Turystyka w 2011 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2011 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  967 000  (rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000)
 w tym zagraniczni3:  179 000  (rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  180 000  (rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  22 800  (rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000)
 Liczba udzielonych noclegów:  290 000  (rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  40 000  (rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytania

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  500 000 (rok 2010: 500 000, rok 2009: 475 000, rok 2008: 475 000)
 w tym zagraniczni:  70 000 (rok 2010: 85 000, rok 2009: 82 000, rok 2008: 95 000)
 Liczba korzystających z noclegów4:  64 300 (rok 2010: 62 750, rok 2009: 60 000, rok 2008: 60 000)
 w tym turyści zagraniczni:  8 900 (rok 2010: 10 250, rok 2009: 9 900, rok 2008: 12 400,)
 Liczba udzielonych noclegów:  115 000 (rok 2010: 110 000, rok 2009: 110 000, rok 2008: 105 000)
 w tym turyści zagraniczni:  18 600 (rok 2010: 20 000, rok 2009: 20 000, rok 2008: 23 000)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?5

W całym regionie tarnowskim: 487 mln zł w tym ponad 264 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy, w tym, w samym Tarnowie: 223 mln zł w tym ponad 103 mln zł pochodziło od odwiedzającego z zagranicy.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea6:

 

 Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie:  200 000 (rok 2010: 23 000)
Kopalnia Soli w Bochni:  133 500 (rok 2010: 139 800)
 Zamek w Nowym Wiśniczu:  46 000 (rok 2010: 48 500)
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie7:  35 400 (rok 2010: 21 500)
Muzeum Lalek w Pilźnie:  20 000 (rok 2010: 17 000)
 Zamek w Dębnie:  16 900 (rok 2010: 9 000)
Centrum Paderewskiego:  10 500 (rok 2010: 10 400)
 Muzeum Drogownictwa w Szczucinie:  8 700 (rok 2010: 4 500)
 Zalipie (Zagroda Curyłowej):  6 000 (rok 2010: 5 500)
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie:  5 400 (rok 2010: 5 500)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce:  5 000 (rok 2010: 3 500)
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  3 800 (rok 2010: 4 000)

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca8:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  250 000 (rok 2010: 216 000)
Skamieniałe Miasto: 70 000 (rok 2010: 65 000)
 Odpust w Tuchowie:  60 000 (rok 2010: 70 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie:  55 000 (rok 2010: 50 000)
 Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 45 000 (rok 2010: 40 000)
 Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie9:  27 000 (rok 2010: 13 000)
 Odpust w Odporyszowie:  18 000 (rok 2010: 20 000)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających10:

 

 Ciężkowice11  70 000 (rok 2010: 18 500)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 60 000 (rok 2010: 60 000)
 Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa)  32 000  (rok 2010: 30 000)
Żegocina  9 000  (rok 2010: 5 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

 

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 4% w stosunku do roku 2010 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

 

3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

 

4 Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 768 miejscami noclegowymi w 2011 r. a w bazie TCI na dzień 01.01.2012 r. znajdowało się 1118 miejsc

 5 Wg badań UMWM w 2011 r. turyści krajowi wydali szacunkowo podczas swojego pobytu średnio 532 złotych na osobę (turyści 756 zł/os. a odwiedzający krajowi – 278 zł /o.); turyści zagraniczni – 2 140 złotych na osobę (ponieważ opracowanie nie precyzuje czy kwota 2140 zł/os. dot. turysty czy odwiedzającego założono, że kwota wspomniana kwota dotyczy turysty a odwiedzającemu przypisano kwotę z poziom roku 2010: 1479 zł./os.

6 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

 

7 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK,

 

8 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

 

9 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

 

10 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

 11 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście