Turystyka w 2013 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2013 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  990 000 (rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000  (rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  188 000  (rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000)
 w tym turyści zagraniczni:  30 000  (rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400)
 Liczba udzielonych noclegów:  300 000 (rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000)
 w tym turyści zagraniczni:  35 000 (rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Francja i Wielka Brytani, widoczny zwiększony ruch z Rosji, Ukrainy i Japonii

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  510 000 (rok 2012: 505 000, rok 2011: 500 000, rok 2010: 500 000)
 w tym zagraniczni:  70 000 (rok 2012: 70 000, rok 2011: 70 000, rok 2010: 85 000)
 Liczba korzystających z noclegów4:  61 000 (rok 2012: 65 000, rok 2011: 64 300, rok 2010: 62 750)
 w tym turyści zagraniczni:  9 000 (rok 2012: 9 000, rok 2011: 8 900, rok 2010: 10 250)
 Liczba udzielonych noclegów:  110 000 (rok 2012: 115 000, rok 2011: 115 000, rok 2010: 110 000)
 w tym turyści zagraniczni:  17 400 (rok 2012: 19 000, rok 2011: 18 600, rok 2010: 20 000)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?5

W całym regionie tarnowskim: 495 mln zł w tym ponad 204 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 216 mln zł w tym ponad 75 mln zł pochodziło od obcokrajowców.

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea6:

 

Kopalnia Soli w Bochni: 150 300 (142 000)7
 Zamek w Nowym Wiśniczu:  45 000 (45 000)
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie7:  35 000 (35 000)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 24 500 (23 000)
Muzeum Lalek w Pilźnie:  18 300 (18 500)
 Zamek w Dębnie:  13 900 (15 000)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 12 500 (11 700)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 12 000 (10 000)
Centrum Paderewskiego:  8 500 (8 500)
 Zalipie (Zagroda Curyłowej):  8 000 (8 000)
Baszta w Czchowie 12 000 (6 500)
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie:  6 200 (5 700)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 5 000 (5 000)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 5 000 (4 000)
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  3 800 (3 600)

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca9:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  307 000 (288 000)10
Skamieniałe Miasto: 78 000 (75 000)
 Odpust w Tuchowie: 90 000 (71 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 55 000 (50 000)
 Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 45 000 (42 000)
 Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie11:  15 500 (24 000)
 Odpust w Odporyszowie:  25 000 (19 000)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających12:

 

 Ciężkowice13  78 000 (75 000)14
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 12 000 (65 000)
 Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa)  34 300  (40 000)
Żegocina  10 000  (8 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

 

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 4% w stosunku do roku 2012 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

 

3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

 

4 Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 842 miejscami noclegowymi w 2013 r. a w bazie TCI na dzień 27.02.2014 r. znajdowało się 1239 miejsc

 

5 Wg badań UMWM w 2013 r. goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 262 zł/osobę a zagraniczni – 872 zł/osobę. W przypadku turystów odpowiednio: 811 zł oraz 1580 zł.

6 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

 

7 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2012

 

8 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3

 

9 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

 

10 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2012

 

11 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

 

12 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

 

13 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

 14 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2012