Turystyka w 2010 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2010 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem[2]:  930 000  (rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000)
 w tym zagraniczni[3]:  175 000  (rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  160 000  (rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000)
 w tym turyści zagraniczni:  16 400  (rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  270 000  (rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000)

 

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytania

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  500 000  (rok 2009: 475 000,rok 2008: 475 000, rok 2007: 500 000, rok 2006: 450 000)
 w tym zagraniczni:  85 000  (rok 2009: 82 000,rok 2008: 95 000, rok 2007: 100 000, rok 2006: 80 000)
 Liczba korzystających z noclegów[4]:  62 750  (rok 2009: 60 000,rok 2008: 60 000, rok 2007: 52 500, rok 2006: 50 000)
 w tym turyści zagraniczni:  10 250  (rok 2009: 9 900,rok 2008: 12 400, rok 2007: 13 500, rok 2006: 12 500)
 Liczba udzielonych noclegów:  110 000  (rok 2009: 110 000,rok 2008: 105 000, rok 2007: 100 000, rok 2006: 98 000)
 w tym turyści zagraniczni:  20 000  (rok 2009: 20 000, rok 2008: 23 000, rok 2007: 23 000, rok 2006: 25 000)

 

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?[5]

 

W całym regionie tarnowskim: 381,8 mln zł w tym ponad 258 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy, w tym, w samym Tarnowie: 193,3 mln zł w tym ponad 125 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea[6]:

 

 Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie:  205 000 (rok 2009[7]: 23 000)
Kopalnia Soli w Bochni:  139 000 (rok 2009: 135 000)
 Zamek w Nowym Wiśniczu:  48 500 (rok 2009: 41 000)
 Muzeum Lalek w Pilźnie:  21 500 (rok 2009: 21 400)
 Zamek w Dębnie:  17 000 (rok 2009: 17 000)
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie[8]:  15 700 (rok 2009: 14 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie:  10 400 (rok 2009: 10 700)
 Centrum Paderewskiego:  9 000 (rok 2009: 9 000)
 Zalipie (Zagroda Curyłowej):  5 500 (rok 2009: 5 800)
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie:  5 500 (rok 2009: 5 500)
Baszta w Czchowie:  4 500 (rok 2009: 11 000)
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  4 000 (rok 2009: 4 200)

 

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca[9]:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  216 000 (rok 2009: 100 000)
 Odpust w Tuchowie:  70 000 (rok 2009: 150 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie:  50 000 (rok 2009: 45 000)
 Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej:  40 000 (rok 2009: 38 000)
 Skamieniałe Miasto:  65 000 (rok 2009: 55 000)
 Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie[10]:  13 000 (rok 2009: 27 000)
 Odpust w Odporyszowie:  20 000 (rok 2009: 25 000)

 

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających[11]:

 

 Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli)  60 000 (rok 2009: 9 000)
 Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa)  30 000  (rok 2009: 26 000)
Ciężkowice  18 500  (rok 2009: 22 000)
Brzesko  18 000  (rok 2009: 22 000)
Żegocina  5 000  (rok 2009: 5 200)

 

 

[1] DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

 

[2] Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 4,4% w stosunku do roku 2009 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

 

[3] Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

 

[4] Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 705 miejscami noclegowymi (najnowsze dane z dn. 31.07.2010 r.) a w bazie TCI znajdują się ponad 1000 miejsc

 

[5] Wg badań UMWM w 2010 r. odwiedzający z kraju średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 163 zł na osobę a zagraniczny 1479 zł;

[6] Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

 

[7] Dotyczy tylko Misyjnego

 

[8] Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie:, Podcienia, Etnograficzne, AK, (z powodu remontu Ratusz zamknięty przez większą część 2010 r.)

 

[9] Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

 

[10] m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

 [11] Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację