Tarnów stolicą Ukrainy

Ukraińscy partnerzy Tarnowa
 Tarnów ma na Ukrainie trzy miasta partnerskie: Tarnopol, Winnicę i Białą Cerkiew. Główne obszary współpracy miast to kultura, sport i turystyka, gospodarka oraz oświata.

Najwcześniej, bo 23 kwietnia 2004 roku, zostało podpisane “porozumienie o wzajemnej współpracy i dobrych stosunkach” z Tarnopolem. Oba miasta zobowiązały się do organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, współpracy sportowo-turystycznej, a także gospodarczej – polegającej między innymi na informowaniu o możliwościach współpracy z firmami i instytucjami, pomocy lokalnym firmom w nawiązaniu kontaktów z ich odpowiednikami z regionu partnerskiego. Głównym celem jest promowanie partnerów jako regionów przyjaznych inwestycjom zagranicznym oraz pomoc w rozwoju gospodarczym. Porozumienie obejmuje też wymianę studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Współdziałanie obu samorządów trwa już pięć lat. Kontakty w dziedzinie kultury to zarówno wymiana zespołów artystycznych podczas festiwalowych przedsięwzięć, jak i współpraca podczas rocznic historycznych wydarzeń. Przedstawiciele Tarnopola uczestniczyli w Dniach Tarnowa, w sierpniu 2008 r. delegacja z Tarnowa przebywała w Tarnopolu podczas święta miasta oraz rocznicy urodzin Iwana Franko. Nawiązała wówczas kontakty z grupami Polonii – spotkała się z przedstawicielami Towarzystwa Polskiego w Tarnopolu, drużyny Harcerstwa Polskiego, Klubu Polskiego przy Parafii Polskiej oraz z przewodniczącą Stowarzyszenia Polskiego w Krzemieńcu.

7 września 2007 roku Tarnów podpisał porozumienie o współpracy z Białą Cerkwią. Oprawa była bardzo uroczysta – porozumienie sygnowano podczas obchodów jubileuszu 970-lecia istnienia tego miasta. Rewizyta nastąpiła niespełna rok później – delegacja z Białej Cerkwi brała udział w Dniach Tarnowa 2008. W maju 2008 r. przedstawiciele Białej Cerkwi skorzystali z zaproszenia na VIII Forum Ekonomiczne Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas tarnowskiego forum wystąpił prezydent Wasil Pietrowicz Sawczak, który mówił o “Wspieraniu rozwoju budownictwa i przedsiębiorczości oraz rozwoju współpracy w tym zakresie pomiędzy miastami Tarnów i Biała Cerkiew”. Wizycie delegacji z Białej Cerkwi, w skład której weszli przedstawiciele władz miasta, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz milicji, towarzyszyło wiele spotkań, między innymi w tarnowskich przedsiębiorstwach. Przedstawicieli milicji gościł komendant policji, uczestniczyli także, jako honorowi jurorzy, w konkursie ruchu drogowego. Przedstawiciele nauki odnowili kontakty z tarnowskimi uczelniami: Wyższą Szkoła Biznesu i Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną.

List intencyjny o współpracy Tarnowa z Winnicą został podpisany w maju 2006 roku. We wrześniu 2008 r. delegacja z Tarnowa brała udział w uroczystościach z okazji Dni Winnicy i nadania jej praw miejskich. Delegacja z Winnicy z kolei gościła Tarnowie podczas Dni Tarnowa 2008. Jednym z głównych punktów wizyty był udział w seminarium “Doświadczenia samorządu terytorialnego w budowaniu pozycji i prestiżu miasta”. Porównywano sposoby funkcjonowania samorządów w różnych krajach i dzielono się doświadczeniami dotyczącymi metod zarządzania miastem. Winnica pokazała nowoczesne podejście w zakresie tworzenia stref aktywności gospodarczej oraz wewnętrznego zarządzania urzędem, z wykorzystaniem wideokonferencji.

EUROpejski Turniej Piłkarski Tarnów 2008-2012, rozegrany w czerwcu 2008 roku w Tarnowie, był sprawdzianem sportowych umiejętności wszystkich miast partnerskich Tarnowa. Najlepiej zaprezentowała się reprezentacja Tarnopola, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach. Juniorska drużyna z Białej Cerkwi zdobyła w końcowej klasyfikacji miejsce IV.