Turystyka w roku 2005 w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2005 W REGIONIE TARNOWSKIM1


REGION TARNOWSKI:(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

Liczba odwiedzających ogółem: 1 000 000 (rok 2004: 900 000, rok 2003: 750 000)
w tym turyści zagraniczni: 180 0003 (rok 2004: 100 000, rok 2003: 75 000)
Liczba korzystających z noclegów: 112 0004 (rok 2004: 110 000, rok 2003: 100 000)
w tym turyści zagraniczni: 18 000 (rok 2004: 11 000, rok 2003: 10 000)
Liczba udzielonych noclegów: 220 000
w tym turyści zagraniczni: 30 000

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz USA
Miesiąc, w którym największa liczba turystów korzystała z bazy noclegowej wg powiatów5:

Powiat bocheński: 8 676 – VI (rok 2004: 8 000 – V, rok 2003: 6 500 – VI)
Powiat brzeski: 1 558 – V (rok 2004: 1 200 – VII, rok 2003: 800 – VII)
Powiat tarnowski: 1 436 – VI (rok 2004: 2 000 – VI, rok 2003: 1 700 – VIII)
Miasto Tarnów: 4 400 – IX (rok 2004: 3 300 – X, rok 2003: 2 500 – IX)


Miesiąc, w którym udzielono największej ilości noclegów wg powiatów6:

Powiat bocheński: 10 721 – VI
Powiat brzeski: 4 597 – VIII
Powiat tarnowski: 4 474 – VIII
Miasto Tarnów: 8 800 – IX


MIASTO TARNÓW

Liczba odwiedzających ogółem: 400 000 (rok 2004: 280 000, rok 2003: 250 000)
w tym turyści zagraniczni: 60 000 (rok 2004: 42 000, rok 2003: 30 000)
Liczba korzystających z noclegów: 40 000 (rok 2004: 35 000, rok 2003: 30 000)
w tym turyści zagraniczni: 12 000 (rok 2004: 7 000, rok 2003: 5 100)
Liczba udzielonych noclegów: 80 000
w tym turyści zagraniczni: 22 400


Ile podczas pobytu wydali średnio goście w regionie tarnowskim i w Tarnowie?7

W całym regionie tarnowskim: 335 mln (rok 2004: 265 mln, rok 2003: 205 mln)
udział procentowy regionu w stosunku do całej Małopolski wynosi w roku 2005: 9,34% (rok 2004: 8,00%, rok 2003: 5,70%)
w samym Tarnowie: 152 mln (rok 2004: 86 mln, rok 2003: 70 mln)


Najczęściej odwiedzane muzea:

Muzeum Misyjne w Tuchowie: 184 570 (rok 2004: 55 000, rok 2003: 12 803)
Kopalnia Soli w Bochni: 110 000 (rok 2004: 99 000, rok 2003: 75 000)
Muzeum Okręgowe (wszystkie oddziały): 65 646 (rok 2004: 68 000, rok 2003: 65 663)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 35 440 (rok 2004: 33 774, rok 2003: 36 000)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 20 000 (rok 2004: 14 000, rok 2003: 15 021)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 18 900 (rok 2004: 40 000, rok 2003: 22 500)
Baszta w Czchowie: 10 000 (rok 2004: 10 000, rok 2003: 7 000)


Najpopularniejsze atrakcje turystyczne, imprezy i wystawy:

Odpust w Tuchowie: 200 000
Żużel: 176 000
Imprezy plenerowe w Tarnowie8: 80 000
Odpust w Odporyszowie: 35 000
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes: 22 000
Skamieniałe Miasto: 18 500
Turniej Rycerski: 18 000
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: 10 000
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: 10 000


Gminy, w których przebywało najwięcej turystów:

Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli): 82 080
Dębno (imprezy plenerowe oraz turniej Rycerski): 38 000
Lipnica Murowana (Kościół Św. Leonarda): 17 000
Czchów (imprezy sportowe, IV Baszta Jazz Festival): 12 000

 

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Urząd Statystyczny w Tarnowie, statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego MOT. Zestawienie sporządzone przez TCI
2 Powiat Dąbrowski – dane z tego powiatu tylko szacunkowo, Urząd Statystyczny w Tarnowie nie udostępnia informacji o bazie noclegowej w tym powiecie z powodu malej ilości obiektów noclegowych
3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.
4 Wg Urzędu Statystycznego w Tarnowie miasto Tarnów dysponowało 572 miejscami noclegowymi w roku 2005 a w bazie TCI znajdują się 834 miejsca noclegowe.
5 dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie
6 dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie
7 Wg badań MOT w 2005r. turysta krajowy średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 335 zł na osobę a zagraniczny 635 zł
8 m.in.: Międzynarodowe Spotkanie Kultur, cykl imprez w “Rytmach lata”, Festiwal piosenki Żeglarskiej, Zmagania Miast, koncert Zimo i IN-GRID