Turystyka w roku 2006 w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2006 W REGIONIE TARNOWSKIM1

REGION TARNOWSKI:(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2

Liczba odwiedzających ogółem3: 1 100 000 (rok 2005: 1 000 000, rok 2004: 900 000)
w tym turyści zagraniczni4: 200 000 (rok 2005: 180 000, rok 2004: 100 000)
Liczba korzystających z noclegów5: 130 000 (rok 2005: 112 000, rok 2004: 110 000)
w tym turyści zagraniczni: 25 000 (rok 2005: 18 000, rok 2004: 11 000)
Liczba udzielonych noclegów: 250 000 (rok 2005: 220 000)
w tym turyści zagraniczni: 40 000 (rok 2005: 30 000)

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz USA
Miesiąc, w którym największa liczba turystów korzystała z bazy noclegowej wg powiatów6:

Powiat bocheński: 8 441 – V (rok 2005: 8 676 – VI, rok 2004: 8 000 – V)
Powiat brzeski: 1 390 – VIII (rok 2005: 1 558 – V, rok 2004: 1 200 – VII)
Powiat tarnowski: 1 932 – IX (rok 2005: 1 436 – VI, rok 2004: 2 000 – VI)
Miasto Tarnów: 5 000 – VIII (rok 2005: 4 400 – IX, rok 2004: 3 300 – X)


Miesiąc, w którym udzielono największej ilości noclegów wg powiatów7:

Powiat bocheński: 10 371 – V (rok 2005: 10 721 – VI)
Powiat brzeski: 8 697 – VII (rok 2005: 4 597 – VIII)
Powiat tarnowski: 6 157 – VII (rok 2005: 4 474 – VIII)
Miasto Tarnów: 10 000 – VIII (rok 2005: 8 800 – IX)


MIASTO TARNÓW

Liczba odwiedzających ogółem: 450 000 (rok 2005: 400 000, rok 2004: 280 000)
w tym turyści zagraniczni: 80 000 (rok 2005: 60 000, rok 2004: 42 000)
Liczba korzystających z noclegów: 50 000 (rok 2005: 40 000, rok 2004: 35 000)
w tym turyści zagraniczni: 12 500 (rok 2005: 12 000, rok 2004: 7 000)
Liczba udzielonych noclegów: 98 000 (rok 2005: 80 000)
w tym turyści zagraniczni: 25 000 (rok 2005: 22 400)


Ile podczas pobytu wydali średnio goście w regionie tarnowskim i w Tarnowie?8

W całym regionie tarnowskim: 480 mln (rok 2005: 335 mln, rok 2004: 265 mln)
udział procentowy regionu w stosunku do całej Małopolski
wynosi w roku 2006: 11% (rok 2005: 9,34%, rok 2004: 8,00%)
w samym Tarnowie: 195 mln (rok 2005: 152 mln, rok 2004: 86 mln)


Największa liczba osób, odwiedzających następujace muzea9:

Kopalnia Soli w Bochni: 120 000
Zamek w Nowym Wiśniczu: 35 886
Muzeum Lalek w Pilźnie: 25 000
Muzeum Misyjne w Tuchowie: 24 000
Zamek w Dębnie: 20 692
Muzeum Okręgowe w Ratuszu: 17 906
Centrum Paderewskiego: 15 000
Baszta w Czchowie: 10 000
Muzeum Etnograficzne: 7 723
Zalipie: 6 886


Najwieksza liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca10:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 200 000
Odpust w Tuchowie: 100 000
Skamieniałe Miasto: 25 500
Odpust w Odporyszowie: 25 000
Turniej Rycerski w Dębnie: 18 000
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: 10 000
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: 6 700


Gminy, w których przebywało najwięcej turystów11:

Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli): 51 650
Brzesko (m.in.: Kościół w Szczepanowie, Grota Najś. Marii Panny z Lourdes): 31 000
Czchów (imprezy sportowe, IV Baszta Jazz Festival): 24 000
Dębno (imprezy plenerowe oraz turniej Rycerski): 20 000
Lipnica Murowana (Kościół Św. Leonarda): 10 000

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Urząd Statystyczny w Tarnowie, statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego MOT. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 Powiat Dąbrowski – dane z tego powiatu tylko szacunkowo, Urząd Statystyczny w Tarnowie nie udostępnia informacji o bazie noclegowej w tym powiecie z powodu malej ilości obiektów noclegowych
3 Przyjmując wzrost odwiedzających na poziomie ok. 10% w stosunku do roku 2005;
dane z UMWM mówią o wzroście ponad 13%.
4 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję “turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.
5 Wg Urzędu Statystycznego w Tarnowie miasto Tarnów dysponowało 572 miejscami noclegowymi w roku 2006 a w bazie TCI znajdują się 882 miejsca noclegowe.
6 dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie w przypadku powiatów ziemskich
7 dane tylko z Urzędu Statystycznego w Tarnowie w przypadku powiatów ziemskich
8 Wg badań MOT w 2006r. turysta krajowy średnio wydał podczas pobytu w Małopolsce 387 zł na osobę a zagraniczny 666 zł
9 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów
10 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone
11 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację