Małopolski Szlak Miodowy

Staraniem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej udało się ponownie wydać mapkę z pasiekami zlokalizowanymi we wschodniej części Małopolski. Nowa, zaktualizowana mapa zawiera informacje o 30 pasiekach edukacyjnych i otwartych na turystę, położonych na trasie od Powiśla Dąbrowskiego po Ziemię Sądecką.

Projekt związany z Miodowym Szlakiem pokazuje jak bogaty mamy region jeśli chodzi o pasieki i jakie miody są tu wytwarzane. W mapce zawarto dokładne informacje na temat oferty poszczególnych pasiek, w tym rodzajów miodów, gatunków pszczół utrzymywanych w Małopolsce.

Mapka „Miodowy Szlak” została wydana w ramach projektu „Małopolskie pasieki na turystycznym szlaku 2021” realizowanego przez Tarnowską Organizację Turystyczną i dofinansowanego z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Pszczoła”. Dzięki projektowi Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, poza mapką, na terenie subregionu tarnowskiego powstało w tym roku aż 15 kieszonkowych ogrodów miododajnych w 13 jednostkach samorządu terytorialnego.

Więcej na stronie: Mapka Miodowego Szlaku – Pszczele Przestrzenie