Sezon letni: maj-wrzesień 2013

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20131

 

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  660 000  (660 000)2*
   w tym turyści zagraniczni  111 000  (111 000)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  100 000  (105 000)
   w tym turyści zagraniczni  12 000  (9 800)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  180 000  (185 000)
   w tym turyści zagraniczni  17 000  (15 000)

 

 

MIASTO TARNÓW:

 •  Liczba odwiedzających ogółem:  280 000  (265 000)*
   w tym turyści zagraniczni:  40 000  (43 200)
 •  Liczba korzystających z noclegów:  32 000  (33 500)
   w tym turyści zagraniczni:  4 100  (4 500)
 •  Liczba udzielonych noclegów:  46 500  (49 000)
   w tym turyści zagraniczni:  6 000  (7 200)

 

Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  200 000  (120 000)*
Odpust w Tuchowie: 90 000 (70 300)
Skamieniałe Miasto: 64 000 (70 000)
Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn:  9 000  (62 000)
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie:  60 000  (52 000)
Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska):  30 000  (40 000)
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej:  34 000  (25 000)
Imprezy plenerowe organizowane przez Muzuem Okręgowe w Tarnowie 15 500 (22 050)
Odpust w Odporyszowie  25 000  (19 000)

 

Najczęściej odwiedzane muzea:

Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko):  88 000  (82 000)*
Muzeum Okręgowe w Tarnowie: 39 0003/18 0004 (41 500/18 000)
Zamek w Nowym Wiśniczu:  22 000  (25 000)
Muzeum Lalek: 17 800 (17 500)
Zamek w Dębnie: 10 500 (11 600)
Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej (Synagoga) 6 800 (10 200)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 11 000 (10 000)
Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna: 4 500 (6 000)
Baszta w Czchowie: 12 000 (6 000)
 Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce:  5 000  (4 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 3 400 (3 400)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 2 100 (2 200)

 

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

2 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2012

3 Dotyczy wszystkich oddziałów

4 Dotyczy tylko oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK