Sezon letni: maj-wrzesień 2018

SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20181

REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:

Liczba odwiedzających ogółem: 600 000 (600 000)2*
  w tym turyści zagraniczni 109 000 (120 000)
Liczba korzystających z noclegów: 112 000 (120 000)
  w tym turyści zagraniczni 12 000 (13 500)
Liczba udzielonych noclegów: 215 000 (210 000)
  w tym turyści zagraniczni 26 5000 (29 000)

MIASTO TARNÓW:

Liczba odwiedzających ogółem: 300 000 (290 000)*
  w tym turyści zagraniczni: 65 000 (56 000)
Liczba korzystających z noclegów: 39 000 (39 000)
  w tym turyści zagraniczni: 7 000 (6 000)
Liczba udzielonych noclegów: 59 000 (59 000)
  w tym turyści zagraniczni: 10 600 (10 000)

Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:

Imprezy plenerowe w Tarnowie: 250 000 (240 000)*
Skamieniałe Miasto: 70 000 (50 000)
Odpust w Tuchowie: 54 000 (55 000)
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: 45 000 (45 000)
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: 35 000 (30 000)
Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska): 30 000 (20 000)
Odpust w Odporyszowie 10 000 (10 000)
Imprezy plenerowe organizowane przez Muzuem Okręgowe w Tarnowie 6 800 (3 000)
Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn: 5 000 (4 000)

Najczęściej odwiedzane muzea:

Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko): 96 100 (151 000)
Muzeum Okręgowe w Tarnowie: 38 1003/14 4004 (51 400/17 100)
Zamek w Nowym Wiśniczu: 27 500 (26 600)
Zamek w Dębnie: 19 600 (12 300)
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: 13 500 (2 000)
Muzeum Lalek: 13 000 (14 000)
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: 12 000 (10 000)
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej: 5 000 (4 000)
Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarn. (Synagoga) 4 000 (5 700)
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: 3 680 (3 500)
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 1 980 (2 200)
Muzeum F. Curyłowej w ZalipiuMuzeum Diecezjalne w Tarnowie: 05 (16 600)

1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI

2 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017

3 Dotyczy wszystkich oddziałów  

4 Dotyczy tylko oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Galeria, Etnograficzne, AK oraz Rynek 3 (Podcienia nieczynne – remont)

5 Z powodu remontu Zagrody F. Curyłowej w Zalipiu nieczynna w sezonie letnim 2018 r.