Flet z herbami “Pogoń” i “Szreniawa”

Jest to najwyższy zachowany w zbiorach polskich kielich. Pokryty jest wzorem tzw. karpiej łuski, typowej dla wyrobów huty lubaczowskiej, nieznanym poza terytorium dawnej Rzeczypospolitej. Na kielichu jest herb i insygnia urzędu Pawła Karola Sanguszki (1680-1750) marszałka nadwornego litewskiego (skrzyżowane laski marszałkowskie) i jego drugiej żony Marii Anny Lubomirskiej (+1729), na tle panoplii, pod hełmem rycerskim z mitrą książęcą.

Kształt kielicha jest smukły, zwężający się ku górze i dlatego ma nazwę fletu. Precyzyjnie wykonany szlif, ręcznie rytowana dekoracja herbu, wysokość czaszy (43 cm), stawiają go w rzędzie najciekawszych i najbardziej cennych, zachowanych reprezentacyjnych XVIII-to wiecznych szkieł w Polsce.
Huta Kryształowa, Lubaczów, 1718-1729.
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane (częściowo polerowane)
wys. 54,3 cm, O stopy 12,3 cm, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, MT.II.178 Ze zbiorów XX. Sanguszków z Gumnisk pod Tarnowem, od 1945 w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Eksponowany na wystawie stałej w tarnowskim Ratuszu.

Barbara Bułdys
Muzeum Okręgowe w Tarnowie Tekst i zdjęcia ze strony: www.tarnow.pl