Turystyka w 2017 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2017 W REGIONIE TARNOWSKIM1

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

Liczba odwiedzających ogółem2: 1 000 000 (rok 2016: 1 000 000, rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000)
w tym zagraniczni: 195 000 (rok 2016: 185 000, rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000)
Liczba korzystających z noclegów: 210 000 (rok 2016: 205 000, rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000)
w tym turyści zagraniczni: 29 000 (rok 2016: 44 300, rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000)
Liczba udzielonych noclegów: 400 000 (rok 2016: 390 000, rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000)
w tym turyści zagraniczni: 54 000 (rok 2016: 44 500, rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500)

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina, Austria, Czechy

MIASTO TARNÓW

Liczba odwiedzających ogółem: 500 000 (rok 2016: 550 000, rok 2015: 520 000, rok 2014: 520 000)
w tym zagraniczni: 85 000 (rok 2016: 100 000, rok 2015: 93 000, rok 2014: 95 000)
Liczba korzystających z noclegów3: 73 000 (rok 2016: 72 000, rok 2015: 63 000, rok 2014: 65 000)
w tym turyści zagraniczni: 12 000 (rok 2016: 14 000, rok 2015: 11 500, rok 2014: 12 000)
Liczba udzielonych noclegów: 130 000 (rok 2016: 130 000, rok 2015: 120 000, rok 2014: 109 000)
w tym turyści zagraniczni: 23 500 (rok 2016: 26 000, rok 2015: 21 500, rok 2014: 22 000)

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?4

W całym regionie tarnowskim: 402 mln zł w tym ponad 134 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 172 mln zł w tym ponad 57 mln zł pochodziło od obcokrajowców.

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea5:

Kopalnia Soli w Bochni: 192 450 (165 000)6
Muzeum Okręgowe w Tarnowie7: 46 500 (63 000)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 37 500 (38 750)
Zalipie (Zagroda Curyłowej): 25 500 (18 300)
Zamek w Dębnie: 16 300 (15 500)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 16 200 (17 000)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 16 000 (16 500)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 14 100 (16 000)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 11 300 (18 100)
Baszta w Czchowie 8 500 (10 000)
Centrum Paderewskiego: 7 500 (8 000)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 5 450 (5 840)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 4 670 (4 000)
Koryznówka (Nowy Wiśnicz): 3 140 (3 100)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 2 000 (2 500)

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca8:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 287 000 (376 000)9
Skamieniałe Miasto: 90 000 (90 000)
Odpust w Tuchowie: 55 000 (58 000)
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 35 000 (55 000)
Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 45 000 (50 000)
Odpust w Odporyszowie: 10 000 (15 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie10: 7 600 (13 900)

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających11:

Ciężkowice12 90 000 (90 000)13
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 55 000 (50 000)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) 5 000 (6 000)
Żegocina 4 500 (6 000)

[1] DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

[2] Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 6% w stosunku do roku 2016 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

[3] Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 772 miejscami noclegowymi a w bazie TCI znajdowało się 1500 miejsc (stan na 31.07.2017 r.)

[4] Wg badań UMWM w 2017 r. goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 178 zł/osobę a zagraniczni – 471 zł/osobę. W przypadku turystów odpowiednio: 896 zł oraz 1451 zł.

[5] Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

[6] W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2016

[7] Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Galeria, Etnograficzne, AK, Rynek 3 (Podcienia – nieczynne, remont)

[8] Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

[9] W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2016

[10] m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

[11] Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

[12]Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

[13] W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2016