Nieznane zdjęcia z likwidacji tarnowskigo getta

Unikalne zdjęcia z likwidacji tarnowskiego getta żydowskiego w czerwcu 1942 autor nieznany, prawdopodobnie niemiecki reporter wojenny lub niemiecki żołnierz.

Fotografie udostępnione przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie