Feliks Jarocki

Konspirator, to za jego rządów było myto “kopytne”, miejska akcyza, powstał budynek szkoły im. Kopernika.

Wywozący się ze starej, dobrej szlachty herbu Rawicz (panna na niedźwiedziu w tarczy) Feliks Jarocki, urodził się w małym miasteczku Kołaczyce koło Jasła, w roku 1824. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie zaczął studiować prawo na uniwersytecie w Krakowie. Studia ukończył uzyskując tytuł doktora obojga praw, jak to wówczas brzmiało oficjalnie. Osiadł w Tarnowie i założył kancelarię adwokacką w tym mieście jako adwokat krajowy. “Postać średnich zdolności, ciesząca się jednak dobrą opinią” – tak go scharakteryzowano w Urzędzie Powiatowym w Tarnowie w 1865 roku. Przed i w czasie powstania styczniowego dał się poznać jako bardzo aktywny patriota. Brał udział w patriotycznych manifestacjach, jako adwokat bronił Majewskiego, Szlagórskiego, Naglickiego. Jędrzejowskiego, którym zarzucano wzniecanie antyaustriackich nastrojów w tzw. “sprawie tarnowskiej w 1863 r.

W początkach czerwca 1863 r. mieszkanie Jareckiego, tak jak i innych zaangażowanych w konspiracyjnej organizacji obwodowej znanych tamowian, zostało pieczołowicie zrewidowane przez policję austriacką przybyłą z Krakowa.

Feliks Jarocki i Klemens Rutowski według raportów władz austriackich podejrzewani byli, iż są prezesami Komitetu Narodowego, czy nawet “rewolucyjnego rządu” w Tarnowie w 1863 roku. Tarnowscy adwokaci: Klemens Rutowski, Józef Stojałowski, Feliks Jarecki byli czołowymi działaczami tarnowskiej konspiracji wspierającej powstanie. Były to osoby szacowne i wpływowe. Stojałowski i Jarocki piastowali również funkcje dyrektorów Miejskiej Kasy Oszczędności założonej w 1860r. W mieszkaniu Jareckiego szyto odzież dla powstańców o czym donosił władzom nadrzędnym naczelnik powiatu Ludwik Klunker. Świadczy to o tym, że Jarocki, prawie że jawnie był zaangażowany w akcję powstańczą.

Mając dobrą opinię patrioty dr Feliks Jarocki został wybrany jako radny do Rady Miejskiej w pierwszych autonomicznym wyborach, które odbyły się w dniach 18, 26 i 28 marca 1867 r. Także i w następnych wyborach, które odbywały się od 9 do 21 marca 1870 r. dr Feliks Jarocki został radnym. W dniu 12 maja 1870r. na burmistrza Tamowa został wybrany przez Radę Wojciech Bandrowski, zaś dr Klemens Rutowski wybrany wiceburmistrzem, wyboru tego nie przyjął “bo chciał być burmistrzem. Przeto przy ponownym wyborze w obecności 32 głosujących wybrany został wiceburmistrzem dr Feliks Jarecki 17 glosami” (Fr.Herag). Po śmierci Wojciecha Bandrowskiego, podczas wyborów na burmistrza w Radzie w dniu 12 września 1870r. wybrany został na ten urząd Feliks Jarocki 23 głosami na 31 głosujących, jego zastępcą został Karol Polityński (senior). Już za kadencji Jareckiego otwarto bursę św. Kazimierza dla biednych uczniów tarnowskich szkół i zakupiono realność od Popławskich na rozszerzenie cmentarza parafialnego.

Od l lutego 1872r. Rada Miejska postanowiła sama wziąć w zarząd propinację piwną i wódczaną w mieście. Miał nią zarządzać były burmistrz Józef Pędradd, aktualnie będący radcą magistratu. Wokół tego zarządu propinacją (akcyza miejska ze sprzedaży alkoholu) toczyła się cala polityka miejska. Zawsze w Radzie tworzyły się dwa stronnictwa: pierwsze zwolenników i wydzierżawiania propinacji, i drugie przeciwne pierwszemu – zwolenników zarządu propinacją przez Radę Miejską.

W roku 1871 w Tarnowie zaprowadzono myto “kopytkowe” pobierane przy wjeździe do miasta od wozów konnych, na rogatkach miasta. We wrześniu tego roku gmina miasta Tamowa podarowała rządowi plac zakupiony od hr. Prospcra Zborowskiego obok Seminarium Diecezjal-nego na budowę gimnazjum wyższego (dziś I Liceum Ogólnokształcące).

W 1872 roku Towarzystwo Rolnicze na plantach książęcych (dziś planty koło dworca kolejowego) w Tarnowie urządziło okręgową wystawę rolniczą zwiedzaną tłumnie przez mieszkańców. W tym też roku otwarto ulicę Kopernika i postanowiono przy tejże ulicy zbudować szkołę wydziałową męską z pieniędzy uzbieranych przez gminę w okresie przedautonomicznym i z pożyczki, wynoszącej 40 tyś. złotych reńskich. W 1873r. zaczęto budować budynek szkoły im. Kopernika. “W tym roku /1873/ nawiedziła nasze miasto cholera na kilka miesięcy i sporo ofiar zabrała” – zapisał kronikarz dziejów miasta Franciszek Herzig. Zaś w dniu 10 listopada 1873r. “zasuspendował” (zawiesił) rząd burmistrza dr. Feliksa Jareckiego w urzędowaniu. Nic wiadomo co było tego przyczyną. Feliks Jarocki jeszcze długo był wybierany do Rady Miejskiej w latach 1873, 1881,1884, 1890.

Były burmistrz miasta – w latach 1870 – 1873 – mieszkał w Tarnowie wraz z żoną Marią z Pierzchałów w domu przy ulicy Św. Ducha 6. Do późnej starości prowadził kancelarię adwokacką. Zmarł w wieku 76 lat, 16 marca 1900r., na zapalenie płuc nie pozostawiając potomstwa.

W dniu 22 marca t.r. odbyło się pod przewodnictwem burmistrza Witolda Rogoyskiego posiedzenie Rady Miejskiej. Po odczytaniu protokółu i przyjęciu tegoż do wiadomość, poświęcił burmistrz Rogoyski kilka słów wspomnienia Feliksowi Jareckiemu byłemu burmistrzowi i długoletniemu radnemu miasta Tamowa.