Turystyka w roku 2007 w regionie tarnowskim

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

 

Liczba odwiedzających ogółem3: 1 200 000 (rok 2006: 1 100 000, rok 2005: 1 000 000, rok 2004: 900 000)
w tym turyści zagraniczni4: 205 000 (rok 2006: 200 000, rok 2005: 180 000, rok 2004: 100 000)
Liczba korzystających z noclegów5: 145 000 (rok 2006: 130 000, rok 2005: 112 000, rok 2004: 110 000)
w tym turyści zagraniczni: 27 000 (rok 2006: 25 000, rok 2005: 18 000, rok 2004: 11 000)
Liczba udzielonych noclegów: 270 000 (rok 2006: 250 000, rok 2005: 220 000)
w tym turyści zagraniczni: 45 000 (rok 2006: 40 000, rok 2005: 30 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz USA

 

Miesiąc, w którym największa liczba turystów korzystała z bazy noclegowej wg powiatów6:

Powiat bocheński 11 833 – XI (rok 2006: 8 441 – V, rok 2005: 8 676 – VI, rok 2004: 8 000 – V)
Powiat brzeski   1 510 – V   (rok 2006: 1 390 – VIII, rok 2005: 1 558 – V, rok 2004: 1 200 – VII)
Powiat tarnowski   2 179 – X   (rok 2006: 1 932 – IX, rok 2005: 1 436 – VI, rok 2004: 2 000 – VI)
Powiat Tarnów   6000 – X   (rok 2006: 5 000 – VIII, rok 2005: 4 400 – IX, rok 2004: 3 300 – X)

 

Miesiąc, w którym udzielono największej ilości noclegów wg powiatów7:

Powiat bocheński 13 682 – XI (rok 2006: 10 371 – V, rok 2005: 10 721 – VI)
Powiat brzeski   7 629 – VII   (rok 2006: 8 697 – VII, rok 2005: 4 597 – VIII)
Powiat tarnowski   5 771 – VII   (rok 2006: 6 157 – VII, rok 2005: 4 474 – VIII)
Powiat Tarnów   11 000 – X   (rok 2006: 10 000 – VIII, rok 2005: 8 800 – IX)

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście w regionie tarnowskim i w Tarnowie?8
W całym regionie tarnowskim: 110,5 mln w tym ponad 51 mln zł pochodziło od turysty zagranicznego.
w samym Tarnowie: 45 mln zł w tym ponad 25 mln zł pochodziło od turysty zagranicznego.

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea9:

 • Muzeum Misyjne w Tuchowie: 250 000
 • Kopalnia Soli w Bochni: 132 000
 • Zamek w Nowym Wiśniczu: 37 500
 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Ratusz, Podcienia, Etnograficzne): 32 000
 • Zamek w Dębnie: 20 000
 • Muzeum Lalek w Pilźnie: 18 000
 • Baszta w Czchowie: 11 000
 • Centrum Paderewskiego: 10 000
 • Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 8 000
 • Koryznówka (Nowy Wiśnicz): 6 500
 • Zalipie (Zagroda Curyłowej): 5 400

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca10:

 • Odpust w Tuchowie: 185 000
 • Imprezy plenerowe w Tarnowie: 100 000
 • Skamieniałe Miasto: 27 000
 • Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie11: 24 000
 • Odpust w Odporyszowie: 20 000

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów12:

 • Żegocina: 70 000
 • Lipnica Murowana: 50 000
 • Dębno (imprezy plenerowe): 48 000
 • Ciężkowice: 39 000
 • Lipnica Murowana (Kościół Św. Leonarda): 22 000
 • Brzesko: 20 000
 • Zakliczyn (Dni Gminy Zakl., Święto Fasoli): 17 000
 • Czchów (imprezy sportowe, Jazz Festival): 6 000
 • Iwkowa: 6 000
 • Radgoszcz (imprezy nad zalewem): 4 000

 

 

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Urząd Statystyczny (US) w Tarnowie, statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez UMWM. Zestawienie sporządzone przez TCI
2 Powiat Dąbrowski – dane z tego powiatu tylko szacunkowo, US w Tarnowie nie udostępnia informacji o bazie noclegowej w tym powiecie z powodu malej ilości obiektów noclegowych
3 Przyjmując wzrost odwiedzających na poziomie ok. 12% w stosunku do roku 2006; dane z UMWM mówią o wzroście ponad 40%.
4 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.
5 Wg Urzędu Statystycznego w Tarnowie miasto Tarnów dysponowało 672 miejscami noclegowymi w roku 2006 a w bazie TCI znajdują się 842 miejsca.
6 w przypadku powiatów ziemskich – dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie
7 w przypadku powiatów ziemskich – dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie
8 Wg badań UMWM w 2007r. turysta krajowy średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 498 zł na osobę a zagraniczny 1903 zł; nie można porównać danych rok do roku, gdyż do 2006r. włącznie, liczone były kwoty każdej osoby odwiedzającej region a nie tylko turysty – osoby korzystającej z co najmniej 1 noclegu

9 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów
10 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone
11 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”
12 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację