Turystyka w 2008 roku w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

 

Liczba odwiedzających ogółem3:   1 000 000   (rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
w tym turyści zagraniczni4:   184 000   (rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
Liczba korzystających z noclegów5:   160 000   (rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
w tym turyści zagraniczni:   16 000   (rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
Liczba udzielonych noclegów:   270 000   (rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
w tym turyści zagraniczni:   38 000   (rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytania

 

MIASTO TARNÓW

 

Liczba odwiedzających ogółem:   475 000   (rok 2007: 500 000, rok 2006: 450 000)
w tym turyści zagraniczni:   95 000   (rok 2007: 100 000, rok 2006: 80 000)
Liczba korzystających z noclegów:   60 000   (rok 2007: 52 500, rok 2006: 50 000)
w tym turyści zagraniczni:   12 400   (rok 2007: 13 500, rok 2006: 12 500)
Liczba udzielonych noclegów:   105 000   (rok 2007: 100 000, rok 2006: 98 000)
w tym turyści zagraniczni:   23 000   (rok 2007: 23 000, rok 2006: 25 000)

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście w regionie tarnowskim i w Tarnowie?6
W całym regionie tarnowskim: 101,5 mln zł w tym ponad 28,5 mln zł pochodziło od turysty zagranicznego.
w samym Tarnowie: 46,4 mln zł w tym ponad 22,2 mln zł pochodziło od turysty zagranicznego.

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea7:

 • Kopalnia Soli w Bochni: 143 500
 • Muzeum Misyjne w Tuchowie: 108 000
 • Zamek w Nowym Wiśniczu: 37 000
 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie8: 24 000
 • Muzeum Lalek w Pilźnie: 22 500
 • Zamek w Dębnie: 18 000
 • Baszta w Czchowie: 10 000
 • Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 9 300
 • Centrum Paderewskiego: 8 100
 • Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 6 100
 • Koryznówka (Nowy Wiśnicz): 6 100
 • Zalipie (Zagroda Curyłowej): 5 600

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca9:

 • Imprezy plenerowe w Tarnowie: 100 000
 • Odpust w Tuchowie: 100 000
 • Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 40 000
 • Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 40 000
 • Skamieniałe Miasto: 37 000
 • Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie10: 22 000
 • Odpust w Odporyszowie: 18 000

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów11:

 • Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli): 50 500
 • Ciężkowice: 42 000
 • Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa): 39 000
 • Brzesko: 22 000
 • Żegocina: 4 700

 

 

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI
2 Powiat dąbrowski – dane z tego powiatu tylko szacunkowo, MUS nie udostępnia informacji o bazie noclegowej w tym powiecie z powodu malej ilości obiektów noclegowych
3 Przyjmuje się spadek odwiedzających na poziomie ok. 15% w stosunku do roku 2008 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim
4 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.
5 Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 567 miejscami noclegowymi (najnowsze dane z dn. 31.07.2007 r.) a w bazie TCI znajdują się 1004 miejsca.
6 Wg badań UMWM w 2008r. turysta krajowy średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 508 zł na osobę a zagraniczny 1790 zł;
7 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów
8 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz (z powodu remontu tylko w okresie: styczeń – maj), Podcienia, Etnograficzne, AK
9 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone
10 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci
11 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację