Materiały z konferencji i szkoleń

„Spotkanie branżowe z zakresu promocji turystycznej i kierunków rozwoju Turystyki w Tarnowie i regionie”, Tarnów 14 czerwiec 2007