Turystyka w 2016 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2016 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

Liczba odwiedzających ogółem2: 1 000 000 (rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000)
w tym zagraniczni3: 185 000 (rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000)
Liczba korzystających z noclegów: 205 000 (rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000)
w tym turyści zagraniczni: 44 300 (rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000)
Liczba udzielonych noclegów: 390 000 (rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000)
w tym turyści zagraniczni: 44 500 (rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500, rok 2013: 35 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, widoczny zwiększony ruch z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Czech, Słowacji i Japonii

 

MIASTO TARNÓW

 

Liczba odwiedzających ogółem: 550 000 (rok 2015: 520 000, rok 2014: 520 000, rok 2013: 510 000)
w tym zagraniczni: 100 000 (rok 2015: 93 000, rok 2014: 95 000, rok 2013: 70 000)
Liczba korzystających z noclegów2: 72 000 (rok 2015: 63 000, rok 2014: 65 000, rok 2013: 61 000)
w tym turyści zagraniczni: 14 000 (rok 2015: 11 500, rok 2014: 12 000, rok 2013: 9 000)
Liczba udzielonych noclegów: 130 000 (rok 2015: 120 000, rok 2014: 109 000, rok 2013: 110 000)
w tym turyści zagraniczni: 26 000 (rok 2015: 21 500, rok 2014: 22 000, rok 2013: 17 400)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?3

W całym regionie tarnowskim: 403 mln zł w tym ponad 152 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 188 mln zł w tym ponad 67 mln zł pochodziło od obcokrajowców.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea4:

 

Kopalnia Soli w Bochni: 165 000 (156 400)5
Muzeum Okręgowe w Tarnowie6: 63 000 (60 000)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 38 750 (33 200)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 18 100 (26 300)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 16 000 (18 000)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 16 500 (17 800)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 17 000 (17 000)
Zamek w Dębnie: 15 500 (16 900)
Zalipie (Zagroda Curyłowej): 18 300 (10 500)
Centrum Paderewskiego: 8 000 (9 500)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 5 840 (6 000)
Baszta w Czchowie 10 000 (6 000)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 2 500 (5 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 4 000 (3 900)
Koryznówka (Nowy Wiśnicz): 3 100 (3 100)

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca7:

 

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 376 000 (325 000)8
Skamieniałe Miasto: 90 000 (90 000)
Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 50 000 (60 000)
Odpust w Tuchowie: 58 000 (60 000)
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 55 000 (50 000)
Odpust w Odporyszowie: 15 000 (16 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie9: 13 900 (15 500)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających10:

 

Ciężkowice11 90 000 (100 000)12
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 50 000 (43 000)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 6 000 (6 000)
Żegocina 6 000 (8 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 888 miejscami noclegowymi a w bazie TCI znajdowało się 1320 miejsc (stan na 31.07.2016 r.)

3 Wg badań UMWM w 2016 r. goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 187 zł/osobę a zagraniczni – 470 zł/osobę. W przypadku turystów odpowiednio: 848 zł oraz 1484 zł.

4 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

5 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2015

6 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3

7 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

8 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2015

9 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

10 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

11 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

12 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2015