Sezon letni: maj-wrzesień 2015

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20151

 

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  600 000  (660 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  85 000  (103 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  100 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  9 000  (11 000)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  173 000  (172 000)
   w tym turyści zagraniczni  14 200  (15 000)

 

 

MIASTO TARNÓW:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  280 000  (280 000)*
   w tym turyści zagraniczni:  47 500  (50 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  33 000  (32 000)
   w tym turyści zagraniczni:  4 500  (5 100)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  49 000  (42 000)
   w tym turyści zagraniczni:  7 100  (7 800)

 

Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  250 000  (200 000)*
Odpust w Tuchowie: 60 000 (80 000)
Skamieniałe Miasto: 80 000 (60 000)
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie:  50 000  (50 000)
Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska):  40 000  (30 000)
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej:  43 000  (40 000)
Odpust w Odporyszowie  16 000  (30 000)
Imprezy plenerowe organizowane przez Muzuem Okręgowe w Tarnowie 15 500 (14 500)
Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn:  5 000  (6 000)

 

Najczęściej odwiedzane muzea:

Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko):  80 5005  (88 000)*
Muzeum Okręgowe w Tarnowie: 54 0003/31 0004 (49 000/27 000)
Zamek w Nowym Wiśniczu:  39 4005  (39 400)
Muzeum Lalek: 16 500 (16 500)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 11 500 (9 000)
Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej (Synagoga) 11 500 (19 800)
Zamek w Dębnie: 9 700 (10 800)
Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna D.: 7 000 (5 000)
Baszta w Czchowie: 5 500 (7 100)
 Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 3 500 (4 000)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 2 980 (3 200)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 2 650 (2 000)

 

 

1 DANE SZACUNKOWE -źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

2 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2014

3 Dotyczy wszystkich oddziałów

4 Dotyczy tylko oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3, 21-22

5 Dane z 2014 r. nie udzielono informacji za 2015 r.