Sezon letni: maj-wrzesień 2016

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20161

 

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 600 000 (660 000)2*
  w tym turyści zagraniczni 120 000 (85 000)
Liczba korzystających z noclegów: 109 500 (100 000)
  w tym turyści zagraniczni 13 500 (9 000)
Liczba udzielonych noclegów: 197 000 (173 000)
  w tym turyści zagraniczni 121 000 (14 000)

 

 

MIASTO TARNÓW:

Liczba odwiedzających ogółem: 290 000 (280 000)*
  w tym turyści zagraniczni: 70 000 (47 500)
Liczba korzystających z noclegów: 39 000 (33 000)
  w tym turyści zagraniczni: 7 000 (4 500)
Liczba udzielonych noclegów: 58 000 (49 000)
  w tym turyści zagraniczni: 12 000 (7 100)

 

Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 330 000 (250 000)*
Odpust w Tuchowie: 58 000 (60 000)
Skamieniałe Miasto: 60 000 (80 000)
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: 40 000 (50 000)
Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska): 35 000 (40 000)
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: 50 000 (43 000)
Odpust w Odporyszowie 15 000 (16 000)
Imprezy plenerowe organizowane przez Muzuem Okręgowe w Tarnowie 13 900 (15 500)
Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn: 5 000 (5 000)

 

Najczęściej odwiedzane muzea:

Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko): 96 500 (80 500)5
Muzeum Okręgowe w Tarnowie: 81 4003/38 4004 (54 000/31 000)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 27 700 (39 4005)
Muzeum F. Curyłowej w Zalipiu 17 800 (7 700)
Muzeum Lalek: 15 000 (16 500)
Zamek w Dębnie: 14 850 (9 700)
Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej (Synagoga) 9 200 (11 500)
Baszta w Czchowie: 9 000 (5 500)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 8 800 (11 500)
Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna D.: 7 000 (7 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 2 890 (2 650)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 2 600 (2 980)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 2 500 3 500

 

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2015

3 Dotyczy wszystkich oddziałów

4 Dotyczy tylko oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3

5 Dane z 2014 r. nie udzielono informacji za 2015 r.