Małopolska romańska

Na szlaku romańskich zabytków małopolski znajdują się miejscowości regionu tarnowskiego: Czchów, z kościołem parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Tropie, gdzie znajduje się przepiękna świątynia pw. św. Andrzeja (św. Świerada) i Benedykta – pustelnika.

Małopolska romańska: www.malopolskaromanska.pl