Miasta w regionie tarnowskim

 

Liczba mieszkańców miasta Tarnowa na przestrzeni wieków:

Rok  / wiek Przybliżona liczba mieszkańców
1340 1 515
Połowa XIV w. 800
XVI w. 1 500
1662 768
1683 1 000
1717 322 (z Zawalem i Pogwizdowem: 575)
1772 1 500
1777 3 013
1787 2 715 (w tym w obrębie murów miejskich 1236 + 395 Żydów oraz na przedmieściach 127 + 957 Żydów)
1808 4 312
1820 7 640
1830 3 500
1857 8 459
1869 21 779
1880 24 627
1890 27 579 (w tym 3201 osób w obrębie murów miejskich z tego 2671 Żydów)
1900 31 691
1910 36 731
1921 35 347 (w tym 15 608 Żydzi oraz 440 Ukraińców)
1931 44 927 (w tym 19 330 Żydzi oraz 200 Ukraińców)
1933 50 000
10. 09.1937 54 808
1938 55 642 (w tym 25 500 Żydzi)
1945 30 000
1946 33 108*
1950 37 405*
1955 58 795
1960 70 835*
1961  72 600
1962 73 700
1963  75 100
1964 76 500
1965 77 799
1966 79 500
1967  83 100
1968 84 600
1969 86 400
1970 85 929*
1971 87 216
1972 89 000
1973 92 100
1974 94 555
1975 97 805
1976 100 500
1977 102 500
1978 101 400*
1979 102 800
1980 105 109
1981 107 139
1982 108 683
1983 111 025
1984 113 172
1985 115 857
1986 117 121
1987 118 452
1988 118 863*
1989 120 385
1990 121 216
1991 121 920
1992 121 894
1993 122 219
1994 121 590
1995 121 926
1996 122 359
1997 121 734
1998 121 494
1999 121 439
2000 121 828
2001 121 091
2002 121 334 (pobyt stały: 119 006; czasowy: 2 328)
2003 120 346 (pobyt stały: 118 018; czasowy: 2 328)
2004 119 795 (pobyt stały: 117 206; czasowy: 2 589)
2005 118 821 (pobyt stały: 116 304; czasowy: 2 517)
2006 118 128 (pobyt stały: 116 967; czasowy: 1 161)
2007 117 168 (pobyt stały: 114 144; czasowy: 3 024)
2008 116 237 (pobyt stały: 113 350; czasowy: 2 887)
2009 115 919 (pobyt stały: 112 977; czasowy: 2 942)
2010 115 099 (pobyt stały: 112 267; czasowy: 2 832)
31.03.2011 114 053*
2011 114 255 (pobyt stały: 111 504; czasowy: 2 751)
2012 113 241 (pobyt stały: 110 500; czasowy: 2 741)
2013 112 507 (pobyt stały: 109 524; czasowy: 2 983)
2014 111 631 (pobyt stały: 108 942; czasowy: 2 689)
2015      110 738 (pobyt stały: 108 112; czasowy: 2 626)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – Dane pochodzą z przeprowadzonych spisów powszechnych

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 21-05-2008, ostatnia aktualizacja 22-09-2016

 

Literatura:

„Tarnów i jego okolica”, Zdzisław Simche, Gmina Miasta Tarnowa, Tarnów, 1930

 „Hrabstwo Tarnowskie Sanguszków” – studia i materiały źródłowe, cz.1, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 2001

„Tarnów. Dzieje miasta i regionu”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Tarnów (1981 – tom 1; 1983 – tom 2; 1987 – tom 3)

Raporty o stanie miasta za lata 2002 – 2008, opracowanie Urząd Miasta Tarnowa, www.tarnow.pl  

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

WIKIPEDIA, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Tarnowa

 

Powierzchnia miasta Tarnowa na przestrzeni wieków:

Rok  / wiek Powierzchnia przed przyłączeniem w km2 Obszar przyłączony Powierzchnia po przyłączaniu w km2
1330 9000 sznurów kwadratowych (100 łanów): 75 sznurów w linii wschód – zachód oraz 120 na linii północ – południe
1805 0,07 (obręb murów miejskich) Zawale, Pogwizdów 2,29
1846 2,29 Grabówka, Strusina, Zabłocie, Terlikówka 17,27
1945 bd bd 17,61
1951 17,61 Chyszów, Klikowa, Mościce, Gumniska, Rzędzin oraz część Koszyc Wielkich 54,90
1958 56,90 Krzyż 69,51
1960 69,51 część Koszyc i Zbylitowskiej Góry 72,34

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 21-05-2008, aktualizacja 22-01-2010

Literatura:

„Tarnów. Dzieje miasta i regionu”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Tarnów (1981 – tom 1; 1983 – tom 2; 1987 – tom 3)