Turystyka w 2020 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 20201 W REGIONIE TARNOWSKIM2

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

Liczba odwiedzających ogółem: 500 000

(rok 2019: 1 000 000, rok 2018: 1 000 000, rok 2017: 1 000 000)

w tym zagraniczni: 35 000

(rok 2019: 190 000, rok 2018: 200 000, rok 2017: 195 000)

Liczba korzystających z noclegów: 100 000

(rok 2019: 220 000, rok 2018: 250 000, rok 2017: 210 000)

w tym turyści zagraniczni: 6 000

(rok 2019: 30 000, rok 2018: 30 000, rok 2017: 29 000)

Liczba udzielonych noclegów: 200 000

(rok 2019: 430 000, rok 2018: 450 000, rok 2017: 400 000)

w tym turyści zagraniczni: 15 000

(rok 2019: 52 000, rok 2018: 55 000, rok 2017: 54 000)

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja

MIASTO TARNÓW

Liczba odwiedzających ogółem: 250 000

(rok 2019: 500 000, rok 2018: 520 000, rok 2017: 500 000)

w tym zagraniczni: 17 000

(rok 2019: 85 000, rok 2018: 90 000, rok 2017: 85 000)

Liczba korzystających z noclegów3: 40 000

(rok 2019: 80 000, rok 2018: 85 000, rok 2017: 73 000)

w tym turyści zagraniczni: 3 000

(rok 2019: 12 000, rok 2019: 15 000, rok 2017: 12 000)

Liczba udzielonych noclegów: 80 000

(rok 2019: 135 000, rok 2018: 140 000, rok 2017: 130 000)

w tym turyści zagraniczni: 8 300

(rok 2019: 23 000, rok 2018: 23 500, rok 2017: 23 500)

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea4:

Kopalnia Soli w Bochni: 47 738 (181 649)4
Muzeum Okręgowe w Tarnowie6: 3 700 (52 100)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 22 770 (42 326)
Zamek w Dębnie: 1 944 (25 202)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 4 286 (18 000)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: 1 919 (15 000)
Muzeum Lalek w Pilźnie: 2 500 (15 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 5 613 (12 225)
Centrum Paderewskiego: 13 300 (12 000)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 2 684 (5124)
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach: 1 366 (4 094)
„Koryznówka” Muzeum pamiątek po J. Matejce w Nowym Wiśnicz: 1 917 (4 046)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej: 465 (3 944)

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca7:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 75 000 (258 000)8
Skamieniałe Miasto: 48 289 (96 000)
Odpust w Tuchowie: 38 568 (60 000)
Odpust w Odporyszowie: 10 000 (15 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie9: 700 (13 200)

1 Rok 2020 był pierwszym rokiem pandemii Covid-19 (przypadek koronawirusa w Polsce odnotowano 4 marca 2020 r.); rok kwarantanny, „zamrażania” turystyki, obostrzeń

2 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

3 Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 839 miejscami noclegowymi a w bazie TCI znajdowało się 1539 miejsc (stan na 31.12.2018 r.)

4 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

5 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2018

6 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Galeria, Etnograficzne, AK, Rynek 3 (Podcienia – nieczynne, remont)

7 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

8 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2018

9 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

9 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

10 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

11 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017