Rejestr zabytków

 1. Układ urbanistyczny miasta Tarnowa
 obszar ograniczony ulicami:

od północy: ul. Słowackiego i Poniatowskiego

od wschodu: ul Starodąbrowska

od południa: ul. Narutowicza

od zachodu: ul. Krasińskiego wraz z ul. Krakowską

 nr wpisu:  stary nr rej.AK-11/Ta/50/Kr/34 z 24.09.1934 oraz A-86 z 12.04.1976

 

 2. Zespół urbanistyczny osiedla zakładów azotowych w Tarnowie – Mościcach
 obszar ograniczony ulicami:  Chemiczną, Lipową (obecnie Kwiatkowskiego), Ks. Indyka (d. Jesionowa, później Zawadzkiego), Akacjową, Czerwonych Klonów i Zbylitowską wraz z budynkiem Czerwonych Klonów 6
 nr wpisu:  A-208 z 17.12.1979 (Tar)

 

 3. Dworcowy zespół urbanistyczny:
 
  • Gmach dworca głównego
  • Wiaty peronowe
  • pl. Dworcowy
  • ul. Dworcowa
 adres:  pl. Dworcowy oraz ul. Dworcowa
 nr wpisu:  A-80 z 01.12.1975 (Tar)

 

 4. Skwer z kamieniem węgielnym osiedla “Nasz Dom” (“Za Torem”) z 1934r.
 adres:  ul. Obrońców Lwowa (Tarnów – Mościce)
 nr wpisu:  A-411 z 02.08.1998

 

5. Obszar śródmieścia miasta
 nr wpisu: A-130

 

6. Obronne mury miejskie 
 adres:  Wzdłuż ulic: Targowa, Bernardyńska, Szeroka, Wałowa, 
 nr wpisu:  2015 r.

 

7.  P. Starej Synagogi, bima starej synagogi
 adres:  Skwer Starej Synagogi 
 nr wpisu: [A-1442/M] z 03.09.2015

 

 

Zabytki na terenie regionu tarnowskiego: www.nid.pl

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

przygotował:Paweł Rybak, TCI, ostatnia aktualizacja, Marcin Pałach: 12.05.2023 r.