Ulice – nowe i stare nazwy

Ulice w Tarnowie – nazwy już nieistniejące:

 L.p.  Nazwa dawna Nazwa obecna Okres obowiązywania dawnej nazwy
1 1 Maja* al. Solidarności do lat 90. XXw.
2 18 Stycznia Urszulańska (między Bema a Narutowicza) w okresie PRL-u
3 22 Lipca 3 Maja w okresie PRL-u
4 9 September Gasse Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
5 Altdombrowska strasse Ciąg ulic: al. M. B. Fatimskiej – Nowodąbrowska okres II wojny światowej (1944)
6 Andreas Hoffer strasse Jagiellońska okres II wojny światowej (1944)
7 Anioła Stanisława Powstańców Styczniowych 1969-2017
8 Asnyka**** Asnyka od 1906 r.
9 Bałuta Jana Westwalewicza do 1997r.
10 Baunerngasse Pułaskiego okres II wojny światowej (1944)
11 Banhofstrasse Dworcowa okres II wojny światowej (1944)
12 Bankowa Kaczkowskiego do 1884r.
13 Bartosza Głowackiego**** Bartosza Głowackiego  od 1906 r.
14 Basztowa**** Basztowa od ok. 1920 r.
15 Bema* Bema od 1961 r.
16 Bema* Piłsudskiego (od Słowackiego w kierunku północnym) przed II wojną światową
17 Bema* Towarowa po I wojnie światowej do 1928 r.
18 Berka Joselewicza Okolice obecnej ul. Prostopadłej przed II wojną światową
19 Bernardyńska**** Bernardyńska 1814 – 1950 oraz od 1989 r.
20 Bernardiner strasse Bernardyńska okres II wojny światowej (1944)
21 Blumengasse okolice Legionów (łączyła Brodzińskiego i Piłsudskiego) okres II wojny światowej (1944)
22 Bonera Paderewskiego do 1972r.
23 Bóżnic Bóżnic od lat 30. XIX .
24 Breite strasse Szeroka podczas II wojny światowej (1944)
25 Buchdruckergasse Mickiewicza (od Goldhammera w kierunku wschodnim) okres II wojny światowej (1944)
26 Buczka Mariana Kresowa 1960-2017
27 Cmentarna Najświętszej Marii Panny 1878-1919
28 Cmentarna Komunalna 1985-2016
29 Czarna Droga* Ciąg ulic: Rogoyskiego-Skargi -Piaskowa do 1906 – 1907r.
30 Chyszowska* Mościckiego 1939-1950
31 Daszyńskiego Ignacego Piłsudskiego 1946-1950
32 Dąbala Tomasza Gen. Ryszarda Kuklińskiego 1975-2017
33 Dąbrowskiego Dąbrowskiego od 1950 r.
34 Do Prochowni* Skowronków przed II wojną światową
35 Długa* Cegielniana oraz od ul. Widok w kierunku wschodnim przed II wojną światową
36 Drukarska Mickiewicza okres II wojny światowej
37 Drużbackiej**** Drużbackiej  od 1906 r.
38 Ducha Św. Ducha 1950-1989 r.
39 Dzierżyńskiego Mościckiego 1960-1989
40 Elstergasse Sokoła okres II wojny światowej (1944)
41 Ernst Kundt Strasse Chopina okres II wojny światowej (1944)
42 Fąfary Stanisława  Józefa Władysława Krogulskiego 1975-2017
43 Findera Jastruna w okresie PRL-u, do 1991r.
44 Fliegergasse Sowińskiego okres II wojny światowej (1944)
45 Focha marszałka Bema ok. 1918-1939
46 Folwarczna Waryńskiego i Kupiecka 1848-1950
47 Fornalska Ledóchowskich do 1991r.
48 Forteczna**** Forteczna od 1937/1938 r.
49 Fr Schubert strasse Dwernickiego okres II wojny światowej (1944)
50 Frauenasse Ciąg ul: Studniarskiego i Wodna okres II wojny światowej (1944)
51 Garennstrasse J. Bema okres II wojny światowej (1944)
52 Glockengasse Ks. Chrząszcza okres II wojny światowej (1944)
53 Goldhammera Eliasza**** Goldhammera Eliasza**** od 1913 r. (podczas II wojny światowej krótko Żołnierska)
54 Gostyńskiego Antoniego  Jana Bytnara 1972-2017
55 Grillparzer Rogoyskiego okres II wojny światowej (1944)
56

Grünegasse

Powstańców Warszawy

okres II wojny światowej (1944)

57 Gumniska*** Obecna lokalizacja + Braci Saków przed II wojną światową
58 Hans Boner Gasse Nowy Świat (odcinek Krakowska – Solidarności) okres II wojny światowej (1944)
59 Hauptallee Piłsudskiego (odcinek: Kopernika – Mickiewicza) okres II wojny światowej (1944)
60 Herrengasse Matejki okres II wojny światowej (1944)
61 Hibnera Władysława Generała Michała Tokarzewskiego 1967-2017
62 Hitlera Adolfa Krakowska okres II wojny światowej
63 Jahngasse B. Głowackiego okres II wojny światowej (1944)
64 Jaracza* Norwida ok. 1947 r. – 1953 r.
65 Jesionowa* ks. Indyka przed II wojną światową
66 Josef strasse Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
67 Kaczkowskiego ** Kaczkowskiego 1884 – 1975 i od 1991r
68 Kapitulna**** Kapitulna od 1848 r.
69 Kantoria Legionów (od Mickiewicza na północ) do ok. 1879 r. na całej długości; w okresie 1879-1930 od ob. Asnyka na północ
70 Karpatengasse

Rejtana

okres II wojny światowej (1944)
71 Katedralna**** Katedralna od ok. 1800 r.
72 Klikowska*** Obecna lokalizacja + ul. Chopina (od Solidarności do Rogoyskiego) przed II wojną światową
73 Kniewskiego Bernardyńska 1950-1989 (okres PRL-u)
74 Kochanowskiego* Czerwona do 1957 r.
75 Komuny Paryskiej Urszulańska (między Krakowską a Bema) w okresie PRL-u
76 Kolejowa* Dworcowa przed II wojną światową
77 Kołłątaja*** Obecna lokalizacja + Warzywna i Pracy od 1912 r.
78 Kołłątaja**** Kołłątaja od 1912 r.
79 Kommandantur strasse Bandrowskiego okres II wojny światowej (1944)
80 Konarskiego Konarskiego od 1923 r.
81 Kopernika**** Kopernika od 1884 r.
82 Koszarowa Mickiewicza (odc. Goldhammera – Szpitalna) przed 1934 r.
83 Kościelna ks. Indyka ok. 1951 – 1964
84

Kościuszki* (w dawnej m. Gumniska)

Okrężna Do 1951 r.
85

Kościuszki*(w dawnej m.Mościce)

Racławicka Do 1951 r.
86 Kowalskiego Bolesława  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1972-2017
87

Königsgasse

Grottgera okres II wojny światowej (1944)
88 Krasickiego Piłsudskiego 1950-1989
89 Krakowska* Katedralna XVI – XVIII w.
90 Krakauer strasse Krakowska okres II wojny światowej (1944)
91 Krakowska**** Krakowska 1884 – 1916 oraz po 1916 r. (uchwała RM z 1884 r. „Krakowska” oraz w 1916 r. „Niepodległości”)
92

Krakowska*

Chemiczna

do 1957 r.

93 Kramarska Piekarska 1848-ok. 1880 r.
94 Krawiecka Obecnie okolice parkingu na os. Niepodległości, od ul. Lwowskiej w  kierunku północnym między ul. Spadzistą a ul. Jasna przed i w trakcie II wojny światowej
95 Kręta* pl. Rybny od 1884 r.
96 Królewska Grottgera w okresie okupacji
97 Krótka**** Krótka od 1848 r.
98 Kruczkowskiego Leona Łyczakowska 1963-2017
99 Ku Białej Kochanowskiego przed II wojną światową
100 Kurkowa Słowackiego w okresie 1884 – 1909
101 Kwiatowa* Powstańców Styczniowych przed 1969
102 Legionów** Legionów od 1930 r.
103 Lemberger strasse Lwowska

podczas II wojny światowej (1944)

104 Lindengasse Ciąg ulic: Solidarności i 1 maja

podczas II wojny światowej (1944)

105 Limanowskiego* Ogrodowa* od 1933 r. do II wojny św.
106 Lipowa Kwiatkowskiego w okresie PRL-u, do 1983r.
107 Lipowa Solidarności (al.) przed II wojną światową
108 Lotników Szopena podczas II wojny światowej
109 Lwowska**** Lwowska 1848-1949 oraz od 1953
110 Łamana pl. Rybny XIX w. do przed II WŚ
111 Łazienna**** Łazienna od 1884 r.
112 Mała Strusina Narutowicza (w okolicy Limanowskiego) do 1928 r.
113 Markstrasse Targowa

podczas II wojny światowej (1944)

114 Matejki**** Matejki od 1906 r.
115 Matejki* (W dawnej m.Gumniska) Juliusza Kossaka od 1951 r.
116 Mieniarska Wekslarska do 1906 r.
117 Mickiewicza*** Obecna lokalizacja na odc. Goldhammera – Piłsudskiego od 1900 r.
118 Miła Skorupki w okresie PRL – u
119 Młynarska Westwalewicza (część północna; w kierunku młyna Szancera) przed II wojną światową
120 Moniuszki* Wigury przed II wojną światową (od 1906 r.)
121 Mościckiego ** Mościckiego 1927 – 1939 oraz po 1989r.
122 Mozarta Piłsudskiego (od Mickiewicza na północ) podczas II wojny światowej
123 Najświętszej Marii Panny** Najświętszej Marii Panny przed 1848 r. i od 1938 r.
124 Na Łąkach**** Na Łąkach od 1906 r.
125 Na Stawkach ks. J. Marszałka od ul. MBF do Szpitalnej 1906 r. – 2002/2003 r.
126

Neuwelt strasse

Nowy Świat (od Solidarności na północ) okres II wojny światowej (1944)
127 Niepodległości Krakowska 1917-1918
128 Norwida* Kwiatkowskiego al. przed II wojną światową
129 Nowa* Zakątna 1814 – do ok. 1884 r.
130 Neudombrowska strasse Ciąg ulic: al. M.B. Fatimskiej – Nowodąbrowska okres II wojny światowej (1944)
131 Nowa Nowa od lat 30. XIX w.
132 Narutowicza*** Obecna lokalizacja na odc. Bandrowskiego – Tuchowska przed II wojną światową
133 Nowodąbrowska *** MB Fatimskiej (al.) (do Starodąbrowskiej) do lat 90. XX w.
134 Nowotki Wilsona w okresie PRL-u
135 Odległa* łączyła Szujskiego z Kikowską, równoległa do ul. Osiedle; bliżej centrum miasta (obecnie “sady”) okres II wojny światowej (1944)
136 Ogrodowa* Bema koniec XIX w. oraz w PRL
137 Okrzei Stanisława św. Katarzyny w okresie PRL-u
138 Orlicz Dreszera Gustawa Szpitalna ok. 1936 – II wojna światowa
139 Osiedle 25-lecia PRL Osiedle Niepodległości 1970-2017
140 Paderewskiego Ignacego Najświętszej Marii Panny 1919-1938
141 Piekarska**** Piekarska od 1884 r.
142 Piłsudskiego Józefa**** Piłsudskiego Józefa 1921-1946 oraz od 1989 r.
143 Piłsudskiego Józefa * (w Mościcach) Obrońców Lwowa 1934-1951
144 Pierackiego Bronisława Mickiewicza (odcinek Goldhammera-Starodąbrowska) 1934-1951
145 Pierackiego Bronisława Hetmana Jana Tarnowskiego (wówczas osobna gmina Gumniska) ok. 1934-1951
146 Pilźnieńska Wekslarska  XVI w.
147 Pilźnieńska Brama**** Pilźnieńska Brama od 1884 r.
148 Petofiego Kaczkowskiego w okresie 1975-1991
149 Pochyła Basztowa 1884 – do ok. 1920 r.
150 Pocztowa Legionów (od Wałowej do Asnyka) od ok. 1879 r. do 1930 r.
151 Poprzeczna Obecnie teren szpitala im. Szczeklika (między Szpitalną a Starodąbrowską) okres II wojny światowej w okresie PRL – u
152 Podwale/Zawale Wałowa 1823-1848 
153 Polskiego Października* Bema 1956-1961
154 Prusa Bolesława* Powstańców Styczniowych przed 1969
155 Przecznica Chyszowska Malczewskiego przed II wojną światową
156 Przecznica Lwowska Dąbrowskiego (od Lwowskiej do Kołłątaja; przy pl. Drzewnym) przed II wojną światową
157 Przecznica Różana Staszica do 1926 r. (100 rocznica śmierci ks. S. Staszica)  do ok. 1914
158 Przecznica Szpitalna Marii Skłodowskiej – Curie przed II wojną światową
159 Przecznica Zabłocka Sądowa przed II wojną światową
160 Przecznica Żydowska Stara przed 1937/1938
161 Przodowników Pracy Kassali w okresie PRL-u
162 Pstrowskiego Obrońców Lwowa w okresie PRL-u
163 Richard Wagner strasse Malczewskiego okres II wojny światowej (1944)
164

Reymonta*

Orkana od 1960 r.
165 Reytana**** Reytana  od 1906 r.
166 Robert Koch strass Limanowskiego podczas II wojny światowej (1944)
167 Romanowicza**** Romanowicza od 1906 r.
168 Rosengasse Batorego podczas II wojny światowej (1944)
169

Różana

(Różana Górna, od 1884 r. odcinek: Krakowska – Nowy Świat)

(Różana Dolna, od 1884 r. odcinek: Nowy Świat – Klikowska)

Batorego do 12.09.1933 r. (dla uczczenia 500 rocznicy urodzin króla Stefana Batorego)
170 Rybna* Piekarska do 1884 r.
171 Rybna** Rybna od 1884 r.
172 Rzeźnicza (Rzeźnicka) Najświętszej Marii Panny 1848-1878
173 Rzymowskiego Wincentego Kazimierza Wierzyńskiego 1963-2017
174 Sandomierska Odcinek Piłsudskiego; od Słowackiego na północ przed I wojny światową
175 Sanguszków* Gumniska (wówczas osobna gmina Gumniska) przed II wojny światową
176 Sachsengasse Grunwaldzka podczas II wojny światowej (1944)
177 Sawickiej Hanki św. Anny 1950 – 1989
178 Schodowa Wielkie Schody 1848 -1881
179 Schodowa Mała Małe Schody od 1883 w XIX w.
180 Schodowa Wielka Wielkie Schody od 1881 w XIX w.
181 Sierotek Okolice obecnego pl. Kościuszki i ul. Sikorskiego przed II wojną światową
182 Seminaryjna Piłsudskiego lata 30. XIX w. do 1921 r.
183 Skargi**** Skargi od 1906 r.
184 Skotnik Szkotnik od 1906 r.; przed I wojną światową
185 Spitalgasse Szpitalna podczas II wojny światowej (1944)
186 Stajenna Narutowicza, odc. od Krakowskiej do Bandrowskiego przed II wojną światową
187 Stalina Lwowska 1949-1953
188 Stalingradzka Legionów w okresie PRL-u
189 Stara**** Stara od 1937/1938 r.
190 Stolarska Obecnie okolice parkingu na os. Niepodległości, od ul. Lwowskiej w kierunku północnym między ul. Spadzistą a ul. Jasną przed i w trakcie II wojny światowej
191

Strusińska Południowa/

Strusina Południowa

B. Głowackiego do 1906 r.
192

Strusińska Północna/

Strusina Północna

Kościuszki do 1906 r.
193 Średnia Krasińskiego (odc. Krakowska – Mościckiego) przed II wojną światową
194 Świątka Okulickiego w okresie PRL – u
195 Świerczewskiego Braci Saków w okresie PRL-u, do 1992r.
196 św. Anny** św. Anny 1848-1950 oraz po 1989 r.
197 św. Ducha** św. Ducha  1848-1950 oraz po 1989 r.
198 św. Marcina* Dąbrowskiego 1884-1950
199 św. Walentego Małeckiego Józefa przed II wojną światową
200 Szczęśliwców Limanowskiego ok. 1930-1935, nazwa nieoficjalna
201 Szeroka**** Szeroka od 1848 r.
202 Szenwalda Lucjana Św. Faustyny  1966-2017
203 Szewska**** Szewska od 1884 r.
204 Szpitalna* Orlicz-Dreszera ok.1936 – II wojna światowa
205 Szpitalna* Spitalgasse okres II wojny światowej
206 Szujskiego*** obecna lokalizacja na odc. Klikowska – Pułaskiego przed II WŚ
207 Śląska* Krakowska do 1785r.
208 Taras**** Taras od 1937/1938 r.
209 Targowa**** Targowa 1848 – 1974 oraz od 1989 r.
210 Thoreza J. Bema 1950 – 1956
211 Tertila Solidarności (al.) przed II wojną światową
212 Tertila Pasaż**** Tertila Pasaż od 1913 r.
213 Topolowa* Westwalewicza przed II wojną światową
214 Towarowa**** Towarowa od 1928 r
215 Tuchowska* Dąbrowskiego 1848-1884
216 Ujejskiego**** Ujejskiego od 1906 r.
217 Ukośna Obecnie okolice uliczki za blokiem nr 59 przy ul. Lwowskiej przed II wojną światową
218 Ułańska* Obecnie okolice parkingu przy ul. Szkotnik 2B przed II wojną światową
219 Ustronna Brodzińskiego do ok. 1891
220 Wałowa** Wałowa od 1848 r. (uchwała RM w 1884 r.)
221 Waszkiewicza Aleksandra Majora Władysława Raginisa 1972-2017
222 Wasilewskiej Antala w okresie PRL-u
223 Wehrmachtsstrasse Goldhammera okres II wojny światowej (1944)
224 Wiedeńska Krakowska koniec XIX w.
225 Wienerstrasse Wilsona okres II wojny światowej (1944)
226 Więzienna Franciszkańska przed II wojną światową
227 Widok**** Widok od 1906 r.
228 Willowa* Grottgera koniec XIX w.
229 Witosa* Targowa w okresie 1974-1989
230 Witosa* Mościckiego w okresie 1950-1960
231 Wodna *** Studniarskiego do 1998r.
232 Wojnicka szosa  Krakowska pocz. XIX w.
233 Wojtarowicza**** Wojtarowicza od 1906 r.
234 Wróblewskiego Walerego Katedralna 1950 – 1989
235 Zabłocka Konarskiego do 1923 r.
236 Zamkowa**** Zamkowa od 1906 r.
237 Zamknięta* Willowa do 1960r.
238 Zatylna Obecnie teren szpitala im. Szczeklika (między Szpitalną a Słoneczną) okres II wojny światowej oraz okres PRL-u
239 Zawadzkiego Indyka (ks.) w okresie PRL-u, do 1991
240 Zawale/Podwale  Wałowa 1823 – 1848
241 Zborowskich Nieistniejąca, łączyła ul. Warsztatową i Strusińską okres przed i w trakcie II wojny światowej
242 Zdrojowa Goldhammera od lat 30 XIX w. do 1913
243 Ziaji Stanisława Józefa Małeckiego 1960-2017
244 Zielona* Powstańców Warszawy do po II WŚ
245 Zubrzyckiego Franciszka Gen. Stanisława Skalskiego 1972 – 2017
246 Zyblikwicza PCK (tylko na odc. Grottgera – Nowy Świat) od 1906 r. do lat 70 XX.
247 Żabnieńska Ciąg ulic: Sowińskiego – Szopena do ok. 1927
248 Żołnierska Goldhammera nazwa z okresu okupacji (okres II wojny światowej)
249 Żydowska**** Żydowska od XVII w.
250 Żydowska Wyższa  Piekarska ok. 1880-1884 r.

* nazwa ulicy istnieje obecnie, lecz w nowej lokalizacji
 ** po zmianach na przestrzeni lat nazwa ulicy istnieje obecnie
 *** ulica podzielona; stara nazwa pozostała na odcinku

 **** pierwotna nazwa ulicy istniejąca do dnia dzisiejszego w tym samym miejscu

Stan na dzień: 09-11-2022

 

 

 

Place w Tarnowie – nazwy już nieistniejące:

 Lp.  Nazwa dawna  Nazwa obecna  Okres obowiązywania dawnej nazwy
1 Altring Rynek okres II wojny światowej (1944)
2 pl. Chlebowy pl. Rybny 1848-1878
3 pl. Bema**  pl. Bema/”Burek” od 1950 r.
4 pl. Bohaterów Getta****  pl. Bohaterów Getta od 1947 r.
5 pl. Dożywocie pl. Więźniów KL Auschwitz przed II wojną światową (od 1906 r.)
6 Invaliden platz pl. Kościuszki okres II wojny światowej (1944)
7 Goethe platz pl. Sobieskiego okres II wojny światowej (1944)
8 pl. Kapitulny pl. Katedralny od 1848 r. do przed II WŚ
9 Kazimir platz pl. Kazimierza Wielkiego okres II wojny światowej (1944)
10 pl. Kapłonówka ul. Starodąbrowska od Kołłątaja do Mostowej od 1904 do po II wojnie światowej
11 pl. Krupniczy pl. Kazimierza Wielkiego przed 1848r.
12 pl. Koński/pl. Targowicy Końskiej pl. Sienkiewicza do pocz. XX w.
13 pl. Mały Rynek pl. Kazimierza Wielkiego w okresie 1848 – 1869
14 pl. Morawskiego Adama  pl. Morawskiego Franciszka

od 1884 r. do 2012 r.

od 2019r.

15 pl. Morawskiego Franciszka pl. Morawskiego Adama

od 2012 r. do 2019r.

16 pl. Piekarski pl. Rybny 1878-1884
17 pl. Pocztowy pl. Sobieskiego ok. 1790 – 1883r.
18 pl. Pod Dębem pl. Bohaterów Getta od ok 1869 r. (uchwała RM w 1884 r.) do 1947
19 pl. św. Ducha pl. Bema 1848 – 1950
20 pl. Sienkiewicza*** pl. Szczepanika  do 2017 r.
21 pl. Sobieskiego** pl. Sobieskiego od 1883 r.
22 pl. Świński pl. Ofiar Stalinizmu okres II wojny światowej
23 pl. Wolności i Przyjaźni pl. Ofiar Stalinizmu do ok. 1998r.
24 pl. Wolności ul. J.Goslara w okresie 1939 (1945)-1960
25 pl. Magdeburski (Magdeburger platz) ul. J.Goslara okres II wojny światowej
26 pl. Sienny/ pl. Pobernardyński/ Targ Drzewny pl. Drzewny przed 1848r.
27 pl. Targowica ul. J.Goslara przed II wojną światową
28 Park im. 1 Maja Park Strzelecki w okresie PRL – u
29 Dworzec kolejowy Dąbrówka – Tarnów Dworzec kolejowy Tarnów – Mościce przed II wojną światową
30 Dworzec kolejowy Tarnów Zachodni Dworzec kolejowy Tarnów – Mościce w okresie PRL – u

* nazwa placu istnieje obecnie, lecz w nowej lokalizacji
** po zmianach na przestrzeni lat nazwa placu istnieje obecnie
*** plac podzielony; stara nazwa pozostała na fragmencie

**** pierwotna nazwa placu istniejąca do dnia dzisiejszego w tym samym miejscu

Stan na dzień: 09-11-2022

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 30-08-2007, ostatnia aktualizacja: 09-11-2022

Literatura:

Mój Tarnów Antoni Sypek, Fundacja “Tarnowskie Towarzystwo Przemysłowe” oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowie, Tarnów 2005;
Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego dr Andrzej B. Krupiński, Wydawnictwo PTTK “Kraj”, Warszawa – Kraków, 1989
Lwowska – przewodnik i katalog czyli osobliwe a dokładne opisanie ulicy co na wschód wiedzie, Wydawnictwo: Agencja Promocyjna OFF, Tarnów 1994
Ocalić od zapomnienia – patroni tarnowskich ulic” tom 1 i 2, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, Tarnów 2003 – 2004
Tarnów. Zawale. Wielki przewodnik” cz. 8, red. Stanisław Potępa, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2001
Plany Tarnowa z lat 1939 i 1944
Fiakrem po Tarnowie Stanisław Potępa, Tarnów, 2014