Pomniki przyrody – Tarnów

 1. Platan klonolistny (Platanus x acerifolia)

Miejsce: ul. Sanguszków – przed pałacem Sanguszków

Wymiary: obwód: 636 cm

Numer ewidencyjny: 014

Rok utworzenia: 1987
Rośnie na okrągłym gazonie przed Pałacem Sanguszków (obecnie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych). Najgrubsze drzewo w Tarnowie. Pomimo dużych ubytków w pniu jest w dobrej kondycji dzięki fachowej pielęgnacji.

 

 2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Miejsce: ul. Mościckiego – wzdłuż zachodniego ogrodzenia SP Nr 11

Wymiary: obwód: 300 cm

Numer ewidencyjny: 015

Rok utworzenia: 1987
Rosną na terenie dawnych stajni Sanguszków w Chyszowie, obok Szk. Podst. Nr 11, przy ul. Mościckiego 177a. Pierwotnie pomnik tworzyło 14 drzew: 6 lip, 6 klonów i 2 robinie akacjowe. W roku 2000 rosły już tylko 2 schorowane lipy. Pozostałe drzewa pozbawione pielęgnacji przewróciły się lub uschły na skutek chorób i warunków atmosferycznych. Z powodu złego stanu zdrowotnego radni miejscy w maju 2010 r. podjęli decyzję o zniesieniu formy ochrony przyrody – jednej lipy drobnolistnej.

 

 3. Dziewiętnaście drzew różnych gatunków

Miejsce: ul. N.M. Panny/Narutowicza – wokół kościoła

Wymiary: obwód: 54-268 cm

Numer ewidencyjny: 016

Rok utworzenia: 30.05.1964

 

 4. Topola biała (Populus alba)

Miejsce: ul. Okrężna – przy moście na Wątoku

Wymiary: obwód: 458 cm

Numer ewidencyjny: 017

Rok utworzenia: 1987
Rośnie przy ul. Okrężnej obok mostu nad pot. Wątok. Na pniu zawieszona mała kapliczka. Topola biała wraz z topolą czarną są gatunkami rodzimymi i stanowią podstawowy składnik coraz rzadszych w Europie lasów łęgowych, rosnących wzdłuż rzek. Przyrastają bardzo szybko i mogą osiągać ogromne rozmiary. Najgrubszym drzewem w Polsce jest właśnie topola biała.

 

 5. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Miejsce: ul. Narutowicza 31

Wymiary: obwód: 447 cm

Numer ewidencyjny: 018

Rok utworzenia: 1987
Rośnie na prywatnej posesji przy ul. Narutowicza 31 (na wprost ul. Limanowskiego). Jedyny pomnikowy jesion w Tarnowie. Posiada charakterystyczne dla gatunku, potężne korzenie u nasady pnia, tworzące niby wysepkę.

 

 6. Aleja jaworowa (Acer pseudoplatanus)

Miejsce: ul. Pszenna

Wymiary: obwód: 100-300 cm

Numer ewidencyjny: 019

Rok utworzenia:1987
Aleja jaworowa (długość 400 m, obwody drzew 100-300 cm) przy ul. Pszennej. Pierwotnie obejmował 88 drzew (obecnie 55), głównie klony jaworowe ale uchwałami Rady Miejskie w listopadzie 2014 r. wykreślono 21 drzew, w listopadzie 2017 roku kolejne 2 klony o obwodach pnia 223 i 398 cm a w październiku 2018 roku kolejne 4 olchy czarne o obwodach: 103, 115,120 i 127 cm ze względów m.in. bezpieczeństwa); kolejne 5 drzew: 2 klony jawor o obwodzie 166 i 172, olsza czarna 149 oraz 2 jesiony wyniosłe – 57 i 81 usunięto w styczniu 2022 rok). W styczniu 2023 z rejestru usunięto kolejne drzewo: klon jawor o obwodzie pnia 221 cm.

Oprócz jaworów rośnie tam kilka klonów pospolitych, dębów i jesionów. Wiele wiekowych drzew wymaga konserwacji, a luki powstałe po wypadłych drzewach – nowych nasadzeń. Cienista aleja prowadzi od mrocznego, podmokłego lasu „Soślina” do zespołu klasztornego położonego naszczycie wzgórza. Aleję zasadzono na pocz. XX w. wraz z parkiem w Tarnowie-Zbylitowskiej Górze. Pierwotnie aleję tworzyły cztery rzędy drzew, jednak kilkadziesiąt lat temu wycięto dwa zewnętrzne rzędy ze względu na nadmierne zagęszczenie.

 

 7. Starodrzew Parku Zbylitowska Góra

Miejsce: ul. Pszenna – poniżej Klasztoru

Wymiary: powierzchnia: 3,8 ha

Numer ewidencyjny: 020

Rok utworzenia: 1987
Starodrzew parku w Tarnowie-Zbylitowskiej Górze (powierzchnia 3,8 ha). Położony na stoku o wystawie południowo-wschodniej, pomiędzy ul. Krakowską u podnóża a Domem Zakonnym na wzgórzu. Założony po 1906 r. Stanowi własność Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa „Sacre-Coeur”. Godne uwagi są przysadziste dęby w dolnej części parku, potężne modrzewie w górnej części oraz ukryta wśród nich sztuczna grota z figurą Jezusa Frasobliwego. Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w kwietniu 2015 r. z rejestru usunięto 5 drzew (sosny zwyczajnej o obwodzie 150 cm, brzozy brodawkowatej o obwodzie 210 cm, dębu szypułkowego o obwodzie 300 cm, dębu szypułkowego o obwodzie 210 cm oraz lipy drobnolistnej o obwodzie 92 cm) ze względów m.in. bezpieczeństwa.

Uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie:

– w kwietniu 2015 r. z rejestru usunięto 5 drzew (sosny zwyczajnej o obwodzie 150 cm, brzozy brodawkowatej o obwodzie 210 cm, dębu szypułkowego o obwodzie 300 cm, dębu szypułkowego o obwodzie 210 cm oraz lipy drobnolistnej o obwodzie 92 cm) ze względów m.in. bezpieczeństwa.

– w grudniu 2016 r. z rejestru usunięto 6 drzew (jesionu wyniosłego o obwodzie 72 + 60 cm, klonu pospolitego o obwodzie 90 cm, 2modrzewi europejskich o obwodach 73 i 85 cm 0raz 2 robinii akacjowych o obwodach 90 i 90 cm) ze względów m.in. bezpieczeństwa.

– w styczniu 2023 r. z rejestru usunięto 2 drzewa: klon jesionolistny o obwodzie pnia 150+187 cm oraz klon jesionolistny o obwodzie pnia 390 cm. ze względów bezpieczeństwa.

 

 8. Głaz polodowcowy

Miejsce: Al. Tarnowskich

Wymiary: wysokość: 150 cm, obwód: 275 cm

Numer ewidencyjny: 204

Rok utworzenia: 1987
Granitowy głaz polodowcowy (wys. 150 cm, obwód 175 cm, masa ok. 1 t) przy al. Tarnowskich, obok skrzyżowania z ul. Zuchów. Ustawiony w 1983 r. w miejscu przecięcia się południka 210 E z równoleżnikiem 500 N. Głazy narzutowe (z łac. eratyki) świadczą o charakterze i zasięgu zlodowaceń. Eratyk ten w południowej Polsce uchodzi za duży, podczas gdy na północy kraju głazy o obwodach ponad 8 m nie są rzadkością.

 

 9. Aleja wiązowa (38 wiązów)

Miejsce: ul. Krzyska

Wymiary: obwód: 96-372 cm

Numer ewidencyjny: 205

Rok utworzenia: 1987
Aleja wiązowa przy ul. Krzyskiej. Składa się z 38 wiązów (pierwotnie aleja obejmowała ponad 50 drzew ale w ostatnich latach w związku z rozbudową skrzyżowania Krzyska-Spokojna uchwałami Rad Miejskiej w październiku 2015 r. wykreślono 1 drzewo o obwodzie 271 cm a w kwietniu 2018 r. 2 drzewa o obwodach 306 i 282 cm oraz w związku ze złym stanem zdrowotnym uchwałą RM w marcu 2019 r. wykreślono 1 drzewo o obwodzie 224 cm), z których najgrubsze mają ponad 300 cm obwodu. Dodatkowo, w II połowie 2018 roku dokonano przeglądu stanu drzew i wykreślono: 2 wiązy szypułkowe o obwodach: 277 i 365 cm oraz olchę czarną o obwodzie 154 cm – na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej w październiku 2018 roku. W styczniu 2022 roku, w związku ze złym stanem zdrowotnym uchwałą RM wykreślono robinię akacjową (białą) o obwodzie 184 cm a w październiku 2023 r. wykreślono olchę czarną (Alnus glutinosa L.) o obwodzie pnia 244 cm na wysokości 130 cm.

Aleja znajduje się na odcinku od ul. M.B.Fatimskiej do ul. Spokojnej. Od czasu objęcia ochroną do października 2015 r. alei ubyło 7 wiązów, głównie z powodu holenderskiej choroby wiązów, dziesiątkującej te drzewa w całej Europie. Chorobę powodują grzyby przenoszone przez ogłodki – owady żerujące pod korą. Pomiędzy wiązami spotkać można drzewa innych gatunków: 17 topól chińskich, 15 topól włoskich, 7 olch (pierwotnie 8; 1 usunięto na podstawie ww. uchwały RM w 2018 r.), 2 lipy a do 2022 roku również robinię akacjową (usunięto na podstawie uchwały RM ze stycznia 2022 r.).

 

 10. Dąb szypułkowy „Kościuszko” (Quercus robur)

Miejsce: ul. Piłsudskiego – za boiskami KS „BŁĘKITNI”

Wymiary: obwód: 415cm

Numer ewidencyjny: 239

Rok utworzenia: 1993
Dąb szypułkowy „Kościuszko” (obwód 400 cm) przy ul. Piłsudskiego. Rośnie pomiędzy boiskami KS „Błękitni” a stawkiem powstałym po wyrobisku gliny dla nieistniejącej już cegielni „Brach”. Cegły z tej cegielni posłużyły m.in. do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dąb ten dzięki wielkim rozmiarom i usytuowaniu blisko osi drogi, ukazuje się powoli oczom spacerujących od strony ul. Romanowicza.

 

 11. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Nowy Świat 48 / ul. PCK

Wymiary: obwód: 290cm

Numer ewidencyjny: 240

Rok utworzenia: 1993
Wysadzone ogrodzenie i chodnik świadczą o ogromnej sile rozrastającego się pnia.

 

 12. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Bema 4-8

Wymiary: obwód: 300cm

Numer ewidencyjny: 241

Rok utworzenia: 1993
Rośnie na skwerze przy ciągu pieszym z ul. Bema na pl. Łazienny. Dzięki obcinaniu w przeszłości dolnych gałęzi uzyskał niecodzienny, regularny pokrój: pełny pień i wysoko osadzona korona. Niestety w części odziomkowej posiada głęboki, próchniejący ubytek, wymagający konserwacji.

 

13. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Miejsce: ul. Klikowska-boczna, pomiędzy posesjami nr 190 i 198

Wymiary: obwód: 430cm

Numer ewidencyjny: 242

Rok utworzenia: 1993
Rośnie w bocznej uliczce za Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej 190. Pień rozwidla się na wysokości 2 m na dwa równorzędne odgałęzienia. W strefie umiarkowanej półkuli północnej występuje aż 30 gatunków lip. W Polsce mamy dwa rodzime gatunki: lipę drobnolistną i szerokolistną.

 

 14. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Miejsce: ul. Gospodarcza 6 / ul. Słoneczna

Wymiary: obwód: 341cm

Numer ewidencyjny: 243

Rok utworzenia: 1993
Można ją zobaczyć z ostatniego przystanku autobusowego przy ul. Słonecznej. Lipa jest drzewem długowiecznym i może osiągać wielkie rozmiary, dlatego jest bardzo częstym pomnikiem przyrody, na drugim miejscu po dębie.

 

 15. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Marusarz – 600 m na wschód od posesji nr 87

Wymiary: obwód: 509 cm

Numer ewidencji: 244

Rok utworzenia: 1993
Dąb szypułkowy (obwód 494 cm) 600m na wschód od posesji przy ul. H.Marusarz 87. Jest to najgrubszy dąb w Tarnowie. Rośnie samotnie na miedzy wśród pól, na szczycie łagodnego wzniesienia o nazwie „Ostra Góra”. Malownicze położenie sprawia, że widać go z bardzo daleka, np. z bloków na os. Zielonym.

 

 16. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Bema 13 – Zgromadz. Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Wymiary: obwód: 340cm

Numer ewidencyjny: 245

Rok utworzenia: 1993
Rośnie na terenie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Ze wszystkich stron otoczony jest wysokimi budynkami. Brak wiatrów i południowa wystawa tworzą specyficzny mikroklimat, co sprawia, że do póĽnej zimy na drzewie utrzymują się zielone liście.

 

 17. Starodrzew Parku Strzeleckiego

Miejsce: pomiędzy ulicami Słowackiego, Piłsudskiego, Romanowicza

Wymiary: powierzchnia: 7,26 ha

Numer ewidencyjny: 248

Rok utworzenia: 1993
Starodrzew Parku Strzeleckiego (powierzchnia 7,26 ha). Założony w II poł. XIX w. na terenach podmokłych. W celu osuszenia terenu w północnej części wykopano staw, który jest zarybiany od początku istnienia. Jest to park w stylu angielskim, o głównej funkcji miejskiego ogrodu spacerowego. W parku znajduje się kilka ciekawych obiektów architektury: budynek Towarzystwa Strzeleckiego w stylu neogotyckim (1866), dom ogrodnika miejskiego w stylu secesji wiedeńskiej (1907), wodotrysk (1912), ogrodzenie (1927), mauzoleum Bema (1928). W 1998 r. poprowadzono przez park ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną.W lutym 2023 r. z rejestru usunięto kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 245 cm na wys. 1,3 m, natomiast w marcu 2024 r (uchwała RM z dnia 21 marca 2024 r.) usunięto łącznie 15 drzew:  klon jesionolistny o obwodzie pnia 154 cm, brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 110+154 cm, grab pospolity o obwodzie pnia 85 cm, modrzew europejski o obwodzie pnia 53 cm, grab pospolity o obwodzie pnia 154 cm, grab pospolity o obwodzie pnia 108+92 cm, klon pospolity o obwodzie pnia 148 cm, jesion wyniosły o obwodzie pnia 173 cm, jesion wyniosły o obwodzie pnia 251 cm, jesion wyniosły o obwodzie pnia 430 cm, lipa drobnolistna o obwodzie pnia 107+91+151 cm, dąb szypułkowy obwodzie pnia 374 cm, grab pospolity o obwodzie pnia 141 cm, dąb szypułkowy obwodzie pnia 220 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie pnia 480 cm.Więcej o Parku Strzeleckim

 

 18. Starodrzew Plant Kolejowych

Miejsce: pomiędzy ulicami Krakowska i Dworcowa

Wymiary: powierzchnia: 2,5 ha

Numer ewidencyjny: 249

Rok utworzenia: 1993
Starodrzew Plant Kolejowych (powierzchnia 2,5 ha). Pierwotnie zwane książęcymi, założone zostały przez XX. Sanguszków w latach 60. XIX wieku, jako zieleń towarzysząca browarowi. Na miejscu browaru, zlikwidowanego przez Niemców w 1945 r., powstała po wojnie firma „Owintar”. Pozbawione pielęgnacji planty stały się w latach 80. XIX stulecia postrachem z powodu piwiarni i jej niemiłych gości oraz gęstwy krzaków, stanowiącej kryjówkę „mętów społecznych”. Obrazu dopełniał śmierdzący staw browarny. W 1889 r. Zarząd Miasta przejął planty (odtąd zwane miejskimi). Przyjęto ogrodnika, wytyczono alejki spacerowe, staw zasypano śmieciami z miasta, a na jego miejscu utworzono boiska (obecnie MKS „Tarnovia”). W okresie międzywojennym planty otoczono solidnym, żelaznym ogrodzeniem. W 1929 r. zasadzono od strony ul. Krakowskiej dęba, dla upamiętnienia 10-lecia niepodległej Polski. Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w kwietniu 2015 r. z rejestru usunięto lipę drobnolistną o obwodzie 295 cm ze względów m.in. bezpieczeństwa. W styczniu 2023 r. z rejestru usunięto 2 drzewa: lipę drobnolistną o obwodzie pnia 185 cm oraz kasztanowca białego o obwodzie pnia 230 cm, a w lutym 2023 usunięto drzewo kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 176 cm na wys. 1,3 m. Kolejne 3 drzewa: kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 247 cm na wysokości 130 cm, kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 232 cm na wysokości 130 cm oraz kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 217 cm na wysokości 130 cm ze względu na stan zostały wykreślone w październiku 2023 r. z rejestru na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Więcej o Plantach Kolejowych

 

 

 19. Starodrzew Parku Sanguszków

Miejsce: pomiędzy ulicami Braci Saków, Sanguszków

Wymiary: powierzchnia: 10 ha

Numer ewidencyjny: 250

Rok utworzenia: 1993
W poł. XVIII w. do podtarnowskiej wsi Gumniska przeniesiona została siedziba zarządu hrabstwa tarnowskiego z podupadającego zamku na Górze Św. Marcina. W 1799 r. książę Hieronim Sanguszko zbudował pałac letni w Gumniskach (obecnie zachodnie skrzydło budynku) z ogrodem „holenderskim” (południowa część parku z fontanną). W poł. XIX w. pałac rozbudowano do dzisiejszych rozmiarów, a po jego północnej stronie założono rozległy ogród krajobrazowy w stylu angielskim, ze stawem w części północnej, którego linia brzegowa jest wyraźnie widoczna do dziś. Więcej o Parku Sanguszków

 

20. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Głowackiego 76

Wymiary: obwód: 386 cm

Numer ewidencyjny: 258

Rok utworzenia: 1995
Rośnie tuż obok drewnianego domu mieszkalnego. Regularny pokrój i bardzo dobry stan zdrowotny rokują nadzieję na długowieczność drzewa.

 

21. Dąb szypułkowy

Miejsce: Uroczysko Lipie: część południowo-zachodnia

Wymiary: obwód: 428 cm

Numer ewidencyjny: 282

Rok utworzenia: 1996
Posiada pokrój charakterystyczny dla drzew tworzących ścianę lasu: nisko osadzona, asymetryczna korona, zredukowana od strony lasu, a silnie rozbudowana w kierunku otwartej przestrzeni.

 

22. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Kolejowa 37

Wymiary: obwód: 406 cm

Numer ewidencyjny: 283

Rok utworzenia: 1996

 

23.Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)

Miejsce: Prawy brzeg potoku Wątok, 200m powyżej mostu ul. Okrężnej

Wymiary: obwód: 330 cm

Numer ewidencyjny: 322

Rok utworzenia: 1997
Rośnie w trudno dostępnym miejscu, na I terasie potoku, kilka metrów od koryta, wśród gęstych zarośli bzu czarnego. Widoczny jest również z ul. Dr Juraszka. Wiąz znosi krótkotrwałe zalewy podczas spływu większych wód.

 

24. Cztery wiązy szypułkowe (Ulmus laevis)

Miejsce: ul. Nowodąbrowska – obok zbiornika Tarnowskich Wodociągów

Wymiary: obwód: 311, 277, 246, 285 cm

Numer ewidencyjny: 323

Rok utworzenia: 1997
Grupa 4 wiązów szypułkowych (obwody 305, 268, 233, 279 cm) przy ul. Nowodąbrowskiej, obok zbiornika Tarnowskich Wodociągów. Malowniczo położone wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do os. Westerplatte, na szczycie skarpy wieńczącej wzniesienie. Z miejsca tego rozpościera się piękny widok na położony w kotlinie Tarnów oraz duży fragment Pogórza. Przy dobrej pogodzie widać stąd Tatry, oddalone ponad 100 km. Wolne przestrzenie między drzewami uzupełniono w 1998 r. młodymi wiązami.

 

25. Siedem (pierwotnie dziewięć dębów) szypułkowych (Quercus robur)

Miejsce: ul. Kościuszki 9 – Przedszkole

Wymiary: obwód: 337, 235, 244, 247, 239, 284, 261 cm

Numer ewidencyjny: 355

Rok utworzenia: 1997
Grupa 7 dębów szypułkowych (pierwotnie było ich 9 ale uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 roku zniesiono z przyczyn zdrowotnych formę ochrony dla 2 drzew o obwodach 250 i 273 cm) na terenie przedszkola przy ul. Kościuszki 9, znajdującego się za kościołem p.w. Św. Rodziny. Z powodu lokalizacji wśród gęstej zabudowy miejskiej drzewa były podkrzesywane w miarę wzrostu. W wyniku tych zabiegów dęby uzyskały niecodzienny pokrój: długie, nagie pnie i bardzo wysoko umieszczone korony.

 

 26. Głazy narzutowe „Trojaczki”

Miejsce: ul. Piłsudskiego – obok basenu

Wymiary: wysokość: 2m; obwód: 10,2 m; masa ok. 28t (największy)

Numer ewidencyjny: 1

Rok utworzenia: 2002
Znalezione w dzielnicy Rzędzin na polu p. Tadeusza Więckowskiego i przeniesione na obecne miejsce. Przywleczone zostały ze Skandynawii przez lądolód 500 tys. lat temu, w czasie zlodowacenia południowopolskiego. Skała, z której są zbudowane głazy, to jasnoszary i różowy granitoid Arno o wieku ok. 1,8 – 1,9 miliarda lat. Występuje on w środkowej Szwecji, 40 km na zachód od Sztokholmu, a więc głazy te wtopione w lądolód przebyły do nas drogę liczącą ponad 1000 km. Największy z nich należy do najokazalszych eratyków na południu Polski. Więcej

 

27. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: ul. Łanowa – za Pałacem Ślubów

Wymiary: wysokość: 2 m; obwód: 460 cm; średnica korony: 25 m

Numer ewidencyjny: 2

Rok utworzenia: 2002
Na wysokości 4 m pień rozwidla się na dwie potężne odnogi, a widniejąca w rozwidleniu głęboka dziupla świadczy o istnieniu w przeszłości trzeciej odnogi, która się odłamała. Dąb wchodził w skład parku przy dworku, w którym obecnie znajduje się Pałac Ślubów. Rozległe, nieckowate zagłębienie terenu w pobliżu dębu powstało na skutek wydobycia gliny na potrzeby nie istniejącej już cegielni i kaflarni.

 

28. Platan klonolistny (Platanus x acerifolia)

Miejsce: ul. Mickiewicza 16, przed budynkiem szkoły (działka nr 78, obr. 164)

Wymiary: wysokość 23 m; obwód 313 cm; średnica korony 20 m

Numer ewidencyjny: 3

Rok utworzenia: 2004
Korowina platanów w naturalny sposób łuszczy się cienkimi, dużymi płatami odsłaniając jasne połacie młodej korowiny, dzięki czemu pień staje się łaciaty. Jasna barwa całego pnia tego platanu świadczy o tym, że drzewo pozbyło się w większości starej korowiny.

 

29. Topola biała (Populus alba)

Miejsce: ul. Rudy Młyny 5, na skarpie koryta potoku Dębnica (działka nr 5/6, obr. 323 )

Wymiary: wysokość 30 m; obwód 363 cm; średnica korony 16 m

Numer ewidencyjny: 4

Rok utworzenia: 2004
Potężne drzewo o regularnej, wysoko umieszczonej koronie widoczne jest z daleka z tarnowskiej obwodnicy, jak też z pociągu na trasie Tarnów-Krynica.

 

 30. Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

Miejsce: pl. Morawskiego (działka nr 136, obr. 228)

Wymiary: wysokość: 19 m; obwód 280 cm; średnica korony: 18 m

Numer ewidencyjny: 7

Rok utworzenia: 2004
Jedyny pomnikowy jawor w Tarnowie. Wprawdzie jego wymiary i wiek nie są imponujące w porównaniu z innymi pomnikami przyrody, ale z uwagi na bardzo dobry stan zdrowotny i regularny pokrój ma szanse dożyć sędziwego wieku, dlatego warto już teraz objąć go szczególną ochroną.

 

 31. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Miejsce: ul. Piłsudskiego 24, na terenie boisk sportowych Pałacu Młodzieży w Tarnowie (działka nr 4/2, obr. 167)

Wymiary: wysokość: 25 m; obwód 373 cm; średnica korony: 17 m

Numer ewidencyjny: 8

Rok utworzenia: 2005
Drzewo posiada dwa równorzędne pnie zrośnięte u podstawy oraz nieco wyżej ciekawą, bułowatą naroślą, która mogła wykształcić się z rosnącej tam gałęzi.

 

 32. Dąb błotny (Quercus palustris)

Miejsce: na posesji u zbiegu ulic Białych Klonów i Głogowej (działka nr 30/9, obr. 192)

Wymiary: wysokość: 25 m; obwód 235 cm; średnica korony: 16 m

Numer ewidencyjny: 9

Rok utworzenia: 2005
Gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, sprowadzony do Europy w XVIII w. Liście podobne do dębu czerwonego. Jego charakterystyczną cechą jest duża ilość suchych gałązek w dolnej części korony, które utrzymują się przez szereg lat. Dąb ten i rosnący obok dąb szypułkowy posadzone zostały w latach 1927-30 wraz z Parkiem im. Kwiatkowskiego w Mościcach, jako zieleń osiedlowa towarzysząca Państwowej Fabryce Związków Azotowych.

 

 33. Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Miejsce: na posesji u zbiegu ulic Białych Klonów i Głogowej. Rośnie obok ww. dębu błotnego (działka nr 30/9, obr. 192)

Wymiary: wysokość: 25 m; obwód 271 cm; średnica korony 28 m

Numer ewidencyjny: 10

Rok utworzenia: 2005
Posiada pokrój charakterystyczny dla drzew wolnostojących – bardzo szeroka i nisko osadzona korona. Nie każdego roku można znaleźć pod drzewem żołędzie, ponieważ lata nasienne powtarzają się u tego gatunku co 4-6 lat. Liczne siewki rosnące w pobliżu świadczą o obfitym obradzaniu dębu w ostatnich latach.

 

 34. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Miejsce: al. Matki Bożej Fatimskiej 25, widoczny z ulicy za ogrodzeniem szpitala (działka nr 23/16, obr. 164)

Wymiary: wysokość: 25 m; obwód 288 cm; średnica korony: 18 m

Numer ewidencyjny: 11

Rok utworzenia: 2005
Pełny pień i wysoko osadzona, regularna korona decydują o wyjątkowej urodzie tego drzewa. Pojawiające się co jakiś czas kalafiorowato zdeformowane kwiatostany jesionów, dobrze widoczne zimą, to efekt żerowania szpecieli z rzędu roztoczy.

 

35. Trzy dęby czerwone (Quercus rubra)

Miejsce: przy ul. Jarzębinowej (działka nr 27/13 i 27/21, obr. 192)

Wymiary: obwody: 352, 360, 360 cm;

Rok utworzenia: 27.11.2008

 

 36. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)

Miejsce: przy ul. Przedszkolaków (teren przedszkola, działka nr 218/3, obr. 253)

Wymiary: obwód: 288 cm

Rok utworzenia: 26.11.2009

 

37. Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o nazwie „Wacław”

Miejsce: ul. Norwida 14
Wymiary: obwód: 270 cm
Rok utworzenia: 04.11.2010

Jest to jedyny przedstawiciel tego gatunku wśród pomników przyrody na terenie miasta Tarnowa. Dąb bezszypułkowy jest jednym z najwyższych drzew w okolicy ul. Norwida, a przez to znaczącym akcentem w krajobrazie osiedla. Jego obszerna korona jest dominującym elementem w zieleni, widocznym na całej długości ul. Norwida i na długim odcinku ul. Sienkiewicza. U dębu tego można zaobserwować cechę charakterystyczną dla dębów bezszypułkowych, które w odróżnieniu od dębów szypułkowych mają wyraźniej wykształcony pień na całej długości drzewa. Wśród wielu konarów dębu przy ul. Norwida 14 można prześledzić przebieg pnia aż do wierzchołka drzewa. Ze względu na mniejsze wymagania siedliskowe, dąb bezszypułkowy występuje naturalnie na glebach piaszczystych i skalistych, stąd w Tarnowie położonym na glebach zasobnych jest rzadkością.

 

38. Dąb szypułkowy

Miejsce: ul. Heleny Marusarz 106
Wymiary: obwód: 435 cm
Rok utworzenia: 03.11.2011

Jedno z najwyższych drzew w okolicy ul. Heleny Marusarz, a przez to znaczącym akcentem w krajobrazie dzielnicy. Jego obszerna, rozbudowana i symetryczna korona jest dominującym elementem zieleni.

 

39. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Miejsce: na terenie Specjalistycznego Szpitala przy ul. Szpitalnej 13 (działka nr 23/27, obr. 164)

Wymiary: wysokość: 15 m; obwód 326 cm; średnica korony: 12 m

Rok utworzenia: 29.12.2016
Pełny pień i wysoko osadzona, regularna korona decydują o wyjątkowej urodzie tego drzewa. Pojawiające się co jakiś czas kalafiorowato zdeformowane kwiatostany jesionów, dobrze widoczne zimą, to efekt żerowania szpecieli z rzędu roztoczy.

 

40. Dąb czerwony (Quercus rubra)

Miejsce: ul. Kilińskiego 5b (działka nr 39/1, obr. 279; Tarnów-Mościce)

Wymiary: obwód 240 cm

Rok utworzenia: 30.11.2017

 

41. Dąb szypułkowy  (Quercus robur)

Miejsce: ul. Piłsudskiego 6 – teren Seminarium Duchownego

Wymiary: obwód: 371cm

Rok utworzenia: 11.10.2018
Dąb szypułkowy (obwód 371 cm) rośnie przy ul. Piłsudskiego 6 na terenie Seminarium Duchownego. Wśród innych drzew w Tarnowie wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz dużymi walorami krajobrazowymi.

 

42. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)

Miejsce: ul. H. Marusarz 14a

Wymiary: obwód: 410 cm (stan na dzień wpisania na listę pomników przyrody)

Rok utworzenia: 29.03.2019
Lipa drobnolistna rośnie przy ul. H. Marusarza 14a, na terenie prywatnym. Wśród innych drzew wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz dużymi walorami krajobrazowymi.

 

43. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)

Miejsce: ul. Czerwona (przy skrzyżowaniu z ul. Ledóchowskich; obok nr 40)

Wymiary: obwód: 410 cm na wysokości 130 cm (stan na dzień wpisania na listę pomników przyrody)

Rok utworzenia: 28.10.2021
Lipa drobnolistna rośnie przy ul. Czerwonej w pasie drogowym. Wśród innych drzew w Tarnowie wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz dużymi walorami krajobrazowymi.

 

44. Lipa drobnolistna 140 drzew (Tilia cordata)

Miejsce: ul. Obrońców Lwowa

Wymiary: 140 drzew (pierwotnie 141) o obwodach pierśnicy 78 – 261 cm

Rok utworzenia: 25.10.2007

Uchwałą RM z dnia 26.01.2023 r. wykreśla się 1 drzewo o obwodzie pnia 202 cm na wysokości 1,3 m, usytuowanego w punkcie o współrzędnych: X: 5540648.11, Y:7494701.94.

 

45. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

Miejsce: pl. Bohaterów Getta (w punkcie o współrzędnych: X :5541926.29,Y :7499343.63)

Wymiary: obwód: 245 cm na wysokości 130 cm (stan na dzień wpisania na listę pomników przyrody)

Rok utworzenia: 26.10.2023

Wśród innych drzew w Tarnowie wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz bardzo dużymi walorami krajobrazowymi.

 

46. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

Miejsce: ul. Bema (w punkcie o współrzędnych: X :5541571.19,Y :7498842.59)

Wymiary: obwód: 270 cm na wysokości 130 cm (stan na dzień wpisania na listę pomników przyrody)

Rok utworzenia: 26.10.2023

dąb szypułkowy rośnie na działce nr 26/1, obręb 252, położonej na terenie ogrodu zabytkowego zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Generała Józefa Bema 13 w Tarnowie. Wśród innych drzew w Tarnowie wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz dużymi walorami krajobrazowymi. Rośnie także w nieznacznej odległości od dębu szypułkowego, który został ustanowiony pomnikiem przyrody w 1993 r. Na wniosek właściciela terenu, na którym rośnie drzewo, nadano dębowi imię Józef.

 

47. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

Miejsce: al. Matki Bożej Fatimskiej (w punkcie o współrzędnych: X: 5542540.26, Y: 7499504.26) vis a vis kościoła p.w. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej

Wymiary: obwód: 330 cm na wysokości 130 cm (stan na dzień wpisania na listę pomników przyrody)

Rok utworzenia: 21.03.2024

dąb szypułkowy rośnie na działce nr 2/6, obręb 164, Wśród innych drzew w Tarnowie wyróżnia się znacznym rozmiarem, ciekawym pokrojem, rozbudowaną koroną oraz bardzo dużymi walorami krajobrazowymi.  

 

 

Wykreślone z rejestru pomników przyrody:

 

Klon pospolity (Acer platanoides) WYKREŚLONY

Miejsce: ul. Goldhammera, obok Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (działka nr 94/6, obr. 167)

Wymiary: wysokość: 28 m; obwód 342 cm; średnica korony 15 m

Numer ewidencyjny: 5

Rok utworzenia: 2004
Jedyny pomnik tego gatunku w Tarnowie. Na wysokości ok. 4 metrów pień rozwidla się na dwa równorzędne odgałęzienia.

Data wykreślenia z listy: 28.10.2021
10 października 2021 roku Straż Pożarna została zadysponowana do zwisających konarów drzewa. Podczas oględzin okazało się że klon jest obumarły, a poprzez swoją lokalizację powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego.

 

Dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) WYKREŚLONY

Miejsce: po północnej stronie południowej obwodnicy Tarnowa, w pobliżu linii kolejowej Tarnów-Krynica (działka nr 4/11, obr. 323)

Wymiary: wysokości: 21, 21 m; obwody 313, 220 cm; średnice koron: 12, 7 m

Numer ewidencyjny: 6

Rok utworzenia: 2004

Data wykreślenia z listy: 27.11.2008
Pomimo, że rosną one kilkanaście metrów poniżej poziomu obwodnicy, ich okazałe korony są widoczne z daleka dla kierowców przejeżdżających tą trasą. Niestety obwodnica wpłynęła bardzo niekorzystnie na drzewa, co objawia się zamieraniem konarów. Pomiędzy pniami lip znajduje się zabytkowa, murowana kapliczka.

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) – uszkodzony, wykreślony z ewidencji pomników przyrody

Miejsce: na terenie Specjalistycznego Szpitala przy ul. Szpitalnej 11 (działka nr 137, obr. 164)

Wymiary: wysokość: 30 m; obwód 333 cm; średnica korony: 20 m

Numer ewidencyjny: 12

Rok utworzenia: 2005
Rośnie w południowej części posesji, na skarpie przy granicy z boiskiem szkolnym. Mimo niekorzystnej konfiguracji terenu, nie grozi mu wyrwanie z ziemi, ponieważ dęby wykształcają w młodości korzeń palowy, który z wiekiem przekształca się w bardzo głęboki i mocny sercowaty system korzeniowy. 29 czerwca 2017 r. w wyniku kilkuminutowej nawałnicy jaka przeszła nad miastem został poważnie uszkodzony. W listopadzie 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie drzewo zostało wykreślone z ewidencji pomników przyrody!

 

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) o nazwie “Łukasz” (WYKREŚLONY)

Miejsce: ul. Norwida 14
Wymiary: obwód: 175 cm (w momencie wykreślenia z rejestru: 195 cm)
Rok utworzenia: 04.11.2010

Jest to jedyny przedstawiciel tego gatunku wśród pomników przyrody na terenie miasta Tarnowa. Buk jest częstym gatunkiem lasotwórczym, ale stosunkowo rzadko spotykanym

w zieleni miejskiej. Pomimo niezbyt imponujących rozmiarów, buk przy ul. Norwida 14 zasługuje na ochronę jako świadectwo występowania w przeszłości na tym terenie lasów bukowych, o czym świadczy m. in. pobliski kompleks leśny „Buczyna” w Zbylitowskiej Górze. Bardzo dobry stan zdrowotny i regularny pokrój drzewa rokują nadzieję na jego długowieczność.

Uchwałą RM z dnia 26.01.2023 r. wykreślono z rejestru z powodów bezpieczeństwa.

 

 

 

Wykaz pomników przyrody na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

http://www.krakow.rdos.gov.pl/images/stories/przyroda/rejestr/rejestr2014pomnprzy_1263.pdf

Zdjęcia ze strony: www.tarnow.pl

Aktualizacja: 27.10.2023 r.