Turystyka w 2014 roku w regionie tarnowskim

TURYSTYKA W ROKU 2014 W REGIONIE TARNOWSKIM1

 

 

REGION TARNOWSKI:

(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)

 

 Liczba odwiedzających ogółem2:  1 000 000 (rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000)
 w tym zagraniczni3:  180 000 (rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000)
 Liczba korzystających z noclegów:  194 000 (rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000)
 w tym turyści zagraniczni:  30 000 (rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800)
 Liczba udzielonych noclegów:  300 000 (rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000
 w tym turyści zagraniczni:  32 500 (rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000)

 

Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego

Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, widoczny zwiększony ruch z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Czech, Słowacji i Japonii

 

MIASTO TARNÓW

 

 Liczba odwiedzających ogółem:  520 000 (rok 2013: 510 000, rok 2012: 505 000, rok 2011: 500 000) 
 w tym zagraniczni:  95 000 (rok 2013: 70 000, rok 2012: 70 000, rok 2011: 70 000) 
 Liczba korzystających z noclegów4:  65 000 (rok 2013: 61 000, rok 2012: 65 000, rok 2011: 64 300) 
 w tym turyści zagraniczni:  12 000 (rok 2013: 9 000, rok 2012: 9 000, rok 2011: 8 900) 
 Liczba udzielonych noclegów:  109 000 (rok 2013: 110 000, rok 2012: 115 000, rok 2011: 115 000)       
 w tym turyści zagraniczni:  22 000 (rok 2013: 17 400, rok 2012: 19 000, rok 2011: 18 600)

 

 

Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?5

W całym regionie tarnowskim: 543 mln zł w tym ponad 168 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 264 mln zł w tym ponad 83 mln zł pochodziło od obcokrajowców. 

 

 

Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea6:

 

Kopalnia Soli w Bochni: 144 700 (150 300)7
 Zamek w Nowym Wiśniczu:   45 300 (45 000)    
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie8:   42 000 (35 000)
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej 32 000 (12 500)   
Muzeum Lalek w Pilźnie:  18 500 (18 300)
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie:  17 300 (24 500
Zamek w Dębnie: 14 100 (13 900)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 12 000 (12 000)
Zalipie (Zagroda Curyłowej): 9 800 (8 000)            
Centrum Paderewskiego: 8 500 (8 500)
Baszta w Czchowie 7 900 (12 000)           
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: 7 600 (6 200)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 5 000 (5 000)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 3 500 (5 000)    
 Koryznówka (Nowy Wiśnicz):  3 500 (3 800)    

 

 

Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca9:

 

 Imprezy plenerowe w Tarnowie:  268 000 (307 000)10
Odpust w Tuchowie: 80 000 (90 000)    
 Skamieniałe Miasto:   60 000 (78 000)
 Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 50 000 (45 000)
 Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: 40 000 (55 000)
 Odpust w Odporyszowie:   30 000 (25 000)
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie11:  16 600 (15 500)

 

 

Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających12:

 

 Ciężkowice13  68 000 (78 000)14
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) 42 000 (34 300)
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli)  10 000  (12 000)
Żegocina  7 000  (10 000)

 

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Małopolski Urząd Statystyczny (MUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Zestawienie sporządzone przez TCI

 

2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 3,2% w stosunku do roku 2013 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim

 

3 Dla potrzeb poniższego opracowania przyjęto definicję „turysty” jako osoby podróżującej do miejsca, które znajduje się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas krótszy niż 12 miesięcy, w tym również nie korzystającej z noclegów w odwiedzanym miejscu.

 

4 Wg Małopolskiego Urzędu Statystycznego miasto Tarnów dysponowało 850 miejscami noclegowymi w 2014 r. a w bazie TCI na dzień 27.10.2014 r. znajdowało się 1269 miejsc

 

5 Wg  badań UMWM w 2014 r. goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 380 zł/osobę a zagraniczni – 690 zł/osobę. W przypadku turystów odpowiednio: 838 zł oraz 1470 zł.

6 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów

 

7 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2013

 

8 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Podcienia, Etnograficzne, AK, Rynek 3

 

9 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone

 

10 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2013

 

11 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci

 

12 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację

 

13 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście

14 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2013