Aktualizuj dane swojego obiektu turystycznego w bazach TCI

Aby zaktualizować dane swojego obiektu w bazach danych Tarnowskiego Centrum Informacji, należy:

 

1. pobrać ankietę:

 

2. wypełnić ją, a następnie wysłać na adres:

  • e-mail: centrum@it.tarnow.pl
  • faxem: 14 688 90 92
  • pocztą:
    Tarnowskie Centrum Informacji
    Rynek 7
    33-100 Tarnów

 

 Drobne zmiany wystarczy zgłosić mailowo na adres centrum@it.tarnow.pl, w treści informując o zakresie zmian.

 

Przypominamy, że wszystkie obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niebędące obiektami hotelarskimi muszą zostać zgłoszone do gminnej Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa, którą prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 7, 33-100 Tarnów.

Wniosek o wpis można pobrać ze stron BIP Gminy Miasta Tarnowa.
Obiekty prowadzące działalność na terenie innych gmin wpisów dokonują we właściwych terytorialnie urzędach.