Mościckie ciekawostki

Nazwa “Mościce” pochodzi od ówczesnego Prezydenta RP
25 VI 1929 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych połączono w jedną jednostkę administracyjną podtarnowskie gminy Dąbrówkę Infułacką i Świerczków, nadając im nazwę Mościce, aby w ten sposób uczcić założyciela nowej przemysłowej dzielnicy Tarnowa, prezydenta Ignacego Mościckiego. Mościce przyłączono do Tarnowa dopiero w 1951r.

“Dysproporcje” Eugeniusza Kwiatkowskiego powstały w Mościcach
W latach 1930-1935 Eugeniusz Kwiatkowski był dyrektorem fabryki i wraz z rodziną mieszkał w Mościcach. Podczas pobytu na ziemi tarnowskiej napisał “Dysproporcje – rzecz o Polsce przeszłej i obecnej”.

Największa inwestycja (obok portu w Gdyni) lat dwudziestych XXw. w Polsce!
Fabryka w Mościcach, obok budowy portu w Gdyni, stanowiła największą polską inwestycją, obok portu w Gdyni, lat dwudziestych XXw.

Mościcki Klub Balonowy!
W 1935 roku w Mościcach powstał drugi, co do wielkości w Polsce i ceniony w Europie, Mościcki Klub Balonowy. Klub eksploatował cztery balony i zrzeszał najlepszych inżynierów i aeronautów z całej Polski.

Badania profilaktyczne – pierwsze w Polsce!
PFZA jako pierwsza w kraju wprowadziła dla swoich pracowników badania profilaktyczne z prawdziwego zdarzenia.

Największa przemysłowa elektrociepłownia lat 30 XXw. w Polsce!
Fabryczna elektrociepłownia była ówcześnie największą przemysłową elektrociepłownią w Polsce, a jej 2 kominy, 114 metrów każdy, najwyższe w Europie! Niestety kominy już nie istnieją…

Mościce – dobry przykład na rozpowszechnianie wiedzy!
Fabryka finansowała wszystkie przedsięwzięcia dla gminy i związane z gminą Mościce, m.in. budowę szkoły powszechnej, a doświadczenia Mościc w finansowaniu szkolnictwa powszechnego przeniesiono z powodzeniem do innych miejscowości powstającego w połowie lat trzydziestych XXw. Centralnego Okręgu Przemysłowego

Banki amerykańskie a Mościce
Budowa fabryki została sfinansowana w dużej mierze ze środków pozyskanych przez Polskę z tzw. pożyczki stabilizacyjnej gwarantowanej przez banki amerykańskie.

Mościce: “dzielnica – ogród”
Wraz z rozpoczęciem budowy fabryki, już w maju 1927r. zaczęto wznosić pierwsze budynki tzw.”osiedla przyfabrycznego”. Ideą projektujących je architektów i budowniczych było stworzenie mającym tu zamieszkać ludziom jak najlepszych warunków życia. Całe Mościce miały być przyjazną “Dzielnicą – ogrodem”, stąd też duża ilość pasów zieleni oraz parki: Kwiatkowskiego w centrum Mościc, hr Muchy oraz Sośnina na południu.

Zima stulecia w Mościcach
Montaż maszyn i urządzeń w pomieszczeniach fabrycznych zaczęto w sierpniu 1928r. Prac tych nie przerwała nawet zima stulecia 1928/29, podczas której w dniu 11 lutego 1929r. zanotowano jak dotąd najniższą temperaturę -43oC. Padł wtedy absolutny rekord pod tym względem.

Gmach góralski w Mościcach
W 1972r. uroczyście otwarto nowy gmach zakładowego domu kultury. Projekt obecnego Mościckiego Centrum Kultury wykonał zakopiański architekt inż. Zaufal i przeznaczony był dla terenów górskich, zrealizowany na płaskim terenie Mościc, na tle osiedla bloków, stał się dysonansem.

Dwukrotna wizyta papieża w Mościcach
Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie przebywał na Mościckiej ziemi… Pierwszy raz 9 czerwca 1987r., kiedy wieczorem przyleciał z Lublina helikopterem. Śmigłowiec wylądował przy hali sztucznego lodowiska (obecnie hala “Jaskółka”) w Tarnowie – Mościcach. Stamtąd, po uroczystym powitaniu, papamobilem Ojciec Święty odjechał do centrum miasta. Druga wizyta to popołudnie 10 czerwca, kiedy Ojciec Św. odlatuje helikopterem z Mościc do Krakowa.