Aktualizuj dane swojego obiektu turystycznego

Aby zaktualizować dane swojego obiektu należy:

 

1. pobrać ankietę:

 

2. wypełnić ją, a następnie wysłać na adres:

  • e-mail: centrum@it.tarnow.pl
  • faxem: 14 688 90 92
  • pocztą:
    Tarnowskie Centrum Informacji
    Rynek 7
    33-100 Tarnów

 

 

 

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa