Ulice – nowe i stare nazwy

Ulice w Tarnowie – nazwy już nieistniejące:

 L.p.  Nazwa dawna Nazwa obecna Okres obowiązywania dawnej nazwy
1 1 Maja* al. Solidarności do lat 90. XXw.
2 18 Stycznia Urszulańska (między Bema a Narutowicza) w okresie PRL-u
3 22 Lipca 3 Maja w okresie PRL-u
4 9 September Gasse Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
5 Altdombrowska strasse Ciąg ulic: al. M. B. Fatimskiej – Nowodąbrowska okres II wojny światowej (1944)
6 Andreas Hoffer strasse Jagiellońska okres II wojny światowej (1944)
7 Anioła Stanisława Powstańców Styczniowych 1969-2017
8 Asnyka**** Asnyka od 1906 r.
9 Bałuta Jana Westwalewicza do 1997r.
10 Baunerngasse Pułaskiego okres II wojny światowej (1944)
11 Banhofstrasse Dworcowa okres II wojny światowej (1944)
12 Bankowa Kaczkowskiego do 1884r.
13 Bartosza Głowackiego**** Bartosza Głowackiego  od 1906 r.
14 Basztowa**** Basztowa od ok. 1920 r.
15 Bema* Bema od 1961 r.
16 Bema* Piłsudskiego (od Słowackiego w kierunku północnym) przed II wojną światową
17 Bema* Towarowa po I wojnie światowej do 1928 r.
18 Berka Joselewicza Okolice obecnej ul. Prostopadłej przed II wojną światową
19 Bernardyńska**** Bernardyńska 1814 – 1950 oraz od 1989 r.
20 Bernardiner strasse Bernardyńska okres II wojny światowej (1944)
21 Blumengasse okolice Legionów (łączyła Brodzińskiego i Piłsudskiego) okres II wojny światowej (1944)
22 Bonera Paderewskiego do 1972r.
23 Bóżnic Bóżnic od lat 30. XIX .
24 Breite strasse Szeroka podczas II wojny światowej (1944)
25 Buchdruckergasse Mickiewicza (od Goldhammera w kierunku wschodnim) okres II wojny światowej (1944)
26 Buczka Mariana Kresowa 1960-2017
27 Cmentarna Najświętszej Marii Panny 1878-1919
28 Cmentarna Komunalna 1985-2016
29 Czarna Droga* Ciąg ulic: Rogoyskiego-Skargi -Piaskowa do 1906 – 1907r.
30 Chyszowska* Mościckiego 1939-1950
31 Daszyńskiego Ignacego Piłsudskiego 1946-1950
32 Dąbala Tomasza Gen. Ryszarda Kuklińskiego 1975-2017
33 Dąbrowskiego Dąbrowskiego od 1950 r.
34 Do Prochowni* Skowronków przed II wojną światową
35 Długa* Cegielniana oraz od ul. Widok w kierunku wschodnim przed II wojną światową
36 Drukarska Mickiewicza okres II wojny światowej
37 Drużbackiej**** Drużbackiej  od 1906 r.
38 Ducha Św. Ducha 1950-1989 r.
39 Dzierżyńskiego Mościckiego 1960-1989
40 Elstergasse Sokoła okres II wojny światowej (1944)
41 Ernst Kundt Strasse Chopina okres II wojny światowej (1944)
42 Fąfary Stanisława  Józefa Władysława Krogulskiego 1975-2017
43 Findera Jastruna w okresie PRL-u, do 1991r.
44 Fliegergasse Sowińskiego okres II wojny światowej (1944)
45 Focha marszałka Bema ok. 1918-1939
46 Folwarczna Waryńskiego i Kupiecka 1848-1950
47 Fornalska Ledóchowskich do 1991r.
48 Forteczna**** Forteczna od 1937/1938 r.
49 Fr Schubert strasse Dwernickiego okres II wojny światowej (1944)
50 Frauenasse Ciąg ul: Studniarskiego i Wodna okres II wojny światowej (1944)
51 Garennstrasse J. Bema okres II wojny światowej (1944)
52 Glockengasse Ks. Chrząszcza okres II wojny światowej (1944)
53 Goldhammera Eliasza**** Goldhammera Eliasza**** od 1913 r. (podczas II wojny światowej krótko Żołnierska)
54 Gostyńskiego Antoniego  Jana Bytnara 1972-2017
55 Grillparzer Rogoyskiego okres II wojny światowej (1944)
56

Grünegasse

Powstańcow Warszawy

okres II wojny światowej (1944)

57 Gumniska*** Obecna lokalizacja + Braci Saków przed II wojną światową
58 Hans Boner Gasse Nowy Świat (odcinek Krakowska-Solidarności) okres II wojny światowej (1944)
59 Hauptallee Piłsudskiego (odcinek: Kopernika – Mickiewicza) okres II wojny światowej (1944)
60 Herrengasse Matejki okres II wojny światowej (1944)
61 Hibnera Władysława Generała Michała Tokarzewskiego 1967-2017
62 Hitlera Adolfa Krakowska okres II wojny światowej
63 Jahngasse B. Głowackiego okres II wojny światowej (1944)
64 Jaracza* Kwiatkowskiego ok. 1947r.
65 Jesionowa* ks. Indyka przed II wojną światową
66 Josef strasse Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
67 Kaczkowskiego ** Kaczkowskiego 1884 – 1975 i od 1991r
68 Kapitulna**** Kapitulna od 1848 r.
69 Kantoria Legionów (od Mickiewicza na północ) do ok. 1879 r. na całej długości; w okresie 1879-1930 od ob. Asnyka na północ
70 Karpatengasse

Rejtana

 

okres II wojny światowej (1944)
71 Katedralna**** Katedralna od ok. 1800 r.
72 Klikowska*** Obecna lokalizacja + ul. Chopina (od Solidarności do Rogoyskiego) przed II wojną światową
73 Kniewskiego Bernardyńska 1950-1989 (okres PRL-u)
74 Kochanowskiego* Czerwona do 1957 r.
75 Komuny Paryskiej Urszulańska (między Krakowską a Bema) w okresie PRL-u
76 Kolejowa* Dworcowa przed II wojną światową
77 Kołłątaja*** Obecna lokalizacja + Warzywna i Pracy od 1912 r.
78 Kołłątaja**** Kołłątaja od 1912 r.
79 Kommandantur strasse Bandrowskiego okres II wojny światowej (1944)
80 Konarskiego Konarskiego od 1923 r.
81 Kopernika**** Kopernika od 1884 r.
82 Koszarowa Mickiewicza (odc. Goldhammera – Szpitalna) przed 1934 r.
83 Kościelna ks. Indyka ok. 1951 – 1964
84 Kowalskiego Bolesława  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1972-2017
85

Königsgasse

Grottgera okres II wojny światowej (1944)
86 Krasickiego Piłsudskiego 1950-1989
87 Krakowska* Katedralna XVI – XVIII w.
88 Krakauer strasse Krakowska okres II wojny światowej (1944)
89 Krakowska**** Krakowska 1884 – 1916 oraz po 1916 r. (uchwała RM z 1884 r. „Krakowska” oraz w 1916 r. „Niepodległości”)
90

Krakowska*

Chemiczna

do 1957 r.

91 Kramarska Piekarska 1848-ok. 1880 r.
92 Krawiecka Obecnie okolice parkingu na os. Niepodległości, od ul. Lwowskiej w  kierunku północnym między ul. Spadzistą a ul. Jasna przed i w trakcie II wojny światowej
93 Kręta* pl. Rybny od 1884 r.
94 Królewska Grottgera w okresie okupacji
95 Krótka**** Krótka od 1848 r.
96 Kruczkowskiego Leona Łyczakowska 1963-2017
97 Ku Białej Kochanowskiego przed II wojną światową
98 Kurkowa Słowackiego w okresie 1884 – 1909
99 Kwiatowa* Powstańców Styczniowych przed 1969
100 Legionów** Legionów od 1930 r.
101 Lemberger strasse Lwowska

podczas II wojny światowej (1944)

102 Lindengasse Ciąg ulic: Solidarności i 1 maja

podczas II wojny światowej (1944)

103 Limanowskiego* Ogrodowa* od 1933 r. do II wojny św.
104 Lipowa Kwiatkowskiego w okresie PRL-u, do 1983r.
105 Lipowa Solidarności (al.) przed II wojną światową
106 Lotników Szopena podczas II wojny światowej
107 Lwowska**** Lwowska 1848-1949 oraz od 1953
108 Łamana pl. Rybny XIX w. do przed II WŚ
109 Łazienna**** Łazienna od 1884 r.
110 Mała Strusina Narutowicza (w okolicy Limanowskiego) do 1928 r.
111 Markstrasse Targowa

podczas II wojny światowej (1944)

112 Matejki**** Matejki od 1906 r.
113 Mieniarska Wekslarska do 1906 r.
114 Mickiewicza*** Obecna lokalizacja na odc. Goldhammera – Piłsudskiego od 1900 r.
115 Miła Skorupki w okresie PRL – u
116 Młynarska Westwalewicza (część północna; w kierunku młyna Szancera) przed II wojną światową
117 Moniuszki* Wigury przed II wojną światową (od 1906 r.)
118 Mościckiego ** Mościckiego 1927 – 1939 oraz po 1989r.
119 Mozarta Piłsudskiego (od Mickiewicza na północ) podczas II wojny światowej
120 Najświętszej Marii Panny** Najświętszej Marii Panny przed 1848 r. i od 1938 r.
121 Na Łąkach**** Na Łakach od 1906 r.
122 Na Stawkach ks. J. Marszałka od ul. MBF do Szpitalnej 1906 r. – 2002/2003 r.
123

Neuwelt strasse

 

Nowy Świat (od Solidarności na północ) okres II wojny światowej (1944)
124 Niepodległości Krakowska 1917-1918
125 Norwida* Kwiatkowskiego al. przed II wojną światową
126 Nowa* Zakątna 1814 – do ok. 1884 r.
127 Neudombrowska strasse Ciąg ulic: al. M.B. Fatimskiej – Nowodąborwska okres II wojny światowej (1944)
128 Nowa Nowa od lat 30. XIX w.
129 Narutowicza*** Obecna lokalizacja na odc. Bandrowskiego – Tuchowska przed II wojną światową
130 Nowodąbrowska *** MB Fatimskiej (al.) (do Starodąbrowskiej) do lat 90. XX w.
131 Nowotki Wilsona w okresie PRL-u
132 Odległa* łączyła Szujskiego z Kikowską, równoległa do ul. Osiedle; bliżej centrum miasta (obecnie “sady”) okres II wojny światowej (1944)
133 Ogrodowa* Bema koniec XIXw oraz w PRL
134 Okrzei Stanisława św. Katarzyny w okresie PRL-u
135 Osiedle 25-lecia PRL Osiedle Niepodległości 1970-2017
136 Paderewskiego Ignacego Najświętszej Marii Panny 1919-1938
137 Piekarska**** Piekarska od 1884 r.
138 Piłsudskiego Józefa**** Piłsudskiego Józefa 1921-1946 oraz od 1989 r.
139 Piłsudskiego Józefa * (w Mościcach Obrońców Lwowa 1934-1951
140 Pierackiego Bronisława Mickiewicza (odcinek Goldhammera-Starodąbrowska) 1934-1951
141 Pierackiego Bronisława Hetmana Jana Tarnowskiego (wówczas osobna gmina Gumniska) ok. 1934-1951
142 Pilźnieńska Wekslarska  XVI w.
143 Pilźnieńska Brama**** Pilźnieńska Brama od 1884 r.
144 Petofiego Kaczkowskiego w okresie 1975-1991
145 Pochyła Basztowa 1884 – do ok. 1920 r.
146 Pocztowa Legionów (od Wałowej do Asnyka) od ok. 1879 r. do 1930 r.
147 Poprzeczna Obecnie teren szpitala im. Szczeklika (między Szpitalną a Starodąbrowską) okres II wojny światowej w okresie PRL – u
148 Podwale/Zawale Wałowa 1823-1848 
149 Polskiego Października* Bema 1956-1961
150 Prusa Bolesława* Powstańców Styczniowych przed 1969
151 Przecznica Chyszowska Malczewskiego przed II wojną światową
152 Przecznica Lwowska Dąbrowskiego (od Lwowskiej do Kołłątaja; przy pl. Drzewnym) przed II wojną światową
153 Przecznica Różana Staszica do 1926 r. (100 rocznica śmierci ks. S. Staszica)  do ok. 1914
154 Przecznica Szpitalna Marii Skłodowskiej – Curie przed II wojną światową
155 Przecznica Zabłocka Sądowa przed II wojną światową
156 Przecznica Żydowska Stara przed 1937/1938
157 Przodowników Pracy Kassali w okresie PRL-u
158 Pstrowskiego Obrońców Lwowa w okresie PRL-u
159 Richard Wagner strasse Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
160 Reytana**** Reytana  od 1906 r.
161 Robert Koch strass Malczewskiego podczas II wojny światowej (1944)
162 Romanowicza**** Romanowicza od 1906 r.
163 Rosengasse Batorego podczas II wojny światowej (1944)
164

Różana

(Różana Górna, od 1884 r. odcinek: Krakowska – Nowy Świat)

(Różana Dolna, od 1884 r. odcinek: Nowy Świat – Klikowska)

Batorego do 12.09.1933 r. (dla uczczenia 500 rocznicy urodzin króla Stefana Batorego)
165 Rybna* Piekarska do 1884 r.
166 Rybna** Rybna od 1884 r.
167 Rzeźnicza (Rzeźnicka) Najświętszej Marii Panny 1848-1878
168 Rzymowskiego Wincentego Kazimierza Wierzyńskiego 1963-2017
169 Sanguszków* Gumniska (wówczas osobna gmina Gumniska) przed II wojny światową
170 Sachsengasse Grunwaldzka podczas II wojny światowej (1944)
171 Sawickiej Hanki św. Anny 1950 – 1989
172 Schodowa Wielkie Schody 1848 -1881
173 Schodowa Mała Małe Schody od 1883 w XIX w.
174 Schodowa Wielka Wielkie Schody od 1881 w XIX w.
175 Sierotek Okolice obecnego pl. Kościuszki i ul. Sikorskiego przed II wojną światową
176 Seminaryjna Piłsudskiego lata 30. XIX w. do 1921 r.
177 Skargi**** Skargi od 1906 r.
178 Skotnik Szkotnik od 1906 r.; przed I wojną światową
179 Spitalgasse Szpitalna podczas II wojny światowej (1944)
180 Stajenna Narutowicza, odc. od Krakowskiej do Bandrowskiego przed II wojną światową
181 Stalina Lwowska 1949-1953
182 Stalingradzka Legionów w okresie PRL-u
183 Stara**** Stara od 1937/1938 r.
184 Stolarska Obecnie okolice parkingu na os. Niepodległości, od ul. Lwowskiej w kierunku północnym między ul. Spadzistą a ul. Jasną przed i w trakcie II wojny światowej
185

Strusińska Południowa/

Strusinaa Południowa

B. Glowackiego do 1906 r.
186

Strusińska Północna/

Strusina Północna

Kościuszki do 1906 r.
187 Średnia Krasińskiego (odc. Krakowska-Mościckiego) przed II wojną światową
188 Świątka Okulickiego w okresie PRL – u
189 Świerczewskiego Braci Saków w okresie PRL-u, do 1992r.
190 św. Anny** św. Anny 1848-1950 oraz po 1989 r.
191 św. Ducha** św. Ducha  1848-1950 oraz po 1989 r.
192 św. Marcina* Dąbrowskiego 1884-1950
193 św. Walentego Ziaji przed II wojną światową
194 Szeroka**** Szeroka od 1848 r.
195 Szujskiego*** Obecna lokalizacja na odc. Klikowska – Pułaskiego przed II wojną światową
196 Szenwalda Lucjana Św. Faustyny  1966-2017
197 Szewska**** Szewska od 1884 r.
198 Śląska* Krakowska do 1785r.
199 Taras**** Taras od 1937/1938 r.
200 Targowa**** Targowa 1848 – 1974 oraz od 1989 r.
201 Thoreza J. Bema 1950 – 1956
202 Tertila Solidarności (al.) przed II wojną światową
203 Tertila Pasaż**** Tertila Pasaż od 1913 r.
204 Topolowa* Westwalewicza przed II wojną światową
205 Towarowa**** Towarowa od 1928 r
206 Tuchowska* Dąbrowskiego 1848-1884
207 Ujejskiego**** Ujejskiego od 1906 r.
208 Ukośna Obecnie okolice uliczki za blokiem nr 59 przy ul. Lwowskiej przed II wojną światową
209 Ułańska* Obecnie okolice parkingu przed Raiffeisen Bank przy ul. Szkotnik 2B przed II wojną światową
210 Ustronna Brodzińskiego do ok. 1891
211 Wałowa** Wałowa od 1848 r. (uchwała RM w 1884 r.)
212 Waszkiewicza Aleksandra Majora Władysława Raginisa 1972-2017
213 Wasilewskiej Antala w okresie PRL-u
214 Wehrmachtsstrasse Goldhammera okres II wojny światowej (1944)
215 Wiedeńska Krakowska koniec XIXw.
216 Wienerstrasse Wilsona okres II wojny światowej (1944)
217 Więzienna Franciszkańska przed II wojną światową
218 Widok**** Widok od 1906 r.
219 Willowa* Grottgera koniec XIXw.
220 Witosa* Targowa w okresie 1974-1989
221 Witosa* Mościckiego w okresie 1950-1960
222 Wodna *** Studniarskiego do 1998r.
223 Wojnicka szosa  Krakowska pocz. XIX w.
224 Wojtarowicza**** Wojtarowicza od 1906 r.
225 Wróblewskiego Walerego Katedralna 1950 – 1989
226 Zabłocka Konarskiego do 1923 r.
227 Zamkowa**** Zamkowa od 1906 r.
228 Zamknięta* Willowa do 1960r.
229 Zatylna Obecnie teren szpitala im. Szczeklika (między Szpitalną a Słoneczną) okres II wojny światowej oraz okres PRL-u
230 Zawadzkiego Indyka (ks.) w okresie PRL-u, do 1991
231 Zawale/Podwale  Wałowa 1823 – 1848
232 Zborowskich Nieistniejąca; łaczyła Warsztatową i Strusińską okres przed i w trakcie II wojny światowej
233 Zdrojowa Goldhammera od lat 30 XIX w. do 1913
234 Ziaji Stanisława Józefa Małeckiego 1960-2017
235 Zielona* Powstańców Warszawy do po II WŚ
236 Zubrzyckiego Franciszka Gen. Stanisława Skalskiego 1972-2017
237 Zyblikwicza PCK (tylko na odc. Grottgera – Nowy Świat) od 1906 r. do lat 70 XX.
238 Żabnieńska Ciąg ulic: Sowińskiego – Szopena do ok. 1927
239 Żołnierska Goldhammera nazwa z okresu okupacji (okres II wojny światowej)
240 Żydowska**** Żydowska od XVII w.
241 Żydowska Wyższa  Piekarska ok. 1880-1884 r.

* nazwa ulicy istnieje obecnie, lecz w nowej lokalizacji
 ** po zmianach na przestrzeni lat nazwa ulicy istnieje obecnie
 *** ulica podzielona; stara nazwa pozostała na odcinku

 **** pierwotna nazwa ulicy istniejąca do dnia dzisiejszego w tym samym miejscu

Stan na dzień: 4-05-2020

 

 

Place w Tarnowie – nazwy już nieistniejące:

 Lp.  Nazwa dawna  Nazwa obecna  Okres obowiązywania dawnej nazwy
1 Altring Rynek okres II wojny światowej (1944)
2 pl. Chlebowy pl. Rybny 1848-1878
3 pl. Bema**  pl. Bema/”Burek” od 1950 r.
4 pl. Bohaterów Getta****  pl. Bohaterów Getta od 1947 r.
5 pl. Dożywocie pl. Więźniów KL Auschwitz przed II wojną światową (od 1906 r.)
6 Invaliden platz pl. Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
7 Goethe platz pl. Sobieskiego okres II wojny światowej (1944)
8 pl. Kapitulny pl. Katedralny od 1848 r. do przed II WŚ
9 Kazimir platz  pl. Kazimierza Wielkiego okres II wojny światowej (1944)
10 pl. Kapłonówka ul. Starodąbrowska od Kołłątaja do Mostowej od 1904 do po II wojnie światowej
11 pl. Krupniczy pl. Kazimierza Wielkiego przed 1848r.
12 pl. Koński/pl. Targowicy Końskiej pl. Sienkiewicza do pocz. XX w.
13 pl. Mały Rynek pl. Kazimierza Wielkiego w okresie 1848 – 1869
14 pl. Morawskiego Adama  pl. Morawskiego Franciszka

od 1884 r. do 2012 r.

od 2019r.

15 pl. Morawskiego Franciszka pl. Morawskiego Adama

od 2012 r. do 2019r.

16 pl. Piekarski pl. Rybny 1878-1884
17 pl. Pocztowy pl. Sobieskiego ok. 1790 – 1883r.
18 pl. Pod Dębem pl. Bohaterów Getta od ok 1869 r. (uchwała RM w 1884 r.) do 1947
19 pl. św. Ducha pl. Bema 1848 – 1950
20 pl. Sienkiewicza*** pl. Szczepanika  do 2017 r.
21 pl. Sobieskiego** pl. Sobieskiego od 1883 r.
22 pl. Świński pl. Ofiar Stalinizmu okres II wojny światowej
23 pl. Wolności i Przyjaźni pl. Ofiar Stalinizmu do ok. 1998r.
24 pl. Wolności ul. J.Goslara w okresie 1939 (1945)-1960
25 pl. Magdeburski (Magdeburger platz) ul. J.Goslara okres II wojny światowej
26 pl. Sienny/pl. Pobernardyński/Targ Drzewny pl. Drzewny przed 1848r.
27 pl. Targowica ul. J.Goslara przed II wojną światową
28 Park im. 1 Maja Park Strzelecki w okresie PRL – u
29 Dworzec kolejowy Dąbrówka – Tarnów Dworzec kolejowy Tarnów – Mościce przed II wojną światową
30 Dworzec kolejowy Tarnów Zachodni Dworzec kolejowy Tarnów – Mościce w okresie PRL – u

* nazwa placu istnieje obecnie, lecz w nowej lokalizacji
** po zmianach na przestrzeni lat nazwa placu istnieje obecnie
*** plac podzielony; stara nazwa pozostała na fragmencie

**** pierwotna nazwa placu istniejąca do dnia dzisiejszego w tym samym miejscu

Stan na dzień: 4-05-2020

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 30-08-2007, ostatnia aktualizacja: 4-05-2020

Literatura:

“Mój Tarnów” Antoni Sypek, Fundacja “Tarnowskie Towarzystwo Przemysłowe” oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowie, Tarnów 2005;
“Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego” dr Andrzej B.Krupiński, Wydawnictwo PTTK “Kraj”, Warszawa – Kraków, 1989
“Lwowska – przewodnik i katalog czyli osobliwe a dokładne opisanie ulicy co na wschód wiedzie”, Wydawnictwo: Agencja Promocyjna OFF, Tarnów 1994
“Ocalić od zapomnienia – patroni tarnowskich ulic” tom 1 i 2, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, Tarnów 2003 – 2004
“Tarnów. Zawale. Wielki przewodnik” cz. 8, red. Stanisław Potępa, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2001
Plany Tarnowa z lat 1939 i 1944
„Fiakrem po Tarnowie” Stanisław Potępa, Tarnów, 2014