Skarby muzeów

 

Chiński bucik królowej Marysieńki Sobieskiej

Jednym z ciekawszych eksponatów w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Tarnowie jest chiński bucik, pochodzący z 4 ćw. XVII(?) w. Wykonany z adamaszku, atłasu oraz aksamitu, szyty jest jedwabnymi nićmi. Jako materiału na podeszwę użyto grubego, sprasowanego w kilku warstwach kartonu obleczonego płótnem.
Wedle tradycji bucik ten, będący jednym z trofeów zdobytych w czasie Odsieczy Wiedeńskiej (1683 r.), przesłany został Marysieńce Sobieskiej- żonie Jana III – jako prezent od Eleonory Magdaleny – żony cesarza Leopolda I Habsburga. Dalsze losy bucika są już dzisiaj niemożliwe do odtworzenia, jednak można przyjąć, że początkowo przechowywany był on w Olesku – rodowej siedzibie Sobieskich. Po 1754 r., bucik wraz z innymi pamiątkami po królu Janie III i jego najbliższych, przeniesiony został przez hetmana Wacława Rzewuskiego do pałacu w Podhorcach. W 1864 r.

Podhorce wraz z całym wyposażeniem zostały zakupione przez rodzinę Sanguszków. Niestety w XX wieku, dwie kolejne wojny światowe wymogły przeniesienie części najcenniejszych zbiorów (w tym i bucika) z Podhorzec do pałacu w Gumniskach pod Tarnowem. Od 1945 r. bucik znajduje się w zbiorach tarnowskiego Muzeum. Na co dzień prezentowany jest on na ekspozycji stałej Zamku w Dębnie, tylko wyjątkowo wypożyczany na wystawy do innych Muzeów. Do końca roku można go oglądać w tarnowskim Ratuszu na wystawie czasowej “Europejskie Skarby Tarnowskiego Muzeum”

Łukasz Sęk
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Tekst i zdjęcia ze strony: www.tarnow.pl