Turystyka w roku 2009 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

Liczba odwiedzających ogółem[1]: 900 000 (rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
w tym zagraniczni[2]: 170 000 (rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
Liczba korzystających z noclegów: 160 000 (rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
w tym turyści zagraniczni: 14 000 (rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
Liczba udzielonych noclegów: 270 000 (rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
w tym turyści zagraniczni: 39 900 (rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytania

 

MIASTO TARNÓW

 

Liczba odwiedzających ogółem: 475 000 (rok 2008: 475 000, rok 2007: 500 000, rok 2006: 450 000)
w tym zagraniczni: 82 000 (rok 2008: 95 000, rok 2007: 100 000, rok 2006: 80 000)
Liczba korzystających z noclegów[3]: 60 000 (rok 2008: 60 000, rok 2007: 52 500, rok 2006: 50 000)
w tym turyści zagraniczni: 9 900 (rok 2008: 12 400, rok 2007: 13 500, rok 2006: 12 500)
Liczba udzielonych noclegów: 110 000 (rok 2008: 105 000, rok 2007: 100 000, rok 2006: 98 000)
w tym turyści zagraniczni: 20 000 (rok 2008: 23 000, rok 2007: 23 000, rok 2006: 25 000)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?[4]

W całym regionie tarnowskim: 304,3 mln zł w tym ponad 113 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy, w tym, w samym Tarnowie: 157,5 mln zł w tym ponad 54 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy.

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea[5]:

 

Kopalnia Soli w Bochni: 135 200 (rok 2008: 143 500)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 41 000 (rok 2008: 37 000)
Muzeum Misyjne w Tuchowie: 23 000 (rok 2008: 108 000)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 21 400 (rok 2008: 22 500)
Zamek w Dębnie: 17 000 (rok 2008: 18 000)
Muzeum Okręgowe w Tarnowie[6]: 14 000 (rok 2008: 24 000)
Baszta w Czchowie: 11 000 (rok 2008: 10 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 10 700 (rok 2008: 9 300)
Centrum Paderewskiego: 9 000 (rok 2008: 8 100)
Zalipie (Zagroda Curyłowej): 5 800 (rok 2008: 5 600)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 5 500 (rok 2008: 6 100)
Koryznówka (Nowy Wiśnicz): 4 200 (rok 2008: 6 100)

 

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca[7]:

 

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 100 000 (rok 2008: 100 000)
Odpust w Tuchowie: 150 000 (rok 2008: 100 000)
Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 45 000 (rok 2008: 40 000)
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 38 000 (rok 2008: 40 000)
Skamieniałe Miasto:  55 000 (rok 2008: 37 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie[8]: 27 000 (rok 2008: 22 000)
Odpust w Odporyszowie: 25 000 (rok 2008: 18 000)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających[9]:

 

Nowy Wiśnicz 41 000  
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 26 000 (rok 2008: 39 000)
Brzesko 22 000 (rok 2008: 22 000)
Ciężkowice 55 000 (rok 2008: 42 000)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 9 000 (rok 2008: 50 500)
Żegocina 5 200 (rok 2008: 4 700)

 

 

[1] Przyjmuje się spadek odwiedzających na poziomie ok. 15% w stosunku do roku 2008 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

[2] Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

[3] Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 673 miejscami noclegowymi (najnowsze dane z dn. 31.07.2009 r.) a w bazie TCI znajdują się 1004 miejsca

[4] Wg badań UMWM w 2009 r. odwiedzający z kraju średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 262 zł na osobę a zagraniczny 665 zł;

[5] Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

[6] Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie:, Podcienia, Etnograficzne, AK, (z powodu remontu Ratusz zamknięty przez cały 2009 r.)

[7] Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

[8] m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci, Tarnowski Cheder

[9] Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację