Turystyka w 2023 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 20231 W REGIONIE TARNOWSKIM

REGION TARNOWSKI:

Miejscowości w regionie najchętniej odwiedzane przez turystów2

  Łącznie
krajowi

zagraniczni

m. Tarnów3 282 654
242 949
39 7054
Tarnowski 161 129
146 006
15 123
Bocheński 126 121
121 429
4 692
Brzeski 83 073
80 594
2 479
Dąbrowski 77 947
74 425
3 522

MIASTO TARNÓW

Liczba udzielonych informacji w TCI: 28 500
w tym zagraniczni: 3 800
Liczba odwiedzających Muzeum Okręgowe w Tarnowie:

121 000

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec

 

1 Rok 2023 był kolejnym rokiem agresji Rosji na Ukrainę (24.02.2022 r.)

2 Powiaty odwiedzane przez turystów nocujących w Województwie Małopolskim wg badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

3 M. Tarnów zajęło 8 miejsce wśród powiatów i miast na prawach powiatów w Małopolsce (ogólna liczba odwiedzających); pierwsze miejsce w regionie tarnowski

4 M. Tarnów zajęło 4 miejsce wśród powiatów i miast na prawach powiatów w Małopolsce po Krakowie oraz powiatach: Tatrzańskim i Wielickim (turyści zagraniczni)

Dotyczy wszystkich oddziałów (zarówno w mieście Tarnowie jak i w regionie)