Turystyka w 2012 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2012 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  985 000  (rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000  (rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  185 000  (rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  29 500  (rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  295 000 (rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytani, widoczny zwiększony ruch z Rosji, Ukrainy i Japonii

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  505 000 (rok 2011: 500 000, rok 2010: 500 000, rok 2009: 475 000, rok 2008: 475 000)
 w tym zagraniczni:  70 000 (rok 2011: 70 000, rok 2010: 85 000, rok 2009: 82 000)
 Liczba korzystających z noclegów4:  65 000 (rok 2011: 64 300, rok 2010: 62 750, rok 2009: 60 000)
 w tym turyści zagraniczni:  9 000 (rok 2011: 8 900, rok 2010: 10 250, rok 2009: 9 900)
 Liczba udzielonych noclegów:  115 000 (rok 2011: 115 000, rok 2010: 110 000, rok 2009: 110 000)
 w tym turyści zagraniczni:  19 000 (rok 2011: 18 600, rok 2010: 20 000, rok 2009: 20 000)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?5

W całym regionie tarnowskim: 459 mln zł w tym ponad 266 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy, w tym, w samym Tarnowie: 207 mln zł w tym ponad 103 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea6:

 

Kopalnia Soli w Bochni:  142 000 (rok 2011: 133 500)
 Zamek w Nowym Wiśniczu:  45 000 (rok 2011: 46 000)
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie7:  35 000 (rok 2011: 35 400)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 23 000 (rok 2011: 200 000
Muzeum Lalek w Pilźnie:  18 500 (rok 2011: 20 000)
 Zamek w Dębnie:  15 000 (rok 2011: 16 900)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 11 700
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 10 000 (rok 2011: 3 000)
Centrum Paderewskiego:  8 500 (rok 2011: 10 500)
 Zalipie (Zagroda Curyłowej):  8 000 (rok 2011: 6 000)
Baszta w Czchowie 6 500 (rok 2011: 8 7000
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie:  5 700 (rok 2011: 5 400)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 5 000 (rok 2011: 10 100)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce:  4 000 (rok 2011: 5 000)
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  3 600 (rok 2011: 3 800)

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca8:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  288 000 (rok 2011: 250 000)
Skamieniałe Miasto: 75 000 (rok 2011: 70 000)
 Odpust w Tuchowie:  71 000 (rok 2011: 60 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie:  50 000 (rok 2011: 55 000)
 Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 42 000 (rok 2011: 45 000)
 Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie9:  24 000 (rok 2011: 27 000)
 Odpust w Odporyszowie:  19 000 (rok 2011: 18 000)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających10:

 

 Ciężkowice11  75 000 (rok 2011: 70 000)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 65 000 (rok 2011: 60 000)
 Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa)  40 000  (rok 2011: 32 000)
Żegocina  8 000  (rok 2011: 9 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 2% w stosunku do roku 2011 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

4 Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 842 miejscami noclegowymi w 2012 r. a w bazie TCI na dzień 23.11.2012 r. znajdowało się 1078 miejsc

5 Wg badań UMWM w 2012 r. turyści krajowi wydali szacunkowo podczas swojego pobytu średnio 698 złotych na osobę a turyści zagraniczni – 2 117 złotych na osobę.

6 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

7 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK,

8 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

9 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

10 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

11 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście