Skarby muzeów Małopolski

Muzeum Okręgowe w Tarnowie wydało album “Skarby muzeów Małopolski”. Album uwzględnia zbiory blisko 40 muzeów regionalnych. Najliczniej reprezentowana w albumie kolekcja pochodzi ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Właśnie te eksponaty teraz zobaczyć można w Sali Rady tarnowskiego Ratusza na wystawie “Europejskie skarby tarnowskiego Muzeum” . O klasie tych obiektów świadczy to, iż wielokrotnie brały one udział w prestiżowych wystawach w kraju i za granicą, oraz były opisywane w katalogach i publikacjach poświęconych sztuce europejskiej. Te piękne przedmioty, pochodzące z różnych europejskich pracowni i warsztatów rzemieślniczych, stanowią wyraz zainteresowań kolekcjonerskich i gustów bogatych rodów magnackich. W przypadku prezentowanej kolekcji – przede wszystkim rodu książąt Sanguszków, których siedzibą był zamek w Podhorcach na Ukrainie. Kilka eksponatów prezentowanych w albumie “Skarby muzeów Małopolski”, pozostawiono na swoich stałych miejscach w Ratuszu, wyróżniając je specjalnym symbolem z logo wystawy. Obecnie prezentowana jest pierwsza część wystawy ukazująca muzealia z XVII, XVIII i XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem obyczajowości i kultury sarmackiej. Druga część wystawy – planowana w późniejszym terminie – zaprezentuje obiekty powstałe od końca XIX do końca XX wieku. Wiele spośród przedmiotów zgromadzonych na wystawie, prezentowanych jest na co dzień w Zamku w Dębnie – oddziale Muzeum Okręgowego w Tarnowie.