrzesień 2006

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 700 000 (rok 2005) 590 000
w tym turyści zagraniczni (ok 20%): 140 000 (rok 2005) 100 000
Liczba korzystających z noclegów: 76 200 (rok 2005) 56 000
w tym turyści zagraniczni (ok. 13%): 9 800 (rok 2005) 9 000
Liczba udzielonych noclegów:
(średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)
152 500 (rok 2005) 116 000
w tym turyści zagraniczni (ok. 13%): 20 000 (rok 2005) 16 000

Turystyka w roku 2005 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

- Liczba odwiedzających ogółem: 1 000 000 (rok 2004: 900 000, rok 2003: 750 000)
w tym turyści zagraniczni: 180 0003 (rok 2004: 100 000, rok 2003: 75 000)
- Liczba korzystających z noclegów: 112 0004 (rok 2004: 110 000, rok 2003: 100 000)
w tym turyści zagraniczni: 18 000 (rok 2004: 11 000, rok 2003: 10 000)
- Liczba udzielonych noclegów: 220 000
w tym turyści zagraniczni: 30 000

Badanie ankietowe lipiec – październik 2005 – region tarnowski

Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki (obecnie: Tarnowskie Centrum Informacji) w okresie lipiec - październik ubiegłego roku na zlecenie Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadziło badania ankietowe na terenie Malopolski Wschodniej obejmującej powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski oraz miasta: Tarnów i Bochnia. Podczas badań przepytano ponad 630 osób z czego najwięcej w Tarnowie a najmniej w powiecie brzeskim.

Sezon letni: maj – wrzesień 2005

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 • liczba odwiedzających ogółem: 590 000w tym turyści zagraniczni (ok. 20%): 100 000
 • liczba korzystających z noclegów: 56 000 osóbw tym turyści zagraniczni (ok. 16%): 9 000
 • liczba udzielonych noclegów: 116 000 (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)w tym turyści zagraniczni (ok. 14%): 16 000

Turystyka w roku 2004 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

 • liczba odwiedzających ogółem: 900 000 (rok 2003: 750 000 wzrost ok. 16%) w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): 100 000 (rok 2003: 75 000 wzrost ok. 25%)
 • liczba osób nocujących ogółem: 110 000 (rok 2003: 100 000 wzrost ok. 10%) w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 11 000 (rok 2003: 10 000 wzrost o 1000)
 • miesiąc, w którym największa liczba turystów skorzystała z noclegów wg powiatów: powiat bocheński: 8000 - maj (w 2003: 6500 - czerwiec)
 • powiat brzeski: 1200 - lipiec (2003: 800 - lipiec)
 • powiat tarnowski: 2000 - czerwiec (2003: 1700 - sierpień)
 • miasto Tarnów: 3300 - październik (2003: 2500 - wrzesień)
 • orientacyjna kwota wydana w 2004 roku przez turystów w regionie: 265 milionów złotych (rok 2003: 205 milionów złotych). Porównując do ogólnej kwoty zostawionej przez turystów w Małopolsce udział procentowy regionu w stosunku do całej Małopolski wynosi w 2004 roku 8,00% a w roku 2003: 5,70%)

Sezon letni: maj – wrzesień 2004

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 • liczba odwiedzających ogółem: 500 000
 • w tym turyści zagraniczni (ok. 20%): 100 000
 • liczba korzystających z noclegów: 55 000 osób
 • w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 5 500
 • liczba udzielonych noclegów: 100 000 (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)
 • w tym turyści zagraniczni (ok. 12%): 12 000

Turystyka w roku 2003 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 • liczba odwiedzających ogółem: 750 000
  w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 75 000
 • liczba osób nocujących ogółem: 100 000
  w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 10 000
 • miesiąc, w którym udzielono największej ilości noclegów wg powiatów: powiat bocheński: 6500 - czerwiec
 • powiat brzeski: 800 - lipiec
 • powiat tarnowski: 1700 - sierpień
 • miasto Tarnów: 2500 - wrzesień