Turystyka w 2018 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2018 W REGIONIE TARNOWSKIM1

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

Liczba odwiedzających ogółem2: 1 000 000 (rok 2017: 1 000 000, rok 2016: 1 000 000, rok 2015: 1 000 000)
w tym zagraniczni: 200 000 (rok 2017: 195 000, rok 2016: 185 000, rok 2015: 175 000)
Liczba korzystających z noclegów: 250 000 (rok 2017: 210 000, rok 2016: 205 000, rok 2015: 199 000)
w tym turyści zagraniczni: 30 000 (rok 2017: 29 000, rok 2016: 44 300, rok 2015: 33 000)
Liczba udzielonych noclegów: 450 000 (rok 2017: 400 000, rok 2016: 390 000, rok 2015: 350 000)
w tym turyści zagraniczni: 55 000 (rok 2017: 54 000, rok 2016: 44 500, rok 2015: 32 200)

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina, Austria, Czechy

MIASTO TARNÓW

Liczba odwiedzających ogółem: 520 000 (rok 2017: 500 000, rok 2016: 550 000, rok 2015: 520 000)
w tym zagraniczni: 90 000 (rok 2017: 85 000, rok 2016: 100 000, rok 2015: 93 000)
Liczba korzystających z noclegów3: 85 000 (rok 2017: 73 000, rok 2016: 72 000, rok 2015: 63 000)
w tym turyści zagraniczni: 15 000 (rok 2017: 12 000, rok 2016: 14 000, rok 2015: 11 500)
Liczba udzielonych noclegów: 140 000 (rok 2017: 130 000, rok 2016: 130 000, rok 2015: 120 000)
w tym turyści zagraniczni: 23 500 (rok 2017: 23 500, rok 2016: 26 000, rok 2015: 21 500)

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?4

W całym regionie tarnowskim: 315 mln zł w tym ponad 113 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 135 mln zł w tym ponad 52 mln zł pochodziło od obcokrajowców.

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea5:

Kopalnia Soli w Bochni: 170 132 (192 450)6
Muzeum Okręgowe w Tarnowie7: 44 500 (46 500)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 39 964 (37 500)
Zamek w Dębnie: 25 750 (16 300)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 17 400 (14 100)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 16 000 (16 200)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 15 000 (16 000)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 13 500 (2 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 10 530 (4 670)
Centrum Paderewskiego: 10 000 (7 500)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej: 7 700 (11 300)
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach: 6 227 (4 034)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 4 225 (5 450)
„Koryznówka” Muzeum pamiątek po J. Matejce w Nowym Wiśnicz: 2 527 (3 140)

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca8:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 270 000 (287 000)9
Skamieniałe Miasto: 92 000 (90 000)
Odpust w Tuchowie: 54 000 (58 000)
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 40 000 (35 000)
Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 35 000 (45 000)
Odpust w Odporyszowie: 10 000 (10 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie10: 15 000 (7 600)

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających11:

Ciężkowice12 92 000 (90 000)13
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 50 000 (55 000)
Czchów (baszta, Kościół, rynek, zapora, kąpielisko, imprezy) 35 000 (brak danych)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 6 500 (5 000)
Żegocina 5 500 (4 500)

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 5% w stosunku do roku 2017 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim 

3 Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 839 miejscami noclegowymi a w bazie TCI znajdowało się 1561 miejsc (stan na 31.07.2018 r.)

4 Wg badań UMWM w 2018 r. jednodniowi goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 108 zł/os. a zagraniczni – 422 zł/os. Turyści odpowiednio: 648 zł oraz 962 zł.

5 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

6 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017

7 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Galeria, Etnograficzne, AK, Rynek 3 (Podcienia – nieczynne, remont)

8 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

9 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017

10 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

11 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

12 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

13 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017