Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury drewnianej – trasa wokół Tarnowa (ok. 40 obiektów) z najciekawszym kościołem św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, ale też słynącą z kolorowo zdobionych chałup
i sprzętów wsią – Zalipiem.