Turystyka w 2015 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2015 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  1 000 000 (rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000)
 w tym zagraniczni3:  175 000 (rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  199 000 (rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000)
 w tym turyści zagraniczni:  33 000 (rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500)
 Liczba udzielonych noclegów:  350 000 (rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000)
 w tym turyści zagraniczni:  32 200 (rok 2013: 32 500, rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, widoczny zwiększony ruch z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Czech, Słowacji i Japonii (podobnie jak w roku 2014)

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  520 000 (rok 2014: 520 000, rok 2013: 510 000, rok 2012: 505 000)
 w tym zagraniczni:  93 000 (rok 2014: 95 000, rok 2013: 70 000, rok 2012: 70 000)
 Liczba korzystających z noclegów4:  63 000 (rok 2014: 65 000, rok 2013: 61 000, rok 2012: 65 000)
 w tym turyści zagraniczni:  11 500 (rok 2014: 12 000, rok 2013: 9 000, rok 2012: 9 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  120 000 (rok 2014: 109 000, rok 2013: 110 000, rok 2012: 115 000)
 w tym turyści zagraniczni:  21 500 (rok 2014: 22 000, rok 2013: 17 400, rok 2012: 19 000)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?5

W całym regionie tarnowskim: 416 mln zł w tym ponad 157 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 180 mln zł w tym ponad 72 mln zł pochodziło od obcokrajowców.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea6:

 

Kopalnia Soli w Bochni: 156 400 (144 700)7
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie8:  60 000 (42 000)
 Zamek w Nowym Wiśniczu:  33 200 (45 300)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 26 300 (32 000)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie:  18 000 (17 300)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 17 800 (18 500)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 17 000 (12 000)
Zamek w Dębnie: 16 900 (14 100)
Zalipie (Zagroda Curyłowej): 10 500 (9 800)
Centrum Paderewskiego: 9 500 (8 500)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 6 200 (7 600)
 Baszta w Czchowie 6 000 (7 900)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 5 000 (5 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 3 900 (3 500)
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  3 100 (3 500)

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca9:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  325 000 (268 000)10
Skamieniałe Miasto: 100 000 (60 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie:   60 000 (40 000)
 Odpust w Tuchowie: 60 000 (80 000)
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 50 000 (50 000)
 Odpust w Odporyszowie:  16 000 (30 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie11:  15 500 (16 600)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających12:

 

 Ciężkowice13  100 000 (60 000)14
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 43 000 (42 000)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli)  6 000  (10 000)
Żegocina  8 000  (7 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 6,2% w stosunku do roku 2014 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

4 Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 880 miejscami noclegowymi w tym 880 całorocznymi a w bazie TCI znajdowało się 1314 miejsc (stan na 31.07.2015 r.)

5 Wg badań UMWM w 2015 r. goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 165 zł/osobę a zagraniczni – 540 zł/osobę. W przypadku turystów odpowiednio: 940 zł oraz 1900 zł.

6 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

7 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2014

8 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3 oraz 21-22

9 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

10 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2014

11 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

12 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

13 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

14 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2014