Tarnowskie figury i krzyże

1. Figura NMP na pl. Katedralnym

 

Miejsce: pl. Katedralny, od ul. Katedralnej

Data odsłonięcia: 14 listopada 1884r.

Fundatorem figury był ówczesny biskup tarnowski Józef Alojzy Pukalski. Pomnik został odsłonięty w 30 rocznicę ustanowienia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu i przedstawia Matkę Boską stojącą na kuli ziemskiej a u jej stóp znajduje się sierp księżyca. Na głowie korona z 12 gwiazdami. Na cokole napis: “Królowo Polski módl się za nami”.

Obecna figura jest kopią pierwotnej, wykonaną przez Mieczysława Bogaczyka z Nowego Sącza, w czasie konserwacji pomnika w roku 1956. Pierwotna została przekazana wtedy do parafii Piwniczna-Zdrój i tam ustawiona na postumencie, na zboczu Brzankówki.

 

 

2. Krzyż – figura

 

Miejsce: ul. Mościckiego 177

Data odsłonięcia: 1888r.

Fundatorzy:Marcin Kozioł, Marianna Kapust i Marcin Solok

Kamienna figura z wizerunkiem Chrystusa, na postumencie, z płaskorzeźbami: Matka Boska Bolesna, śś. Izydor oraz Marcin.

 

 

 

 

3. Krzyż – figura

 

 Miejsce: ul. Mościckiego 143

 Data odsłonięcia: 1925r.

 Fundatorzy: Ignacy i Maria Zającowie

 Neogotycka, kamienna, z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na wysokim kamiennym postumencie.

 

 

 

 

 

4. Posąg Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej

 

Miejsce: ul. Mościckiego 203

Data odsłonięcia: 1928r.

Fundator: Michał Rogóż

Kamienny posąg na betonowym postumencie osłonięty ozdobnym zadaszeniem.

 

 

 

 

5. Posąg Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej

 

Miejsce: ul. Chopina 15 (róg Matejki)

Data odsłonięcia: 1890r.

Fundatorzy: Michał i Apolonia Mondelowie

Kamienny posąg na betonowym postumencie

 

 

 

 

6. Figura Matki Bożej w Tarnowie – Mościcach

Miejsce: ul. Ks. Indyka róg ul. Traugutta

Data odsłonięcia: 26 października 2002 r.

Wysokość pomnika: ok. 5 m

Figura Matki Bożej znajduje się w miejscu, w którym od 1931 r. do 1956 r. znajdowała się kaplica pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 2002 r. figurę ufundowały Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.

 

7. Krzyż i figura Matki Bożej w Tarnowie – Mościcach, os. Dąbrówka

Miejsce: ul. Zbylitowska róg ul. Czarna Droga

Data odsłonięcia: maj 2002 r.

Wysokość: ok. 3,5 m

Przydrożny krzyż, który obecnie znajduje się na rogu ulic Zbylitowskiej i Czarnej Drogi to kolejny krucyfiks w tym miejscu. Według konserwatora zabytków żeliwna postać Chrystusa umieszczona na drewnianym krzyżu pochodzi z ok. 1860 r.
 W 2002 r. podczas odsłaniania kolejnego krzyża dostawiono figurę Matki Bożej sprowadzoną z Piekar Śląskich.

 

8. Krzyż i figura Matki Bożej w Tarnowie – Mościcach (Świerczków)

Miejsce: ul. Witosa ul. Azotowa

Data odsłonięcia: po I wojnie światowej.

Na przełomie 1914 i 1915 roku na linii rzeki Dunajec i torów kolejowych przebiegała linia frontu. Mieszkańcu Świerczkowa pozbawieni dostępu do cmentarza w Zbylitowskiej Górze grzebali zmarłych w miejscu, w którym później umieszczono krzyż. Łącznie pochowano 5 osób dorosłych i 2 dzieci. W latach 70. XX w. u podstawy krzyża ustawiono kapliczkę Matki Bożej i ławeczki. W maju odbywają się nabożeństwa majowe.

 

9. Figura Matki Bożej (ul. Panny Marii)

Miejsce: ul. Panny Marii (przy plebani kościoła NMP Wniebowziętej)

Data odsłonięcia: 1930 r.

Figura Matki Bożej na postumencie.

 

10. Figura Matki Bożej (ul. Panny Marii)

Miejsce: ul. Panny Marii 7

Data odsłonięcia: 1947 r.

Figura Matki Bożej na sztucznej skale.

 

11. Posąg (ul. Klikowska)

Miejsce: ul. Klikowska 45

Data odsłonięcia: 1925 r.

Posąg na postumencie.

 

12. Krzyż – figura

Miejsce: ul. Gumniska 18-20

Data odsłonięcia: 1892 r.

Neogotycki krzyż – figura.

 

13. Grupa Ukrzyżowania

Miejsce: ul. Głowackiego 73

Data odsłonięcia: poł. XIX w.

Grupa Ukrzyżowania w postumencie.

 

14. Figura (ul. Głowackiego)

Miejsce: ul. Głowackiego 3

Data odsłonięcia: poł. XIX w.

Figura na postumencie.

 

15. Figura (ul. Głowackiego)

Miejsce: ul. Głowackiego 24

Data odsłonięcia: XIX/XX w.

Figura na postumencie.

 

16. Krzyż (ul. Do Huty)

Miejsce: ul. Do Huty

Data odsłonięcia: 1925 r.

Krzyż drewniany z wizerunkiem Chrystusa.

 

17. Grota z figurą Matki Bożej

Miejsce: ul. Pszenna 3

Data odsłonięcia: początek XX w.

 

18. Figura (ul. Pszenna)

Miejsce: ul. Pszenna 3

Data odsłonięcia: początek XX w.

Figura na postumencie.

 

19. Krzyż drewniany (ul. Mokra)

Miejsce: ul. Mokra

Data odsłonięcia: początek XX w.

 

20. Krzyż drewniany (ul. Krakowska)

Miejsce: ul. Krakowska (obok Cmentarza Wojennego)

Data odsłonięcia: 1914 r.

 

21. Krzyż drewniany (ul. Liściasta)

Miejsce: ul. Liściasta 216

Data odsłonięcia: początek XX w.

 

22. Figura (ul. Klikowska/Niedomnicka)

Miejsce: ul. Klikowska/Niedimnicka

Data odsłonięcia: 1936 r.

Figura na postumencie.

 

23. Krzyż drewniany (ul. Klikowska)

Miejsce: ul. Klikowska 169

Data odsłonięcia: 1956 r.

Krzyż drewniany powstały w miejsce starszego. Tradycja głosi, że w mogile pochowano zmarłych na zarazę.

 

24. Krzyż żeliwny (ul. Azotowa/Lipowa)

Miejsce: ul. Azotowa/Lipowa

Data odsłonięcia: 1954 r.

Krzyż żeliwny powstały 1954 roku w miejsce starszego. Tradycja głosi, że w mogile pochowano dzieci zmarłe na cholerę.

 

25. Figura (ul. Tuchowska)

Miejsce: ul. Tuchowska

Data odsłonięcia: 1900 r.

Figura na postumencie.

 

26. Figura (ul. Tuchowska)

Miejsce: ul. Tuchowska (przy kościele p.w. św. Trójcy)

Data odsłonięcia: 1892 r.

Figura na postumencie.

 

27. Krzyż drewniany (ul. Tuchowska)

Miejsce: ul. Tuchowska (przy kościele p.w. św. Trójcy)

Data odsłonięcia: 1911 r.

 

28. Krzyż drewniany na Górze Św. Marcina

Miejsce: Góra Św. Marcina

Data odsłonięcia: 1935 r.

 

29. Krzyż betonowy (ul. H. Marusarz)

Miejsce: ul. H. Marusarz 69

Data odsłonięcia: 1930 r.

 

30. Krzyż drewniany (ul. H. Marusarz)

Miejsce: ul. H. Marusarz 45

Data odsłonięcia: 1943 r.

 

31. Figura św. Władysława, króla Węgier (ul. Braci Saków)

Miejsce: ul. Braci Saków 24

Data odsłonięcia: XVIII/XIX w.

Figura murowana w kształcie słupa.

 

32. Sztuczna grota z figurą (ul. Braci Saków)

Miejsce: ul. Braci Saków 75

Data odsłonięcia: 1906 r.

 

33. Figura (ul. Braci Saków)

Miejsce: ul. Braci Saków 43

Data odsłonięcia: 1912 r.

Figura na postumencie.

 

34. Figura Matki Bożej (ul. Lwowska)

Miejsce: ul. Lwowska 38 (ogród ss. Felicjanek)

Data odsłonięcia: 1904 r.

Figura Matki Bożej na postumencie.

 

35. Krzyż drewniany (ul. Lwowska)

Miejsce: ul. Lwowska 36

Data odsłonięcia: 1910 r.

 

36. Krzyż drewniany (ul. Tarnowskiego)

Miejsce: ul. Tarnowskiego 1

Data odsłonięcia: 1875 r.

 

37. Krzyż drewniany (ul. Orkana)

Miejsce: ul. Orkana 100

Data odsłonięcia: 1918 r.

 

38. Figura (ul. Nowodąbrowska)

Miejsce: ul. Nowodąbrowska 112/114

Data odsłonięcia: 1946 r.

Figura na postumencie.

 

39. Figura (ul. Legionów)

Miejsce: ul. Legionów 56

Data odsłonięcia: 1865 r.

Figura na postumencie.

 

40. Figura (ul. Starodąbrowska)

Miejsce: ul. Starodąbrowska 33

Data odsłonięcia: 1933 r.

Figura na postumencie.

 

41. Figura (ul. Prostopadła)

Miejsce: ul. Prostopadła

Data odsłonięcia: 1936 r.

Figura na postumencie.

 

42. Figura Matki Bożej

Miejsce: ul. Rzeczna 2

Data odsłonięcia: początek XX w.

Figura murowana Matki Bożej.

 

43. Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Miejsce: ul. Tuchowska (obok supermarketu Biedronka)

Autorem rzeźby był znany tarnowski kamieniarz Paweł Musiał a ufundowana została przez Sebastiana i Katarzynę Wielgusowie. Od 2005 r. w rejestrze zabytków. We wrześniu 2016 r. mocno uszkodzona przez samochód.

Data odsłonięcia: 1900 r.

 

44. Krzyż (ul. Kościuszki)

Miejsce: ul. Kościuszki 75

Data odsłonięcia: 1901 r.

Krzyż na postumencie.

 

45. Krzyż drewniany (ul. Orkana)

Miejsce: ul. Orkana 33

Data odsłonięcia: początek XX w.

 

 

 

Opracowanie:

Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Na podstawie m.in. „Kapliczki i krzyże przydrożne w Tarnowie” przewodnik wydany przez PTTK oddział Ziemi Tarnowskiej dofinansowany z budżetu miasta Tarnowa

Zdjęcia: Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 28-07-2012, ostatnia aktualizacja 3-12-2021